Thiết lập các chương trình Office 2010 trên máy tính bàn của tôi để làm việc với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đăng ký sử dụng Office 365 dành cho doanh nghiệp, nhưng bạn đã có Office 2010 hoặc Office 2007 cài đặt trên PC của bạn và bạn muốn tiếp tục sử dụng phiên bản đó, bạn có thể thiết lập các ứng dụng trên máy tính hiện có chẳng hạn như Word 2010 hoặc Outlook 2010 để làm việc với Office 365 dành cho doanh nghiệp. Bạn cần cài đặt Thiết lập Office 365 trên máy tính để cấu hình ứng dụng trên máy tính của bạn và cài đặt Cập Nhật bắt buộc. Trước khi bạn chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính, đảm bảo rằng máy tính của bạn đáp ứng yêu cầu phần mềm cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Quan trọng: 

Quan trọng: Nếu bạn đang dùng Office 2013 hoặc Office 2016, bạn không cần phải thực hiện các bước trong bài viết này. Bạn đã sẵn sàng để thiết lập email trong Outlook.

Bước 1: Chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính

 1. Tải xuống công cụ thiết lập màn hình máy tính cho Office 2010 và Office 2007 từ Trung tâm tải xuống tại, https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50360.

 2. Khi bạn được hỏi có muốn chạy ứng dụng đó không, hãy bấm Chạy, rồi làm theo hướng dẫn.

  • Trong khi thiết lập, đăng nhập lại bằng tài khoản công ty hoặc trường họccủa bạn.

  • Thiết lập Office 365 trên máy tính sẽ kiểm tra cấu hình hệ thống của bạn và bạn sẽ thấy các tùy chọn để cấu hình ứng dụng trên máy tính của mình. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về những cập nhật mà quy trình thiết lập trên máy tính sẽ cài đặt.

   Cấu hình các ứng dụng trên máy tính và cài đặt các bản cập nhật

   Nếu một số ứng dụng có hộp kiểm bị mờ, thì có nghĩa là các hộp kiểm này không sẵn sàng để bạn chọn, có thể là do người quản trị chưa thiết lập tài khoản của bạn để dùng chúng với Office 365. Hoặc có thể máy tính của bạn chưa cài đặt những ứng dụng này.

  • Sau khi bạn chọn ứng dụng trên máy tính, hãy bấm Tiếp tục để hoàn tất.

 3. Khi thiết lập trên máy tính hoàn tất, có thể bạn cần phải khởi động lại máy tính.

Bước 2: Kết nối phiên bản Outlook trên máy tính với Office 365

Sau khi bạn đã chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính, hãy kết nối phiên bản Outlook trên máy tính mà bạn đang dùng với Office 365. Sau đó, bạn có thể truy cập Office 365 hoặc email trên nền tảng Exchange khác bằng cách dùng phiên bản Outlook trên máy tính, chẳng hạn như Outlook 2013, Outlook 2010, hoặc Outlook 2007, hoặc bằng cách dùng phiên bản trình duyệt web của Outlook, Outlook Web App.

Để kết nối phiên bản trên máy tính của Outlook với Office 365, hãy xem thiết lập email trong Outlook.

Nếu cần, bạn cũng có thể di chuyển email và liên hệ tới Office 365.

Khắc phục sự cố công cụ thiết lập trên máy tính

Thiết lập Office 365 trên máy tính dùng Windows Installer Service để tải xuống gói cài đặt (còn được gọi là các tệp MSI) dành cho cài đặt các bản cập nhật. Thiết lập Office 365 trên máy tính có thể gặp thất bại khi tải xuống các bản cập nhật tương lai nếu không chọn tùy chọn Tự động Phát hiện Thiết đặt trong thiết đặt Internet Explorer. Để cho phép tự động phát hiện thiết đặt, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong trình duyệt của bạn, hãy bấm vào biểu tượng Công cụ, rồi bấm Tùy chọn Internet.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Internet, bấm tab Kết nối, rồi bấm Thiết đặt LAN.

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt mạng nội bộ (LAN), hãy chọn hộp kiểm Tự động phát hiện thiết đặt, rồi bấm OK.

  Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề với việc các bản cập nhật không tải xuống, bạn có thể cần cập nhật địa chỉ máy chủ proxy của mình. Để làm điều này, trong hộp thoại Thiết đặt mạng nội bộ (LAN), dưới Máy chủ proxy, hãy chọn Dùng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn, rồi nhập địa chỉ máy chủ proxy hợp lệ (bạn có thể lấy địa chỉ này từ người quản trị của mình).

Ghi chú:  Nếu bạn không dùng Internet Explorer làm trình duyệt của mình, tham khảo tài liệu trợ giúp để tải xuống các tệp MSI trong trình duyệt của bạn.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi rằng bạn không đang chạy phiên bản chính xác của một ứng dụng trên máy tính cụ thể hoặc hệ điều hành Windows, bạn cần nâng cấp lên phiên bản cần thiết. Để tìm hiểu ứng dụng Office trên máy tính và hệ điều hành công việc với Office 365nào, hãy xem yêu cầu phần mềm cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Nếu bạn dừng trình cài đặt trước khi nó hoàn thành, chỉ một số các bản Cập Nhật bắt buộc có thể được cài đặt. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính lần nữa để hoàn tất cài đặt bất kỳ Cập Nhật còn lại được yêu cầu kết nối đến và sử dụng Office 365. Để quy trình thiết lập trên máy tính, hãy xem các bước ở trên để sử dụng công cụ thiết lập màn hình máy tính.

