Theo dõi thay đổi trong Word

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn xem ai đã thực hiện thay đổi tài liệu của bạn, hãy bật tính năng theo dõi thay đổi.

Bật theo dõi thay đổi hoặc tắt

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn Theo dõi thay đổi.

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, Word đánh dấu lập mới thay đổi đối với tài liệu.

Khi bạn tắt tính năng theo dõi thay đổi, Word dừng đánh dấu lập thay đổi mới. Bất kỳ thay đổi nào đã được theo dõi vẫn đánh dấu trong tài liệu cho đến khi bạn loại bỏ chúng.

Theo dõi thay đổi trên Word ribbon

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, Word đánh dấu và hiển thị bất kỳ thay đổi bất kỳ ai thực hiện với tài liệu.

Hình chỉnh sửa kèm theo trong Word

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi công, trong danh sách Đánh dấu đơn giản , chọn một tùy chọn dạng xem.

  • Đánh dấu đơn giản là tùy chọn mặc định và chỉ báo vị trí thay đổi bằng một đường màu đỏ ở lề.

   Đường kẻ ở lề để hiện các thay đổi được theo dõi sẽ ở vị trí đó

  • Không có Đánh dấu ẩn đánh dấu để hiển thị diện mạo của các thay đổi kết hợp.

   Ghi chú: Bạn có thể nhìn thấy đánh dấu một lần nữa bằng cách chọn Đánh dấu đơn giản hoặc Tất cả đánh dấu.

  • Tất cả đánh dấu Hiển thị tất cả chỉnh sửa có màu khác nhau của văn bản và đường kẻ.

  • Ban đầu hiển thị tài liệu ở hình thức ban đầu.

 2. Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn chỉnh sửa mà bạn muốn xem — chú thích, chữ viết tay, chèn và xóa, định dạng, bóng chú thích, những người cụ thể.

Bạn có thể ngăn không cho người khác tắt theo dõi thay đổi bằng cách bật khóa theo dõi và thêm mật khẩu. Khi đã khóa theo dõi thay đổi, bạn không thể tắt tính năng, và bạn không thể chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi.

 1. Trên tab xem lại , trong danh sách Theo dõi thay đổi , hãy chọn Khóa theo dõi.

  Lệnh thay đổi khóa trên menu theo dõi thay đổi

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp thoại Khóa theo dõi , hãy nhập mật khẩu, nhập lại trong hộp nhập lại để xác nhận , sau đó chọn OK.

   Ghi chú: Thêm mật khẩu là tùy chọn. Nó không phải là một tính năng bảo mật. Nó nhằm, Tuy nhiên, ngăn cản người khác từ việc tắt theo dõi thay đổi.

  • Trong hộp thoại Khóa theo dõi , hãy chọn hủy bỏ.

Tắt tính năng khóa theo dõi

 1. Trong danh sách Theo dõi thay đổi , hãy chọn Khóa theo dõi.

 2. Nếu bạn thêm mật khẩu, nhập nó khi được nhắc, sau đó chọn OK.

  Ghi chú: Theo dõi thay đổi vẫn còn trên, nhưng bạn có thể chấp nhận hay bác bỏ thay đổi.

Chỉ có một cách để loại bỏ thay đổi được theo dõi trong tài liệu là chấp nhận hoặc bác bỏ. Chọn Không có đánh dấu trong hộp Hiển thị để xem lại sẽ giúp bạn xem tài liệu cuối cùng sẽ trông giống như — nhưng nó chỉ ẩn những thay đổi được theo dõi tạm thời. Những thay đổi sẽ không bị xóa và họ sẽ hiển thị lại lần sau khi bất kỳ ai mở tài liệu. Để xóa bỏ vĩnh viễn các thay đổi được theo dõi, chấp nhận hoặc bác bỏ.

Chấp nhận hoặc xóa bỏ một thay đổi được theo dõi đơn

 1. Mở tài liệu của bạn.

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

 3. Chọn chấp nhận hoặc bác bỏ.

  Các nút chấp nhận, từ chối và tiếp

Chấp nhận hoặc xóa bỏ tất cả thay đổi được theo dõi

 1. Mở tài liệu của bạn.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong danh sách chấp nhận , chọn Chấp nhận tất cả thay đổi.

   hoặc

  • Trong danh sách bác bỏ , hãy chọn Từ chối tất cả thay đổi.

Word hoặc chấp nhận thay đổi hoặc loại bỏ nó, và sau đó di chuyển để thay đổi tiếp theo.

