Thiết lập âm thanh và video - Communicator

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng thiết lập âm thanh và Video sẽ thực hiện các thao tác sau:

 • Tự động tìm và chọn thiết bị âm thanh và video ưu tiên cho ứng dụng của bạn - mà không cần yêu cầu bạn thông qua một quy trình thiết lập. Thiết lập âm thanh và Video tự động reconfigures thiết bị âm thanh và video cho ứng dụng của bạn khi bạn hủy bỏ đính kèm một thiết bị hoặc đính kèm một thiết bị mới vào máy tính của bạn.

 • Cho phép bạn chọn một thiết bị loa điện thoại thay thế (khác với mặc định ống nghe điện thoại của bạn hoặc tai nghe) cho cuộc gọi. Nó cũng cho phép bạn xác định các thiết bị loa và micrô riêng biệt cho âm thanh của ứng dụng của bạn.

 • Cho phép bạn chọn một thiết bị thay thế (khác với mặc định ống nghe điện thoại của bạn hoặc tai nghe) cho phát âm thanh cảnh báo cho ứng dụng của bạn. Ví dụ, bạn có thể chỉ rõ rằng âm thanh cảnh báo phát trên loa máy tính của bạn khi nhận được cuộc gọi đến.

 • Cho phép bạn kiểm tra thiết bị và điều chỉnh loa và micrô lượng, và kiểm tra và điều chỉnh Web camera.

Thiết lập âm thanh và Video tính năng sẵn dùng trong Office Communicator 2007 R2 và Office Communications Server 2007 R2 tổng đài.

Bạn muốn làm gì?

Thiết lập âm thanh và Video - ống nghe điện thoại hoặc tai nghe

Thiết lập âm thanh và Video - diễn giả/micrô hoặc loa điện thoại

Thiết lập âm thanh và Video - âm thanh

Thiết lập âm thanh và Video - Webcam

Thiết lập âm thanh và Video - ống nghe điện thoại hoặc tai nghe

Trang thiết lập âm thanh và Video - ống nghe điện thoại hoặc tai nghe xuất hiện nếu chỉ nếu Communicator 2007 sẽ phát hiện một tai nghe USB hoặc tai nghe được đính kèm vào máy tính của bạn. Điện thoại di động hoặc tai nghe là thiết bị điện thoại (điện thoại) với diễn giả, micrô và nút để bắt đầu và kết thúc cuộc gọi.

Nếu bạn dùng cáp USB để kết nối điện thoại bàn Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phiên bản điện thoại vào máy tính, điện thoại bàn trở nên thiết bị âm thanh mặc định cho cuộc gọi Communicator và hội thảo buổi họp trực tiếp. Communicator sẽ tự động cặp với điện thoại bàn, nghĩa là cuộc gọi bạn khởi động từ Communicator sẽ được đặt từ điện thoại bàn của bạn, và bấm vào thông báo cho cuộc gọi đến sẽ tự động kết nối cuộc gọi điện thoại bàn của bạn. Trong khi gọi, bất kỳ hành động điều khiển cuộc gọi bạn thực hiện được phản ánh trong Communicator và trên điện thoại của bạn.

Chọn một ống nghe điện thoại hoặc tai nghe

Danh sách thả xuống ống nghe điện thoại hoặc tai nghe được nhập cùng với thiết bị điện thoại phát hiện bằng tính năng thiết lập âm thanh và Video . Theo mặc định, thiết lập âm thanh và Video autoselects ống nghe điện thoại hoặc tai nghe thiết bị theo thứ tự ưu tiên sau đây:

Lựa chọn tự động ưu tiên của ống nghe điện thoại hoặc tai nghe

 1. Communicator 2007 R2 chỉ: Chứng nhận UC điện thoại bàn IP, ví dụ như Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phiên bản điện thoại

 2. Chứng nhận UC ống nghe điện thoại với Hiển thị

 3. Chứng nhận UC ống nghe điện thoại với loa điện thoại

 4. Chứng nhận UC tai nghe

 5. Chứng nhận UC thiết bị với không có

 6. Ống nghe điện thoại không UC chứng nhận

Danh sách thả xuống ống nghe điện thoại hoặc tai nghe cung cấp các tùy chọn sau:

