Thiết đặt trường

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng hộp thoại Thiết đặt trường để điều khiển định dạng khác nhau, in, tổng phụ và lọc các thiết đặt cho một trường trong báo cáo PivotTable.

Tên nguồn    Hiển thị tên của trường trong nguồn dữ liệu.

Tên tùy chỉnh    Hiển thị tên trường hiện tại trong báo cáo PivotTable hoặc tên nguồn nếu không có không có tên tùy chỉnh. Để thay đổi Tên tùy chỉnh, bấm vào văn bản trong hộp sửa tên.

Bố trí & in

Phần bố trí

Hiện nhãn mục ở dạng đại cương    Bấm để hiển thị trường mục ở dạng đại cương.

Hiển thị nhãn từ trường kế tiếp trong cùng cột (biểu mẫu nén)    Chọn hoặc xóa để hiển thị hoặc ẩn nhãn từ trường kế tiếp trong cùng một cột hoặc biểu mẫu nén. Điều này sẽ chuyển đổi biểu mẫu thu gọn hoặc tắt cho trường đã chọn. Chọn hộp kiểm này được bật chỉ khi bạn đã chọn Hiển thị mục ở dạng đại cương.

Hiển thị tổng phụ ở đầu mỗi nhóm    Chọn hoặc xóa để hiển thị tổng phụ ở đầu mỗi nhóm. Chọn hộp kiểm này được bật chỉ khi bạn đã chọn Hiển thị mục ở dạng đại cương.

Hiện nhãn mục trong biểu mẫu dạng bảng    Bấm để hiển thị trường mục ở dạng bảng. Thiết đặt này chỉ ảnh hưởng đến trường trong khu vực nhãn hàng.

Chèn dòng trống sau mỗi mục    Chọn cung cấp thêm khoảng cách giữa các mục, chẳng hạn như Tổng phụ, bằng cách chèn một dòng trống sau mỗi mục. Xóa hộp kiểm này để hiển thị trường mục mà không có dòng trống.

Ghi chú: Bạn có thể áp dụng các ký tự và ô định dạng cho các hàng trống, nhưng bạn không thể nhập dữ liệu vào chúng.

Hiển thị mục không có dữ liệu    Chọn hoặc xóa để hiện hoặc ẩn các mục không có dữ liệu.

Ghi chú: Chọn hộp kiểm này không sẵn dùng cho một nguồn dữ liệu OLAP.

In phần

Chèn Ngắt Trang sau mỗi mục    Chọn hoặc xóa để chèn hoặc không chèn dấu ngắt trang sau mỗi mục khi in báo cáo PivotTable.

Tổng phụ & bộ lọc

Phần tổng phụ

Chọn một trong những mục sau đây:

  • Tự động Sử dụng hàm mặc định cho trường.

  • Không có Hiển thị trường mà không có tổng phụ.

  • Tùy chỉnh Cho phép chọn một trong các hàm sau đây như một tổng phụ.

Hàm

Mô tả

Sum

Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho giá trị số.

Count

Số lượng giá trị. Hàm Count tóm tắt hoạt động giống như hàm COUNTA trang tính. Đếm là hàm mặc định cho các giá trị không phải là số.

Average

Tính trung bình của các giá trị.

Max

Giá trị lớn nhất.

Min

Giá trị nhỏ nhất.

Product

Tích của các giá trị.

Đếm Nums

Số lượng giá trị số. Hàm tổng hợp đếm Nums hoạt động giống như hàm COUNT trang tính.

StDev

Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

StDevp

Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả các giá trị cần được tóm tắt.

Var

Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

Varp

Phương sai của tập hợp, khi tập hợp là tất cả các giá trị cần được tóm tắt.

  • Ghi chú: Bạn không thể sử dụng một hàm tùy chỉnh với một nguồn dữ liệu OLAP.

Bộ lọc phần

Bao gồm các mục mới trong bộ lọc theo cách thủ công    Chọn hoặc xóa để bao gồm hoặc loại trừ bất kỳ mục mới trong báo cáo PivotTable với bộ lọc được áp dụng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×