Chia sẻ & đồng tác giả

Theo dõi thay đổi trong Word

Theo dõi thay đổi trong Word

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn muốn xem ai đã thực hiện thay đổi tài liệu của bạn, hãy bật tính năng theo dõi thay đổi. Bạn cũng có thể chọn những thay đổi để chấp nhận hoặc bác bỏ, và bạn có thể xem và xóa bỏ chú thích.

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn Theo dõi thay đổi.

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, Word đánh dấu lập mới thay đổi đối với tài liệu.

Khi bạn tắt tính năng theo dõi thay đổi, Word dừng đánh dấu lập thay đổi mới. Bất kỳ thay đổi nào đã được theo dõi vẫn đánh dấu trong tài liệu cho đến khi bạn loại bỏ chúng.

Theo dõi thay đổi trên ruy-băng Word

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, Word đánh dấu và hiển thị bất kỳ thay đổi bất kỳ ai thực hiện với tài liệu.

Hình chỉnh sửa kèm theo trong Word

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi công, trong danh sách Đánh dấu đơn giản , chọn một tùy chọn dạng xem.

  • Đánh dấu đơn giản là tùy chọn mặc định và chỉ báo vị trí thay đổi bằng một đường màu đỏ ở lề.

   Dòng ở lề hiện một thay đổi được theo dõi tại vị trí đó

  • Không có Đánh dấu ẩn đánh dấu để hiển thị diện mạo của các thay đổi kết hợp.

   Lưu ý: Bạn có thể nhìn thấy đánh dấu một lần nữa bằng cách chọn Đánh dấu Đơn giản hoặc Tất cả Đánh dấu.

  • Tất cả Đánh dấu sẽ hiển thị tất cả chỉnh sửa bằng văn bản và đường kẻ với các màu khác nhau.

  • Ban đầu hiển thị tài liệu ở hình thức ban đầu.

 2. Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn chỉnh sửa mà bạn muốn xem — chú thích, chữ viết tay, chèn và xóa, định dạng, bóng chú thích, những người cụ thể.

Bạn có thể ngăn không cho người khác tắt theo dõi thay đổi bằng cách bật khóa theo dõi và thêm mật khẩu. Khi đã khóa theo dõi thay đổi, bạn không thể tắt tính năng, và bạn không thể chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi.

 1. Trên tab xem lại , trong danh sách Theo dõi thay đổi , hãy chọn Khóa theo dõi.

  Lệnh khóa thay đổi trên menu Theo dõi Thay đổi

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp thoại Khóa theo dõi , hãy nhập mật khẩu, nhập lại trong hộp nhập lại để xác nhận , sau đó chọn OK.

   Lưu ý: Thêm mật khẩu là tùy chọn. Nó không phải là một tính năng bảo mật. Nó nhằm, Tuy nhiên, ngăn cản người khác từ việc tắt theo dõi thay đổi.

  • Trong hộp thoại Khóa theo dõi , hãy chọn hủy bỏ.

Tắt tính năng khóa theo dõi

 1. Trong danh sách Theo dõi thay đổi , hãy chọn Khóa theo dõi.

 2. Nếu bạn thêm mật khẩu, nhập nó khi được nhắc, sau đó chọn OK.

  Lưu ý: Theo dõi thay đổi vẫn còn trên, nhưng bạn có thể chấp nhận hay bác bỏ thay đổi.

Chỉ có một cách để loại bỏ thay đổi được theo dõi trong tài liệu là chấp nhận hoặc bác bỏ. Chọn Không có đánh dấu trong hộp Hiển thị để xem lại sẽ giúp bạn xem tài liệu cuối cùng sẽ trông giống như — nhưng nó chỉ ẩn những thay đổi được theo dõi tạm thời. Những thay đổi sẽ không bị xóa và họ sẽ hiển thị lại lần sau khi bất kỳ ai mở tài liệu. Để xóa bỏ vĩnh viễn các thay đổi được theo dõi, chấp nhận hoặc bác bỏ.

