Bắt đầu nhanh Word Online

Thiết kế và chỉnh sửa

Thiết kế và chỉnh sửa với Word trên web

Thay đổi bố trí

 1. Chọn tab Bố trí trang.

 2. Chọn nội dung bạn muốn thay đổi:

  • Thiết lập Trang - lề, hướng, kích cỡ

  • Đoạn văn - thụt lề, giãn cách

Thay đổi bố trí trang

Sử dụng Kiểu

Sử dụng Kiểu để áp dụng một phông chữ, cỡ phông, màu phông chữ và giãn cách nhất quán trong suốt tài liệu.

 1. Chọn từ, đoạn văn, danh sách hoặc bảng mà bạn muốn áp dụng kiểu.

 2. Chọn kiểu bạn muốn.

Sử dụng Kiểu

Kiểm tra chính tả

Word Online tự động kiểm tra chính tả và hiển thị các từ viết sai chính tả được gạch dưới bằng đường gợn sóng màu đỏ.

 1. Bấm chuột phải vào từ sai chính tả.

 2. Chọn sửa chính tả hoặc chọn Bỏ qua Tất cả.

Kiểm tra chính tả - menu

Bạn cần tập hợp đầy đủ các tính năng của Word?

Mở tệp của bạn trong ứng dụng Word trên máy tính:

 • Trong Word Online, chọn CHỈNH SỬA TRONG WORD.

Lưu ý: Các thay đổi sẽ tự động được lưu trong Word Online nhưng trong ứng dụng Word trên máy tính, bạn cần lưu thay đổi.

Chỉnh sửa trong Word

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×