Thiết lập nhóm mới cho tập hợp thuật ngữ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong công cụ quản lý kho thuật ngữ, nhóm là một tập hợp thuật ngữ đặt tất cả chia sẻ yêu cầu bảo mật thông thường. Chỉ người dùng được chỉ định làm người đóng góp vào một nhóm cụ thể có thể quản lý tập hợp thuật ngữ thuộc nhóm hoặc tạo tập hợp thuật ngữ mới bên trong nó. Các tổ chức nên tạo nhóm duy nhất cho tập hợp thuật ngữ sẽ có nhu cầu truy nhập hoặc bảo mật duy nhất. Để biết thông tin về cách tạo thuật ngữ thiết, hãy xem thiết lập tập hợp thuật ngữ mới.

Quan trọng: Để tạo nhóm tập hợp thuật ngữ mới, bạn phải là Người quản trị Kho Thuật ngữ.

Ảnh chụp màn hình của ngăn dẫn hướng trong công cụ quản lý Kho Thuật ngữ sẽ hiển thị mục menu Nhóm Mới được chọn.

Để thiết lập nhóm mới cho tập hợp thuật ngữ, hãy thực hiện các bước sau

 1. Mở công cụ quản lý kho thuật ngữ.

 2. Trong ngăn dạng xem hình cây, hãy chọn nguyên tắc phân loại. Sau đó trỏ đến nó, hãy chọn mũi tên xuất hiện, sau đó chọn Nhóm mới.

 3. Gõ tên của nhóm mới, sau đó nhấn ENTER.

 4. Trong ngăn Thuộc tính, gõ mô tả cho nhóm.

 5. Trong hộp Người quản lý nhóm , hãy nhập tên của những người mà bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể chọn nút duyệt để tìm và thêm người dùng.

 6. Trong hộp người đóng góp , hãy nhập tên của người mà bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể chọn nút duyệt để tìm và thêm người dùng.

 7. Chọn Lưu.

Ghi chú: Để xóa một nhóm, trỏ tới nhóm, chọn mũi tên xuất hiện, sau đó chọn Nhóm xóa bỏ. Chỉ trống nhóm có thể xóa bỏ.

Đầu Trang

Mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ

Để mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, hãy chọn môi trường SharePoint mà bạn đang dùng, sau đó thực hiện các bước sau.

Trong SharePoint Online

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị SharePoint Online của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn Kho thuật ngữ.

Trong SharePoint Server

 1. Từ trang chủ tuyển tập trang, chọn Nội dung Site

 2. Trên Trang nội dung trang, hãy chọn thiết đặt.

 3. Trên Trang thiết đặt trang, trong nhóm Quản trị trang , hãy chọn quản lý lưu trữ các thuật ngữ.

Sau khi mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, bạn có thể tạo nhóm cho tập hợp thuật ngữ.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×