Theo dõi thay đổi trong Word

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn xem ai đang thay đổi những gì trong tài liệu của mình, hãy bật Theo dõi Thay đổi.

Bấm Xem lại > Theo dõi Thay đổi.

Theo dõi thay đổi trên ruy-băng Word

Hiện Word đang ở chế độ xem Đánh dấu Đơn giản. Word đánh dấu những thay đổi mà ai đó đã thay đổi trên tài liệu và hiện vị trí những thay đổi đó bằng cách hiển thị một dòng gần lề.

Dòng ở lề hiện một thay đổi được theo dõi tại vị trí đó

Word hiển thị một bóng chú thích nhỏ tại vị trí có chú thích. Để xem chú thích, bấm vào bóng chú thích.

Biểu tượng chú thích trong Đánh dấu Đơn giản

Để xem những thay đổi, hãy bấm vào dòng gần lề. Thao tác này sẽ chuyển Word về chế độ xem Tất cả Đánh dấu.

Theo dõi thay đổi hiển thị ở chế độ xem Tất cả Đánh dấu

Luôn bật Theo dõi Thay đổi

Bạn có thể ngăn người khác không tắt Theo dõi Thay đổi bằng cách khóa Thay đổi Theo dõi bằng mật khẩu. (Hãy chắc chắn rằng bạn nhớ mật khẩu để bạn có thể tắt Theo dõi Thay đổi khi sẵn sàng.)

  1. Bấm Xem lại.

  2. Bấm mũi tên cạnh Theo dõi Thay đổi và bấm Khóa Theo dõi Thay đổi.

Lệnh khóa thay đổi trên menu Theo dõi Thay đổi

  1. Gõ một mật khẩu và sau đó gõ lại trong hộp Nhập lại để xác nhận.

  2. Bấm OK.

Khi các thay đổi được theo dõi đã bị khóa, bạn không thể tắt theo dõi thay đổi và bạn không thể chấp nhận hoặc từ chối những thay đổi.

Để bỏ khóa, bấm mũi tên bên cạnh Theo dõi Thay đổi và bấm lại Khóa Theo dõi. Word sẽ nhắc bạn gõ mật khẩu. Sau khi bạn gõ mật khẩu và bấm OK, Theo dõi Thay đổi vẫn còn bật, nhưng bạn có thể chấp nhận và từ chối những thay đổi.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Để tắt Theo dõi Thay đổi, bấm nút Theo dõi Thay đổi. Word ngừng đánh dấu những thay đổi mới—nhưng toàn bộ những thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu cho đến khi bạn loại bỏ các thay đổi đó.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Quan trọng: Chỉ có một cách để loại bỏ những thay đổi được theo dõi ra khỏi một tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng. Việc chọn Không Đánh dấu trong hộp Hiển thị để Xem lại giúp bạn thấy tài liệu cuối cùng sẽ trông như thế nào - nhưng nó chỉ ẩn tạm thời những thay đổi được theo dõi. Thay đổi này không bị xóa bỏ và nó sẽ hiển thị lại khi có bất kỳ người nào mở tài liệu vào lần tới. Để xóa vĩnh viễn những thay đổi được theo dõi, hãy chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Bấm Xem lại > Tiếp > Chấp nhận hoặc Bác bỏ.

Nút Chấp nhận, Bác bỏ và Kế tiếp

Word chấp nhận thay đổi hoặc loại bỏ nó và sau đó chuyển tới thay đổi tiếp theo.

Để xóa một chú thích, chọn chú thích đó và bấm Xem lại > Xóa. Để xóa tất cả chú thích, hãy bấm Xóa > Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu.

Mẹo: Trước khi bạn chia sẻ bản tài liệu cuối cùng của mình, tốt nhất nên chạy Giám định viên Tài liệu. Công cụ này sẽ kiểm tra các thay đổi được theo dõi và chú thích, văn bản ẩn, tên riêng trong thuộc tính và các thông tin khác mà bạn không muốn chia sẻ rộng rãi. Để chạy Giám định viên Tài liệu, hãy bấm vào Tệp > Thông tin > Kiểm tra Vấn đề > Kiểm tra Tài liệu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×