Thiết đặt thuộc tính biểu mẫu trong một danh sách công cụ thiết kế

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn đã nhập vào một biểu mẫu InfoPath vào một danh sách tùy chỉnh công cụ thiết kế, bạn có thể đặt một loạt các thuộc tính biểu mẫu. Bấm vào tên biểu mẫu được liệt kê bên dưới mẫu biểu mẫu để hiển thị thuộc tính biểu mẫu.

Bạn có thể thiết lập hoặc cập nhật các thuộc tính sau đây:

  • Thiết đặt biểu mẫu được sử dụng để tạo phản hồi các mục đã chọn.

  • Nếu biểu mẫu được thiết lập một biểu mẫu phản hồi, hãy chọn trường để kế thừa giá trị từ mục mẹ của họ.

  • Bao gồm hoặc loại trừ các thành viên workspace ai có thể xem biểu mẫu này, theo vai trò của họ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×