Xem chú thích

 • Word Hiển thị một bóng chú thích mà ai đó có chú thích. Để xem chú thích, hãy chọn bóng chú thích.

  Biểu tượng chú thích trong đánh dấu đơn giản

 • Để xem các thay đổi, bấm vào dòng gần lề. Hành động đó sẽ chuyển Word vào dạng xem Tất cả đánh dấu .

  Theo dõi thay đổi hiển thị ở chế độ xem Tất cả Đánh dấu

Xóa một chú thích

 • Chọn một chú thích, và trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , hãy chọn xóa.

Xóa bỏ tất cả chú thích

 • Trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , trong danh sách xóa , chọn Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Mẹo: Trước khi bạn chia sẻ phiên bản cuối cùng của tài liệu của bạn, đó là nên chạy giám định viên tài liệu. Công cụ này kiểm tra các thay đổi được theo dõi và chú thích, văn bản ẩn, tên cá nhân trong thuộc tính và các thông tin khác bạn có thể không muốn chia sẻ rộng rãi.

 • Trên tab tệp , hãy chọn thông tin > kiểm tra vấn đề > Kiểm tra tài liệu.

Để tìm hiểu thêm về chú thích, hãy xem chèn và xóa bỏ chú thích.

Bạn muốn làm gì?

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn Theo dõi thay đổi.

  Theo dõi thay đổi được tô sáng, như minh họa trong hình sau đây.

  Nhóm theo dõi có bật theo dõi thay đổi

Ghi chú: Nếu tính năng Theo dõi thay đổi này không sẵn dùng, bạn có thể phải tắt tính năng bảo vệ tài liệu. Trên tab xem lại , trong nhóm bảo vệ , bấm Hạn chế chỉnh sửa, sau đó bấm Dừng bảo vệ ở phía dưới cùng của ngăn tác vụ Bảo vệ tài liệu . (Bạn có thể cần phải biết mật khẩu của tài liệu.)

Bạn cũng có thể thêm một theo dõi thay đổi chỉ báo thanh trạng thái.

 • Bấm chuột phải vào thanh trạng thái và chọn Theo dõi thay đổi.

  Thanh trạng thái hiển thị là theo dõi thay đổi đã bật

  Ghi chú: Bây giờ bạn có thể dùng Theo dõi thay đổi chỉ báo trên thanh trạng thái để bật hoặc tắt tính năng theo dõi thay đổi.

Khi bạn tắt tính năng theo dõi thay đổi, bạn có thể sửa tài liệu mà không có đánh dấu những gì đã thay đổi. Tắt tính năng này, Tuy nhiên, không loại bỏ bất kỳ thay đổi nào đã được theo dõi.

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy chọn nút Theo dõi thay đổi .

  Nút Theo dõi thay đổi không còn được tô sáng như minh họa trong hình sau đây.

  Nhóm Theo dõi

Quan trọng: Để loại bỏ thay đổi được theo dõi, hãy dùng lệnh chấp nhận hay bác bỏ trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi .

Hãy xem các chủ đề sau đây để biết thêm thông tin về cách làm việc với chú thích và thay đổi được theo dõi:

Hiện hoặc ẩn chú thích hoặc thay đổi được theo dõi

Chèn hoặc xóa bỏ chú thích

Xem lại, chấp nhận, bác bỏ và ẩn những thay đổi được theo dõi

Bạn muốn làm gì?

Bạn có thể dễ dàng thực hiện và xem những thay đổi được theo dõi và chú thích trong khi bạn làm việc trong tài liệu. Theo mặc định, Microsoft Office Word 2007 sử dụng bóng chú thích để hiển thị hoặc xóa, chú thích, thay đổi định dạng và nội dung đã di chuyển. Nếu bạn muốn xem tất cả các thay đổi tại chỗ của bạn, bạn có thể thay đổi thiết đặt để thay đổi được theo dõi và chú thích Hiển thị theo cách bạn muốn.

Theo dõi thay đổi với bóng chú thích

Bóng chú thích (1) Hiển thị định dạng các thay đổi, chú thích, và xóa.

Ghi chú: Để ngăn bạn vô tình phân phối tài liệu chứa thay đổi được theo dõi và chú thích, Word sẽ hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích theo mặc định. Hiển thị Vết cập nhật Cuối cùng là tùy chọn mặc định trong hộp Hiển thị để Xem lại.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm vào nút Theo dõi thay đổi . Nút theo dõi thay đổi sẽ được tô sáng, như minh họa trong hình dưới đây.

