Thiết đặt và Cập Nhật cuộc họp định kỳ trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thiết lập bất kỳ cuộc họp để lặp lại bất kỳ số nào lần theo định kỳ đã xác định (ví dụ, hàng ngày, mỗi x ngày, hàng tuần, hàng tuần khác, mỗi tháng. Lặp lại cuộc họp có cùng bắt đầu và thời gian kết thúc và khoảng thời gian.

Bạn muốn làm gì?

Thiết lập một cuộc họp để lặp lại

Thay đổi kiểu lặp lại cho cuộc họp

Sửa nội dung trong cuộc họp định kỳ

Thiết lập một cuộc họp để lặp lại

 1. Mở cuộc họp để chỉnh sửa.

 2. Bấm tab cuộc họp .

 3. Bấm lặp lại.

 4. Trong hộp thoại Lặp lại cuộc họp , hãy chọn các tùy chọn để thiết lập mẫu hình lặp lại mà bạn muốn.

 5. Bấm OK.

  Cuộc họp Hiển thị trong lịch cho kỳ hạn đã xác định lặp lại. Tiêu đề cho cuộc họp lặp lại được nối với một biểu tượng để cho biết rằng đây là một cuộc họp định kỳ.

Đầu trang

Thay đổi kiểu lặp lại cho cuộc họp

Bạn có thể mở một toàn bộ chuỗi cuộc họp lặp lại và thay đổi kiểu lặp lại của nó. Lưu ý, Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc thay đổi cuộc họp lặp lại là xóa bỏ tất cả cuộc họp từ mẫu gốc và tạo tệp mới trong mô hình mới. Kết quả, nếu bất kỳ cuộc họp nào từ Ban đầu mẫu có chứa dữ liệu, Groove cung cấp cho bạn tùy chọn để lưu các cuộc họp dưới dạng riêng lẻ, không lặp lại cuộc họp, và do tránh mất dữ liệu bất kỳ.

 1. Mở bất kỳ cuộc họp trong chuỗi.

 2. Trong hộp thoại Mở cuộc họp lặp lại , bấm mở chuỗi này và sau đó bấm OK.

 3. Bấm lặp lại.

 4. Trong hộp thoại Lặp lại cuộc họp , hãy chọn các tùy chọn để thiết lập mẫu hình lặp lại mà bạn muốn.

 5. Bấm OK.

 6. Lưu thay đổi của bạn.

  Nếu bất kỳ cuộc họp từ kiểu lặp lại gốc có chứa dữ liệu, chẳng hạn như chương trình, ghi chú hoặc tóm tắt, hộp thoại giữ lại hoặc xóa bỏ cuộc họp sẽ mở ra.

 7. Bỏ chọn bất kỳ cuộc họp nào trong danh sách mà bạn không muốn giữ, và bấm OK.

Đầu trang

Sửa nội dung trong cuộc họp định kỳ

 1. Bấm đúp vào bất kỳ sự kiện cuộc họp trong chuỗi.

 2. Khi được nhắc, chọn tùy chọn mở chỉ sự kiện này hoặc toàn bộ chuỗi và sau đó bấm OK.

  Nếu bạn mở bất kỳ sự kiện duy nhất một cuộc họp định kỳ, bạn có thể sửa tất cả nội dung cho cuộc họp.

  Nếu bạn mở một toàn bộ chuỗi cuộc họp định kỳ, bạn chỉ có thể sửa các kiểu lặp lại, thiết đặt múi giờ và danh sách người dự. Bạn không thể sửa tất cả các chương trình, ghi chú, hoặc tóm tắt cho một chuỗi cuộc họp lặp lại cùng một lúc.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×