Thiết lập đối tượng nhúng để chạy nó trong khi bạn trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhúng tệp Microsoft Office, ảnh, gói hoặc đối tượng khác vào một tệp PowerPoint, để chạy như là một phần của bản trình bày của bạn. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm vào đối tượng và chọn loại đối tượng mà bạn muốn nhúng.

Bạn có thể chọn để chạy đối tượng trong khi bạn trình bày bằng cách bấm vào đối tượng này hoặc bằng cách di chuyển con trỏ trên nối kết hoặc biểu tượng của nó. Để thiết lập cách thức đối tượng nhúng sẽ chạy trong bản trình bày, bạn hãy làm như sau:

  1. Trên bản chiếu, hãy chọn biểu tượng hoặc nối kết tới đối tượng mà bạn muốn thiết lập để chạy.

  2. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, hãy bấm Hành động.

    Hiện nút Chèn > Hành động trong Powerpoint

  3. Trong hộp thoại Thiết đặt Hành động, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

    • Để bấm vào biểu tượng hoặc nối kết nhúng để mở chương trình, hãy bấm vào tab Bấm Chuột.

    • Để di chuyển con trỏ qua biểu tượng hoặc nối kết nhúng để mở chương trình, hãy bấm vào tab Di Chuột qua.

  4. Dưới Hành động khi bấm chuột hoặc Hành động khi di chuột qua, hãy chọn một trong các tùy chọn, rồi chọn tiếp trong danh sách của tùy chọn đó. Ví dụ, bạn có thể chọn Chạy Chương trình rồi duyệt tới chương trình mà bạn muốn chạy, chẳng hạn như một trình duyệt web. Hoặc nếu đối tượng là tài liệu, bạn có thể chọn Hành động đối tượng rồi chọn Mở để hiển thị tài liệu hoặc Sửa để làm việc với tài liệu đó trong khi bạn trình bày.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×