  Nút theo dõi Thay đổi đã bật

 3. Tùy chọn. Thêm một theo dõi thay đổi chỉ báo thanh trạng thái. Bấm chuột phải vào thanh trạng thái, và bấm Theo dõi thay đổi. Bấm vào chỉ báo Theo dõi thay đổi trên thanh trạng thái để bật hoặc tắt tính năng theo dõi thay đổi.

  Chỉ báo Theo dõi thay đổi

 4. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn bằng cách chèn, xóa, di chuyển hoặc định dạng văn bản hoặc đồ họa. Bạn cũng có thể thêm chú thích.

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng theo dõi thay đổi và sau đó lưu tài liệu của bạn dưới dạng trang Web (.htm hoặc .html), thay đổi được theo dõi sẽ xuất hiện trên trang Web của bạn.

Lưu ý rằng không có nhiều cách khác để ẩn những thay đổi được theo dõi hoặc chú thích, nhưng các thay đổi được thực hiện khi bật tính năng theo dõi thay đổi và tất cả các chú thích được chèn vẫn là một phần của tài liệu cho đến khi chúng được chấp nhận hoặc từ chối (hoặc, trong trường hợp chú thích, đã xóa).

Ẩn được theo dõi thay đổi — ví dụ, bên dưới Hiển thị đánh dấu, xóa dấu kiểm cho chèn và xóa— sẽ không xóa hiện có thay đổi được theo dõi hoặc chú thích khỏi tài liệu. Thay vào đó, ẩn những thay đổi được theo dõi cho phép bạn xem tài liệu mà không cần phải lên lội qua văn bản nằm xuất, gạch dưới và bóng chú thích.

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm vào nút Theo dõi thay đổi .

  Nút Theo dõi thay đổi không còn được tô sáng, như minh họa trong hình sau đây.

  Ảnh Ribbon Word

Nếu bạn đã tùy chỉnh thanh trạng thái để bao gồm một chỉ báo theo dõi thay đổi, bấm Theo dõi thay đổi trong nhóm theo dõi sẽ cũng tắt chỉ báo trên thanh trạng thái.

Ghi chú: Tắt theo dõi thay đổi không loại bỏ những thay đổi được theo dõi trong tài liệu của bạn. Để đảm bảo rằng không có thay đổi không được theo dõi trong tài liệu của bạn, hãy đảm bảo rằng tất cả thay đổi hiển thị, và rồi dùng các lệnh chấp nhận hoặc bác bỏ mỗi thay đổi trong tài liệu.

Có vài cách để ẩn thay đổi được theo dõi và chú thích, làm bạn nghĩ rằng chúng không có trong tài liệu. Ví dụ:

 • Hộp Hiển thị để Xem lại    Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, hộp Hiển thị để Xem lại sẽ cho bạn biết bạn đang ở chế độ xem nào. Nó cũng cung cấp tùy chọn bổ sung để xem tài liệu của bạn. Nếu bạn bấm Cuối cùng hoặc Gốc, thay đổi được theo dõi và chú thích được ẩn. Để hiển thị chúng, hãy chọn Hiển thị Vết cập nhật Cuối cùng hoặc Hiển thị Vết cập nhật Gốc.

  Ảnh Ribbon Word

 • Hiển thị Vết cập nhật    Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bạn có thể sử dụng danh sách Hiển thị Vết cập nhật để ẩn chú thích và thay đổi được theo dõi. Các mục đánh dấu bằng dấu kiểm bên dưới Hiển thị Vết cập nhật được hiển thị; các mục không có dấu kiểm được ẩn. Để hiển thị một mục, chẳng hạn như Chèn và Xóa, bấm vào mục đó trên menu Hiển thị Vết cập nhật.

  Ảnh Ribbon Word

Mặc định trong Word là hiển thị hoặc xóa và chú thích trong bóng chú thích ở lề của tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiển thị chú thích tại chỗ và xóa tất cả là chéo nhau thay vì bên trong bóng chú thích.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , bấm vào bóng chú thích.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Bấm Hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ để hiển thị hoặc xóa gạch bỏ và chú thích tại chỗ.

Có một vài tùy chọn sẵn có cho thay đổi như thế nào thay đổi được theo dõi (đánh dấu) được hiển thị.

 • Bạn có thể thay đổi màu và các định dạng Word sử dụng để đánh dấu đã thay đổi văn bản và đồ họa bằng cách bấm vào mũi tên cạnh Theo dõi thay đổi , rồi bấm Thay đổi các tùy chọn theo dõi.