 • Mặc định - < thiết bị tên >   Khi chọn tùy chọn mặc định - < thiết bị tên > , tính năng thiết lập âm thanh và Video tự động phát hiện và chọn ưu tiên ống nghe điện thoại hoặc tai nghe. Khi chọn tùy chọn này, Communicator 2007 sẽ tự động cấu hình lại thiết bị của bạn ống nghe điện thoại hoặc tai nghe khi bạn hủy bỏ đính kèm hoặc lại đính kèm một thiết bị hoặc đính kèm một ống nghe điện thoại mới hoặc tai nghe trên máy tính của bạn. Khi điện thoại bàn Office Communicator 2007 R2 Phone Edition được đính kèm với một cáp USB, tùy chọn này sẽ hiển thị kết nối điện thoại bàn.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn sử dụng điện thoại bàn đính kèm nhưng trước đó bạn đã chọn một diễn giả tùy chỉnh hoặc thiết bị micrô, bạn sẽ cần phải theo cách thủ công chọn tùy chọn này để sử dụng điện thoại bàn.

 • < thiết bị tên >   Chọn một thiết bị cụ thể nếu bạn muốn bắt buộc dùng thiết bị, chứ không phải là cho phép tính năng thiết lập âm thanh và Video , chọn một cho bạn. Khi chọn tùy chọn này, Communicator 2007 không tự động cấu hình lại ống nghe điện thoại của bạn hoặc tai nghe khi bạn hủy bỏ đính kèm một thiết bị hoặc đính kèm một thiết bị mới. Nếu bạn có điện thoại bàn được đính kèm vào máy tính của bạn và bạn chọn một thiết bị khác, Communicator 2007 R2 sẽ không thể kết nối với điện thoại bàn Office Communicator 2007 R2.

Diễn giả

 • Bấm kiểm tra để kiểm tra âm lượng trên loa ống nghe điện thoại hoặc tai nghe của bạn. Sử dụng con trượt để điều chỉnh âm lượng lên hoặc xuống.

Micrô

 • Nếu bạn có một ống nghe điện thoại, nhấc ống nghe và nói vào đó để kiểm tra âm lượng mức. Nếu bạn có điện thoại bàn, nhấc ống nghe điện thoại bàn và nói vào đó để kiểm tra âm lượng mức. Nếu bạn có bộ tai nghe, chỉ cần nói vào diễn giả. Trạng thái màu xanh lá cây nên điền vào phần giữa của vùng kiểm tra.

Đầu trang

Thiết lập âm thanh và Video - diễn giả/micrô hoặc loa điện thoại

Ghi chú: Cho kết quả tốt nhất, chọn cùng một thiết bị cho cả loa và micrô, như chọn thiết bị riêng biệt có thể gây ra âm thanh dội trong suốt cuộc gọi. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tránh dùng thiết bị riêng biệt và bạn trải nghiệm dội, bạn có thể thu nhỏ cực tiểu dội bằng giảm âm lượng micrô và loa.

Trang thiết lập âm thanh và Video - diễn giả/micrô hoặc loa điện thoại cho phép bạn chọn loa và micrô cho phần âm thanh của ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể chọn các thiết bị riêng biệt cho loa và micrô. Ngoài ra, nếu một thiết bị điện thoại ống nghe điện thoại hoặc tai nghe được phát hiện, bạn có thể chọn một loa điện thoại (khác với mặc định ống nghe điện thoại hoặc tai nghe loa điện thoại) cho cuộc gọi. Theo mặc định, thiết lập âm thanh và Video autoselects loa và micrô thiết bị theo thứ tự ưu tiên sau đây:

Lựa chọn tự động ưu tiên của diễn giả và các thiết bị micrô hoặc loa điện thoại

 1. Loa điện thoại trên thiết bị điện thoại đã chọn

 2. Thiết bị hội nghị bàn tròn

 3. Mặc định hệ thống thiết bị

 • Mặc định - < thiết bị tên >   Khi chọn tùy chọn mặc định - < thiết bị tên > , thiết lập âm thanh và Video tự động phát hiện và chọn ưa dùng loa và micrô hoặc loa điện thoại cho bạn. Khi chọn tùy chọn này, loa và micrô hoặc loa điện thoại thiết bị của bạn được tự động cấu hình lại khi bạn hủy bỏ đính kèm hoặc lại đính kèm một thiết bị hoặc đính kèm một thiết bị mới.

