Thiết đặt lịch trong Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lịch của bạn được tích hợp với email, liên hệ và các tính năng khác của Outlook trên web. Hãy dùng thiết đặt Lịch để thay đổi diện mạo mặc định và các thiết đặt khác cho lịch của bạn.

Lưu ý: Để thay đổi định dạng ngày và thời gian lịch của bạn, hãy chọn thiết đặt > thời gian & ngôn ngữ, rồi chọn ngày & thời gian. Chọn múi giờ của bạn từ danh sách.

Đi tới tùy chọn Lịch của bạn

  1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Để được trợ giúp, hãy xem bài viếtnày.

  2. Ở đầu trang, chọn Thiết đặt > Tùy chọn.

    Tuỳ chọn Thiết đặt trong Outlook trên web

  3. Chọn LỊCH ở ngăn bên trái.

    Tuỳ chọn lịch trong Outlook trên web

  4. Chọn tuỳ chọn bạn muốn thay đổi.

Xử lý tự động

Dùng thiết đặt Xử lý tự động để điều khiển cách xử lý các lời mời họp, phản hồi và thông báo.

Thiết đặt

Mô tả

Xóa lời mời và phản hồi đã được cập nhật

Chọn hộp kiểm này để tự động loại bỏ những yêu cầu họp và phản hồi đã lỗi thời khỏi Hộp thư đến của bạn.

Xóa thông báo về những cuộc họp đã chuyển tiếp

Chọn hộp kiểm này để tự động chuyển các thông báo chuyển tiếp cuộc họp vào thư mục Các mục Đã xóa. Theo mặc định, bạn sẽ nhận được những thông báo này khi một cuộc họp do bạn tổ chức được một trong những người dự cuộc họp chuyển tiếp cho người nhận mới. Việc chọn tùy chọn này không ảnh hưởng đến việc xử lý các phản hồi yêu cầu họp.

Lịch sinh nhật

Trong Outlook trên web, bạn có một lịch sinh nhật chuyên dụng vốn tự động điền ngày sinh nhật đã biết của mọi người trong danh sách liên hệ của bạn. Bạn cũng có thể thêm ngày sinh nhật vào bất cứ lúc nào.

Thiết đặt

Mô tả

Bật lịch sinh nhật

Thêm lịch sinh nhật và tự động điền ngày sinh nhật của các liên hệ của bạn. Nếu bạn kết nối với mạng xã hội của mình trong tuỳ chọn Mọi người, thì ngày sinh nhật cho những liên hệ đó cũng sẽ tự động xuất hiện trong lịch.

Tắt lịch sinh nhật

Ẩn lịch sinh nhật.

Diện mạo lịch

Dùng thiết đặt Diện mạo lịch để điều khiển diện mạo cho lịch của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị tuần làm việc là

Chọn những ngày để hiển thị khi bạn chọn dạng xem Tuần Làm việc trong lịch.

Đặt giờ làm việc

Những giờ ngoài giờ làm việc được hiển thị bằng một màu sẫm hơn phần còn lại của lịch. Khi bạn dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động, thời gian làm việc của mỗi người dự sẽ được xem xét trong thời gian họp được đề xuất.

Hiển thị số tuần trong dạng xem Tháng

Chọn tùy chọn này để hiển thị số tuần khi bạn xem lịch ở dạng xem Tháng.

Hiện ngày đầu tiên của tuần là

Ngày bạn chọn ở đây sẽ xuất hiện như là ngày đầu tiên của tuần trong dạng xem Tuần.

Bắt đầu tuần đầu tiên của năm vào

Nếu bạn bật Hiện số tuần trong dạng xem Tháng, bạn có thể chọn vị trí để bắt đầu đánh số: ngày đầu tiên của năm, tuần có bốn ngày đầu tiên, hoặc tuần đầy đủ đầu tiên.

Hiển thị giờ trong

Đặt bước tăng mà lịch hiện thời gian theo đó. Dùng các nút tùy chọn để chọn bước tăng 15 phút hoặc bước tăng 30 phút.

Hiện lịch với màu

Chọn màu Sáng hoặc Nhạt cho lịch của bạn.

Phát hành lịch

Tùy chọn này cho phép bạn tạo nối kết đến lịch của mình mà bạn có thể chia sẻ với người khác. Ví dụ, bạn có thể đăng nối kết lên một trang web hoặc chia sẻ trong nhóm xã hội.

Thiết đặt

Mô tả

Chọn một lịch

Chọn lịch bạn muốn chia sẻ.

Chọn Quyền.

Chọn liệu bạn muốn chỉ cho phép người khác xem thời gian bạn sẵn sàng, một số chi tiết hay dạng xem đầy đủ cho lịch của bạn.

Lời nhắc

Thiết đặt Lời nhắc điều khiển lời nhắc mặc định cho các mục trên lịch của bạn. Theo mặc định, lời nhắc được bật và được thiết lập 15 phút trước khi một mục đến hạn.

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị cảnh báo lời nhắc

Chọn hộp kiểm này để hiển thị lời nhắc cho mục lịch.

Phát âm thanh khi một lời nhắc đến hạn

Chọn hộp kiểm này để phát âm thanh khi một lời nhắc đến hạn.

Lời nhắc mặc định

Dùng thiết đặt này để đặt khoảng thời gian trước khi xảy ra một sự kiện mà bạn muốn lời nhắc mặc định xuất hiện.

Nhận lịch công tác qua email hàng ngày cho lịch và nhiệm vụ

Nhận một email hàng ngày mà liệt kê lịch công tác cho ngày hôm đó dựa trên lời mời trên lịch và nhiệm vụ mà bạn được giao.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để được trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×