Thiết lập mật khẩu người dùng không bao giờ hết hạn

Với vai trò là người quản trị Office 365 của một tổ chức Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize, bạn có thể có các yêu cầu công ty để cấu hình một số mật khẩu người dùng là không bao giờ hết hạn. Chúng tôi không đề xuất bạn phải đặt mật khẩu tài khoản người dùng là không bao giờ hết hạn. Chúng tôi đề xuất việc thiết lập mật khẩu là không bao giờ hết hạn đối với những tài khoản dịch vụ, chẳng hạn như tài khoản được dùng để đồng bộ hóa Active Directory .

Nếu bạn muốn đặt mật khẩu tài khoản người dùng của bạn là hết hạn sau một khoảng thời gian dài (tối đa 730 ngày), chứ không phải là không bao giờ hết hạn, bạn có thể đặt chính sách hết hạn mật khẩu cho người dùng của bạn. Hãy kiểm xuất Thiết lập chính sách hết hạn mật khẩu của người dùng để biết chi tiết về cách thực hiện việc này.

Nếu bạn vẫn cần đặt mật khẩu là không bao giờ hết hạn, bạn phải hoàn tất tác vụ khá phức tạp này bằng cách dùng Windows PowerShell.

Quan trọng:  Chỉ những mật khẩu cho tài khoản người dùng chưa được đồng bộ hóa thông qua tính năng đồng bộ hóa thư mục mới có thể được đặt là không bao giờ hết hạn. Hãy kiểm suất Tích hợp thư mục cho Microsoft Azure Active Directory để biết thêm chi tiết.

Trước ngày 1 tháng 11 năm 2013, cổng thông tin Office 365 chỉ có thể đặt chính sách mật khẩu trong tên miền onmicrosoft.com mặc định. Bây giờ cổng thông tin Office 365 thực hiện thay đổi chính sách mật khẩu đối với tất cả các tên miền. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi chính sách mật khẩu trước ngày 1 tháng 11, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập chính sách lần nữa để áp dụng chính sách cho tất cả các tên miền tùy chỉnh của bạn. Hãy kiểm suất Thiết lập chính sách hết hạn mật khẩu của người dùng để biết chi tiết về cách làm điều này.

Bạn muốn thực hiện điều gì?

Thiết lập mật khẩu là không bao giờ hết hạn

Tìm hiểu xem mật khẩu có được thiết lập là không bao giờ hết hạn hay không

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Thiết lập mật khẩu là không bao giờ hết hạn

Chủ đề Dùng lệnh ghép ngắn Windows PowerShell để quản lý người thuê Windows Azure AD của bạn cho bạn biết cách để cài đặt Windows Powershell và cung cấp thêm cho bạn thông tin mới nhất về Windows Powershell và lệnh ghép ngắn.

 1. Kết nối với bằng cách dùng chứng danh người quản trị công ty của bạn. Chạy các lệnh ghép ngắn sau đây:Windows PowerShell

Connect-MsolService

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thiết lập mật khẩu không bao giờ hết hạn cho một người dùng, chạy lệnh ghép ngắn sau bằng cách sử dụng tên chính của người dùng (UPN) hoặc ID người dùng của người dùng đó:

   Set-MsolUser -UserPrincipalName <user ID> -PasswordNeverExpires $true

  • Để thiết lập mật khẩu không bao giờ hết hạn cho tất cả người dùng trong tổ chức, chạy lệnh ghép ngắn sau:

   Get-MSOLUser | Set-MsolUser -PasswordNeverExpires $true

Hãy xem Thiết lập chính sách hết hạn mật khẩu người dùng để đặt mật khẩu người dùng hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định.

Tìm hiểu xem mật khẩu có được thiết lập là không bao giờ hết hạn hay không

 1. Kết nối với bằng cách dùng chứng danh người quản trị công ty của bạn. Chạy các lệnh ghép ngắn sau đây:Windows PowerShell

Connect-MsolService

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để biết mật khẩu của một người dùng có được đặt là không bao giờ hết hạn hay không, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau bằng cách dùng tên chính của người dùng (UPN) (ví dụ: aprilr@contoso.onmicrosoft.com) hoặc ID người dùng của người mà bạn muốn kiểm tra:

   Get-MSOLUser -UserPrincipalName <user ID> | Select PasswordNeverExpires

  • Để xem thiết đặt "Mật khẩu không bao giờ hết hạn" của tất cả người dùng, chạy lệnh ghép ngắn sau:

   Get-MSOLUser | Select UserPrincipalName, PasswordNeverExpires

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Nếu bạn là người quản trị của tổ chức Office 365 Small Business, bạn không thể cấu hình mật khẩu người dùng của bạn là không bao giờ hết hạn. Tuy nhiên, bạn có thể xác định số ngày trước khi mật khẩu người dùng của bạn hết hạn.Hãy kiểm suất Thay đổi thời hạn hết hạn mật khẩu để biết chi tiết về cách làm điều này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×