Nếu máy tính của bạn mất kết nối Internet trong quá trình cài đặt, bạn có thể chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính lại sau khi bạn lấy lại quyền kết nối. Để khởi động lại quy trình, hãy xem các bước ở trên để sử dụng công cụ thiết lập màn hình máy tính.

Một số các bản Cập Nhật là điều kiện tiên quyết cho các bản Cập Nhật. Nếu một bản Cập Nhật tiên quyết không cài đặt, bất kỳ Cập Nhật phụ thuộc cũng sẽ không thành công trong quá trình cài đặt. Để khắc phục vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính lại. Hãy xem các bước ở trên để sử dụng công cụ thiết lập màn hình máy tính.

Trước khi Thiết lập Office 365 trên máy tính cài đặt những bản cập nhật mà bạn cần, nó sẽ kiểm tra xem ổ cứng của bạn có đủ dung lượng để hoàn tất quá trình cài đặt hay không. Nếu ổ cứng của bạn không đủ dung lượng, thì bạn phải giải phóng thêm không gian trước khi có thể tiếp tục quá trình cài đặt.

Nếu bạn đang dùng Windows, bạn có thể chạy công cụ dọn sạch ổ đĩa. Dọn sạch ổ đĩa loại bỏ các tệp tạm thời, làm trống thùng rác, và loại bỏ một vài hệ thống tệp và các mục khác mà bạn không còn cần. Bạn có thể chọn xóa bỏ một vài hoặc tất cả các tệp. Để chạy công cụ dọn sạch ổ đĩa, bấm bắt đầu, và sau đó trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp , nhập cleanmgrvà nhấn Enter. Sau khi hoàn tất dọn sạch ổ đĩa, bắt đầu Thiết lập Office 365 trên máy tính lại.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi cho biết một bản Cập Nhật không phải là tương thích với phiên bản của Windows, bạn nên nâng cấp lên một trong các phiên bản tương thích với Office 365. Để biết danh sách được hỗ trợ các hệ điều hành, hãy xem yêu cầu phần mềm cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Windows Installer Service là một cấu phần bắt buộc của Thiết lập Office 365 trên máy tính. Bạn phải đang chạy phiên bản mới nhất của dịch vụ để hoàn tất các cài đặt. Nếu bạn không có phiên bản mới nhất của Windows Installer Service, bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất từ Trung tâm tải xuống Microsoft.

Nếu bạn tiếp tục nhận được thông báo lỗi, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để được trợ giúp.

Nếu bạn đang chạy Windows XP và không có Tác tử Windows Update được cài đặt trên máy tính của bạn, Cập Nhật một số sẽ không thể cài đặt. Để cài đặt các bản Cập Nhật, hãy cài đặt Tác tử Windows Update bằng cách đi tới Microsoft Update. Khi được nhắc, hãy làm theo các hướng dẫn trong thanh thông tin trong Internet Explorer để cài đặt Windows Update Điều khiển ActiveX.

Để tải xuống và cài đặt Cập Nhật một số, Thiết lập Office 365 trên máy tính cần kết nối với dịch vụ Microsoft Update . Tuy nhiên, trong một số mạng, truy nhập vào các site và dịch vụ nằm ngoài tường lửa của công ty của bạn bị chặn bởi người quản trị hệ thống. Nếu bạn không thể truy nhập vào dịch vụ Microsoft Update, bạn cần liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để được trợ giúp.

Nếu bạn có quyền cài đặt các bản cập nhật từ dịch vụ Microsoft Update nhưng vẫn nhận được thông báo lỗi này, hãy kiểm tra kết nối Internet của bạn, rồi chạy lại Thiết lập Office 365 trên máy tính.

Nếu Outlook đang chạy trong khi Thiết lập Office 365 trên máy tính đang cố gắng cấu hình với Outlook thì sẽ không thực hiện được cấu hình. Để sửa lỗi này, hãy đóng Outlook và chạy lại Thiết lập Office 365 trên máy tính.

Nếu bạn nhận được thông báo rằng cần có người quản trị để cài đặt các bản cập nhật cho máy tính của bạn, thì có nghĩa là tài khoản người dùng của bạn không có các quyền cần thiết để hoàn tất việc thiết lập trên máy tính. Bởi vì các bản cập nhật phải được cài đặt trước khi Thiết lập Office 365 trên máy tính có thể cấu hình các ứng dụng trên máy tính của bạn, bạn phải liên hệ với người quản trị hệ thống để được hỗ trợ. Sau khi cài đặt các bản cập nhật, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính để cấu hình các ứng dụng trên máy tính của bạn.

Nếu bạn cố gắng tạo nhật ký nhưng không tạo được vì có lỗi xảy ra, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để được trợ giúp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×