  Ghi chú: Trong khi bạn không thể gán màu cụ thể để thay đổi được thực hiện bởi những người khác, mỗi người xem lại thay đổi xuất hiện dưới dạng một màu khác nhau trong tài liệu sao cho bạn có thể theo dõi nhiều người xem lại.

 • Bạn có thể xem tất cả thay đổi, bao gồm hoặc xóa, tại chỗ thay vì bên trong bóng chú thích xuất hiện trong lề tài liệu của bạn. Để hiện thay đổi tại chỗ, trong nhóm theo dõi , bấm vào bóng chú thích, sau đó bấm hiện tất cả chỉnh sửa kèm theo.

  Khi bạn bấm hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ, tất cả các chỉnh sửa và chú thích trong tài liệu xuất hiện tại chỗ.

 • Để tô sáng khu vực lề nơi xuất hiện tất cả bóng chú thích, bên dưới Hiển thị đánh dấu, bấm Đánh dấu vùng tô sáng.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào mũi tên bên cạnh Hiển thị Vết cập nhật.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn loại thay đổi mà bạn muốn hiển thị.

   Ghi chú: Ngay cả khi bạn ẩn một kiểu vết Cập Nhật bỏ trên menu Hiển thị đánh dấu , đánh dấu sẽ tự động xuất hiện mỗi lần mở tài liệu của bạn hoặc một người xem lại.

  • Trỏ tới người xem lại, sau đó bấm để xóa hộp kiểm tất cả ngoại trừ những bên cạnh tên của người xem xét mà sẽ thay đổi và chú thích bạn muốn hiển thị.

   Ghi chú: Để chọn hoặc xóa tất cả các hộp kiểm cho tất cả những người trong danh sách, hãy bấm Người xem lại tất cả.

Bạn có thể sử dụng danh sách Hiển thị để xem lại , trong nhóm theo dõi , để xem tài liệu ở các giai đoạn khác nhau của quá trình sửa. Mỗi bốn tùy chọn trong danh sách cung cấp một dạng xem khác của tài liệu. Cuối cùng Hiển thị đánh dấu là mặc định khi bạn mở bất kỳ tài liệu.

Ảnh Ribbon Word

 • Cuối cùng Hiển thị đánh dấu    Dạng xem này hiển thị tài liệu cuối cùng với tất cả các thay đổi được theo dõi và chú thích Hiển thị. Đây là dạng xem mặc định cho tất cả tài liệu mở trong Word.

 • Cuối cùng    Dạng xem này hiển thị tài liệu với tất cả thay đổi kết hợp thành văn bản và không được theo dõi thay đổi hiển thị. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi được theo dõi hoặc chú thích không được chấp nhận, bác bỏ, hoặc đã xóa vẫn giữ nguyên trong tài liệu.

 • Ban đầu hiển thị đánh dấu    Dạng xem này hiển thị văn bản gốc với thay đổi được theo dõi và chú thích.

 • Ban đầu    Dạng xem này hiển thị tài liệu ban đầu mà không thay đổi được theo dõi và chú thích Hiển thị. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu không được chấp nhận, bác bỏ, hoặc đã xóa vẫn giữ nguyên trong tài liệu.

Một trình soạn thảo và người xem lại thường muốn xem tài liệu khi nó xuất hiện sau khi thay đổi của họ được kết hợp. Quy trình này cho một trình soạn thảo hay người xem lại với cơ hội để xem tài liệu sẽ trông với các thay đổi như thế nào.

 • Trên tab xem lại , trong hộp Hiển thị để xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm Cuối cùng Hiển thị đánh dấu.

Ghi chú: Nếu bạn muốn xem chú thích và thay đổi được theo dõi trong bóng chú thích, bạn phải ở Dạng xem Bố trí In hoặc Dạng xem theo Bố trí Web.

Mặc định trong Word là hiển thị hoặc xóa và chú thích trong bóng chú thích ở lề của tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiển thị chú thích tại chỗ. Chú thích tại chỗ có thể xem khi bạn đặt con trỏ trên chỉ báo chú thích.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , bấm vào bóng chú thích.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Bấm Hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ để hiển thị hoặc xóa gạch bỏ và chú thích tại chỗ.

 3. Đặt con trỏ trên một chú thích trong tài liệu. Chú thích xuất hiện trong Mẹo màn hình.