 • Tùy chỉnh    Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn chọn một thiết bị cụ thể, chứ không phải là cho phép Communicator 2007 chọn cho bạn. Tiếp theo, tùy chọn này cho phép bạn chọn thiết bị khác nhau cho của bạn loa và micrô của bạn.

 • Vô hiệu hóa    Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn vô hiệu hóa micrô, loa hoặc loa điện thoại.

Diễn giả

 • Nếu tùy chỉnh được chọn cho diễn giả/micrô hoặc loa điện thoại, sau đó bạn có thể lựa chọn trong số các thiết bị trong danh sách thả xuống.

 • Bấm kiểm tra để kiểm tra âm lượng trên diễn giả.

Micrô

 • Nếu tùy chỉnh được chọn cho diễn giả/micrô hoặc loa điện thoại đó bạn có thể lựa chọn trong số các thiết bị trong danh sách thả xuống.

 • Bấm kiểm tra để kiểm tra âm lượng mức trên micrô. Sử dụng con trượt để điều chỉnh âm lượng lên hoặc xuống.

Đầu trang

Thiết lập âm thanh và Video - âm thanh

Trang thiết lập âm thanh và Video - âm thanh cho phép bạn chọn một diễn giả để phát âm thanh từ ứng dụng của bạn - chẳng hạn như cuộc gọi đổ chuông cho cuộc gọi đến hoặc âm thanh cảnh báo cho thư mời IM. Theo mặc định, thiết lập âm thanh và Video autoselects loa hệ thống mặc định.

 • Mặc định - < thiết bị tên >   Lựa chọn này là tự động chọn mặc định. Khi chọn mặc định, thiết lập âm thanh và Video tự động phát hiện và chọn thiết bị để phát âm thanh cảnh báo. Lợi ích của việc chọn tùy chọn này là rằng nếu bạn hủy bỏ đính kèm một thiết bị và đính kèm một thiết bị mới, Communicator 2007 tự động xử lý lựa chọn cho bạn.

 • < thiết bị tên >    Chọn một thiết bị nếu bạn muốn bắt buộc âm thanh cảnh báo để phát trên một thiết bị cụ thể. Nếu bạn chọn tùy chọn này, Communicator 2007 không cấu hình lại thiết bị âm thanh khi bạn hủy bỏ đính kèm một thiết bị hoặc reattach một thiết bị mới.

 • Vô hiệu hóa    Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tắt loa sao cho không có âm thanh cảnh báo được âm thanh trên loa của bạn.

Diễn giả

 • Bấm kiểm tra để kiểm tra âm lượng trên diễn giả để phát âm thanh.

Đầu trang

Thiết lập âm thanh và Video - Webcam

Trang thiết lập âm thanh và Video - Webcam cho phép bạn chọn một webcam để dùng trong khi hội thoại video. Trang này cũng cho phép bạn truy nhập thiết đặt và phần mềm điều chỉnh được cung cấp bởi nhà sản xuất webcam. Theo mặc định, Communicator 2007 autoselects thiết bị video theo thứ tự ưu tiên sau đây:

Lựa chọn tự động ưu tiên của thiết bị video

 1. Dòng diễn giả hiện hoạt trên thiết bị hội nghị bàn tròn

 2. Thiết bị video của hệ thống mặc định

 • Mặc định - < thiết bị tên >   Lựa chọn này là tự động chọn mặc định. Khi chọn mặc định, Communicator 2007 tự động phát hiện và chọn thiết bị webcam để thực hiện cuộc gọi video. Lợi ích của việc chọn tùy chọn này là nếu bạn hủy bỏ đính kèm một thiết bị và đính kèm một thiết bị mới, Communicator 2007 sẽ tự động xử lý lựa chọn cho bạn.

 • < thiết bị >    Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn bắt buộc ứng dụng để dùng một thiết bị video cụ thể. Nếu bạn chọn tùy chọn này, Communicator 2007 sẽ không cấu hình lại thiết bị video với ứng dụng của bạn nếu thiết bị video được tách ra, hoặc thiết bị video mới được thêm vào.

 • Vô hiệu hóa    Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn dùng webcam.

Thiết đặt webcam

 • Bấm nút Thiết đặt Webcam để sử dụng các thiết đặt và phần mềm điều chỉnh được cung cấp bởi nhà sản xuất webcam.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×