Chấp nhận hoặc xóa bỏ một thay đổi được theo dõi đơn

 1. Mở tài liệu của bạn.

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

 3. Chọn chấp nhận hoặc bác bỏ.

  Nút Chấp nhận, Bác bỏ và Kế tiếp

Chấp nhận hoặc xóa bỏ tất cả thay đổi được theo dõi

 1. Mở tài liệu của bạn.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong danh sách chấp nhận , chọn Chấp nhận tất cả thay đổi.

   hoặc

  • Trong danh sách bác bỏ , hãy chọn Từ chối tất cả thay đổi.

Word hoặc chấp nhận thay đổi hoặc loại bỏ nó, và sau đó di chuyển để thay đổi tiếp theo.

Xem chú thích

 • Word Hiển thị một bóng chú thích mà ai đó có chú thích. Để xem chú thích, hãy chọn bóng chú thích.

  Biểu tượng chú thích trong Đánh dấu Đơn giản

 • Để xem các thay đổi, bấm vào dòng gần lề. Hành động đó sẽ chuyển Word vào dạng xem Tất cả đánh dấu .

  Theo dõi thay đổi hiển thị ở chế độ xem Tất cả Đánh dấu

Xóa một chú thích

 • Chọn một chú thích, và trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , hãy chọn xóa.

Xóa bỏ tất cả chú thích

 • Trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , trong danh sách xóa , chọn Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Mẹo: Trước khi bạn chia sẻ phiên bản cuối cùng của tài liệu của bạn, đó là nên chạy giám định viên tài liệu. Công cụ này kiểm tra các thay đổi được theo dõi và chú thích, văn bản ẩn, tên cá nhân trong thuộc tính và các thông tin khác bạn có thể không muốn chia sẻ rộng rãi.

 • Trên tab tệp , hãy chọn thông tin > kiểm tra vấn đề > Kiểm tra tài liệu.

Để tìm hiểu thêm về chú thích, hãy xem chèn và xóa bỏ chú thích.

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn Theo dõi thay đổi.

  Theo dõi thay đổi được tô sáng, như minh họa trong hình sau đây.

  Nhóm theo dõi có bật theo dõi thay đổi

Lưu ý: Nếu tính năng Theo dõi thay đổi này không sẵn dùng, bạn có thể phải tắt tính năng bảo vệ tài liệu. Trên tab xem lại , trong nhóm bảo vệ , bấm Hạn chế chỉnh sửa, sau đó bấm Dừng bảo vệ ở phía dưới cùng của ngăn tác vụ Bảo vệ tài liệu . (Bạn có thể cần phải biết mật khẩu của tài liệu.)

Bạn cũng có thể thêm một theo dõi thay đổi chỉ báo thanh trạng thái.

 • Bấm chuột phải vào thanh trạng thái và chọn Theo dõi thay đổi.

  Thanh trạng thái hiển thị là theo dõi thay đổi đã bật

  Lưu ý: Bây giờ bạn có thể dùng Theo dõi thay đổi chỉ báo trên thanh trạng thái để bật hoặc tắt tính năng theo dõi thay đổi.

Khi bạn tắt tính năng theo dõi thay đổi, bạn có thể sửa tài liệu mà không có đánh dấu những gì đã thay đổi. Tắt tính năng này, Tuy nhiên, không loại bỏ bất kỳ thay đổi nào đã được theo dõi.

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy chọn nút Theo dõi thay đổi .

  Nút Theo dõi thay đổi không còn được tô sáng như minh họa trong hình sau đây.

  Nhóm Theo dõi

Quan trọng: Để loại bỏ thay đổi được theo dõi, hãy dùng lệnh chấp nhận hay bác bỏ trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi .

Bạn muốn làm gì?

Hiển thị tất cả thay đổi tại chỗ

Mặc định trong Word là hiển thị hoặc xóa và chú thích trong bóng chú thích ở lề của tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiển thị chú thích tại chỗ và xóa tất cả với strikethroughs thay vì bên trong bóng chú thích.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm Hiển thị đánh dấu.