  Chú thích cùng dòng

Để tìm hiểu thêm về chú thích, hãy xem chèn và xóa bỏ chú thích.

Office Word 2007 cung cấp một tính năng được gọi là Giám định viên Tài liệu cho phép bạn kiểm tra các thay đổi được theo dõi, chú thích, văn bản ẩn và thông tin cá nhân khác trong bất kỳ tài liệu nào. Để kiểm tra tài liệu:

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn kiểm tra các thay đổi được theo dõi và chú thích.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị và sau đó bấm Kiểm tra Tài liệu.

 3. Trong hộp thoại Giám định viên Tài liệu, bấm Kiểm tra.

 4. Xem lại kết quả kiểm tra. Nếu Giám định viên Tài liệu tìm thấy chú thích và thay đổi được theo dõi, bạn sẽ được nhắc bấm Loại bỏ Tất cả bên cạnh Chú thích, Hiệu đính, Phiên bản và Chú giải.

 5. Bấm Kiểm tra lại hoặc Đóng.

Trước khi in tài liệu, chuyển sang Dạng xem Bố trí In và hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích theo cách bạn muốn chúng xuất hiện trong tài liệu được in. Bạn có một vài tùy chọn.

 • In Hiển thị tất cả đánh dấu    Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm Hiển thị đánh dấu.

  Ảnh Ribbon Word

  Ghi chú: Bấm vào Hiển thị đánh dấu sẽ hiển thị hoặc ẩn tất cả vết cập nhật trong tài liệu cho người xem xét đã chọn. Khi bạn hiển thị tất cả đánh dấu, tất cả các kiểu vết Cập Nhật được chọn trên menu Hiển thị đánh dấu .

 • In Hiển thị thay đổi và chú thích theo kiểu hoặc người xem lại    Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm Hiển thị đánh dấu, sau đó chọn loại thay đổi mà bạn muốn hiển thị.

  Ảnh Ribbon Word

 • In những thay đổi và chú thích cho người chỉnh sửa hoặc người khác xem lại    Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi công, trong hộp Hiển thị để xem lại , bấm Đánh dấu cuối cùng Hiển thị.

  Ảnh Ribbon Word

Khi đánh dấu sẽ xuất hiện theo cách mà bạn muốn, bạn đã sẵn sàng để in tài liệu.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm in.

 2. Trong hộp thoại in , trong hộp in gì , bấm tài liệu Hiển thị vết Cập Nhật, sau đó bấm OK.

  Ghi chú: 

  • Theo mặc định, Microsoft Word chọn thu phóng mức và trang hướng để hiển thị các thay đổi được theo dõi trong tài liệu được in.

  • Nếu bóng chú thích được bật, tài liệu sẽ thu nhỏ cho vừa khớp với bóng chú thích trên trang in ra. Để làm cho các trang được in của bạn có thể đọc được, bạn có thể tắt bóng chú thích bằng cách bấm vào bóng chú thích trong nhóm theo dõi , rồi bấm hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ. Bạn cũng có thể thiết lập bố trí trang sang hướng nằm ngang để in bóng chú thích vào và văn bản trong một định dạng dễ đọc hơn. Trên tab Bố trí trang , dưới Thiết lập trang, bấm hướng, sau đó bấm ngang.

Thay đổi bố trí cho in theo dõi thay đổi

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm vào mũi tên cạnh Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tùy chọn theo dõi thay đổi.

 2. Bên dưới bóng chú thích, trong danh sách hướng giấy trong in , bấm vào một trong các thao tác sau:

  • Tự động     Khi bạn chọn tùy chọn này, Word sẽ quyết định hướng sẽ cung cấp bố trí tốt nhất cho tài liệu của bạn.

  • Giữ nguyên     Khi bạn chọn tùy chọn này, Word in tài liệu với hướng được xác định trong hộp thoại Thiết lập trang .

  • Bắt buộc ngang     Khi bạn chọn tùy chọn này, hướng nằm ngang và phòng hầu hết được phép dùng cho bóng chú thích.

In danh sách các thay đổi đối với một tài liệu

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm in.

 2. Trong hộp in gì , hãy bấm danh sách đánh dấu.

Ẩn những thay đổi sẽ không loại bỏ thay đổi từ tài liệu. Bạn phải sử dụng các lệnh chấp nhận hay bác bỏ trong nhóm thay đổi để loại bỏ đánh dấu tài liệu.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm in.

 2. Trong hộp in gì , hãy bấm tài liệu (thay vì tài liệu Hiển thị vết Cập Nhật).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×