Thiết đặt cho truy nhập IMAP4 vào tài khoản email Microsoft cá nhân

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cung cấp các thiết đặt dành cho việc cấu hình chương trình email để sử dụng Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet 4 (IMAP4) nhằm truy nhập vào tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn.

Các cách truy nhập vào tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn

Tài khoản email Microsoft cá nhân có phần đuôi chẳng hạn như là @outlook.com, @live.com, @hotmail.com, hoặc @msn.com. Bạn có thể truy nhập vào tài khoản email Microsoft cá nhân của mình theo các cách như sau:

  • Bạn có thể dùng Outlook trên web, vốn là phiên bản trình duyệt web của Outlook. Cách này cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào tất cả mọi thứ trong tài khoản của mình, bao gồm email, liên hệ, lịch và nhiệm vụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chào mừng bạn đến với Outlook trên web.

  • Bạn có thể sử dụng một chương trình email chẳng hạn như phiên bản Outlook trên máy tính. Cách này cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào email, nhưng chỉ cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào liên hệ, lịch và nhiệm vụ của mình khi chương trình này hỗ trợ Exchange ActiveSync, như trong trường hợp với Outlook 2013.

Khi bạn thiết lập một chương trình email chẳng hạn như phiên bản Outlook trên máy tính để truy nhập vào tài khoản email Microsoft của mình, thì bạn phải thực hiện như sau trong chương trình đó:

  • Xác định IMAP4 cho giao thức máy chủ thư đến.

  • Xác định các thiết đặt IMAP4 thích hợp. Phần sau đây trong bài viết này cung cấp các thiết đặt này.

Thiết đặt IMAP4 dành cho tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn

Để thiết lập chương trình email nhằm sử dụng IMAP4 để truy nhập vào tài khoản email Microsoft cá nhân của bạn, bạn phải xác định các thiết đặt IMAP4 sau đây cho tài khoản của mình trong chương trình đó:

  • Địa chỉ máy chủ: imap-mail.outlook.com

  • Số cổng: 993

  • Phương pháp mã hoá: SSL

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để được trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×