Thiết đặt Mật khẩu Cơ sở Dữ liệu và Gỡ bỏ Mật khẩu Cơ sở Dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cơ sở dữ liệu trên máy tính Access sử dụng định dạng tệp .accdb có thể được mã hóa bằng mật khẩu. Nếu bạn biết mật khẩu cơ sở dữ liệu được mã hóa, bạn có thể loại bỏ mật khẩu và giải mã cơ sở dữ liệu.

Ghi chú: Bài viết này không áp dụng cho các ứng dụng web của Access – dạng cơ sở dữ liệu mà bạn thiết kế với Access và phát hành trực tuyến. Hãy xem Tạo một ứng dụng Access để biết thêm thông tin.

Thiết đặt Mật khẩu Cơ sở dữ liệu

 1. Trên tab Tệp, bấm Thông tin rồi bấm Mã hóa bằng Mật khẩu.

 2. Trong hộp Mật khẩu, hãy nhập mật khẩu mà bạn muốn sử dụng.

  Ghi chú: 

  • Dùng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ cái, số, và ký hiệu. Yếu mật khẩu không nên trộn lẫn các thành phần. Mật khẩu mạnh: Y6dh! et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải 8 hoặc nhiều ký tự trong độ dài. Một cụm từ pass sử dụng 14 hoặc nhiều ký tự là tốt hơn.

  • Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu, Microsoft không thể lấy lại mật khẩu cho bạn. Hãy lưu mật khẩu ở một nơi an toàn, tách riêng so với phần thông tin mà chúng giúp bảo vệ.

 3. Nhập lại mật khẩu trong hộp Xác nhận. Nhập mật khẩu chính xác như khi bạn nhập trong hộp Mật khẩu và sau đó nhấn ENTER.

Hộp thoại Gỡ bỏ Mật khẩu Cơ sở dữ liệu

 1. Trên tab Tệp, bấm Thông tin rồi bấm Giải mã Cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu cơ sở dữ liệu.

  Quan trọng:  Nếu bạn không biết mật khẩu, bạn không thể giải mã cơ sở dữ liệu.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×