  Lệnh Hiện Đánh dấu

 2. Chỉ đến bóng chú thích, sau đó bấm Hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ để hiện hoặc xóa với strikethroughs và chú thích tại chỗ.

Chú thích Hiển thị trong Mẹo màn hình thay vì bóng chú thích

Mặc định trong Word là hiển thị hoặc xóa và chú thích trong bóng chú thích ở lề của tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiển thị chú thích tại chỗ. Chú thích tại chỗ có thể xem khi bạn đặt con trỏ trên chỉ báo chú thích.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm Hiển thị đánh dấu.

  Lệnh Hiện Đánh dấu

 2. Chỉ đến bóng chú thích, sau đó bấm Hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ để hiện hoặc xóa với strikethroughs và chú thích tại chỗ.

 3. Đặt con trỏ trên một chú thích trong tài liệu. Chú thích xuất hiện trong Mẹo màn hình.

  Chú thích cùng dòng

Hiển thị thay đổi bằng loại chỉnh sửa hoặc người xem lại

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm Hiển thị đánh dấu.

  Lệnh Hiện Đánh dấu

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm để chọn loại thay đổi mà bạn muốn hiển thị.

   Ví dụ, bấm chú thích hoặc chèn và xóa. Dấu kiểm bên cạnh mục cho biết rằng mục được chọn.

   Hiện danh sách tùy chọn của Đánh dấu

   Quan trọng: Ngay cả khi bạn ẩn một kiểu vết Cập Nhật bỏ trên menu Hiển thị đánh dấu , đánh dấu sẽ tự động xuất hiện mỗi lần mở tài liệu của bạn hoặc một người xem lại.

  • Trỏ tới người xem lại, sau đó bấm để xóa hộp kiểm tất cả ngoại trừ những bên cạnh tên của người xem xét mà sẽ thay đổi và chú thích bạn muốn hiển thị.

   Lưu ý: Để chọn hoặc xóa tất cả các hộp kiểm cho tất cả những người trong danh sách, hãy bấm Người xem lại tất cả.

Hiển thị thay đổi và chú thích cho những người cụ thể

Một trình soạn thảo và người xem lại thường muốn xem tài liệu khi nó xuất hiện sau khi thay đổi của họ được kết hợp. Quy trình này cho một trình soạn thảo hay người xem lại với cơ hội để xem tài liệu sẽ trông với các thay đổi như thế nào.

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm vào mũi tên trong hộp Hiển thị để xem lại , sau đó chọn tùy chọn mà bạn muốn.

  Menu tùy chọn Hiển thị để Xem lại

  • Cuối cùng Hiển thị đánh dấu    Dạng xem này hiển thị tài liệu cuối cùng với tất cả các thay đổi được theo dõi và chú thích Hiển thị. Đây là dạng xem mặc định cho tất cả tài liệu mở trong Word.

  • Cuối cùng    Dạng xem này hiển thị tài liệu với tất cả thay đổi kết hợp thành văn bản và không được theo dõi thay đổi hiển thị. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi được theo dõi hoặc chú thích không được chấp nhận, bác bỏ, hoặc đã xóa vẫn giữ nguyên trong tài liệu.

  • Ban đầu hiển thị đánh dấu    Dạng xem này hiển thị văn bản gốc với thay đổi được theo dõi và chú thích.

  • Ban đầu    Dạng xem này hiển thị tài liệu ban đầu mà không thay đổi được theo dõi và chú thích Hiển thị. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu không được chấp nhận, bác bỏ, hoặc đã xóa vẫn giữ nguyên trong tài liệu.

Lưu ý: Nếu bạn muốn xem chú thích và thay đổi được theo dõi trong bóng chú thích, bạn phải ở Dạng xem Bố trí In hoặc Dạng xem theo Bố trí Web.

Ẩn những thay đổi được theo dõi và chú thích khi in

Ẩn những thay đổi sẽ không loại bỏ thay đổi từ tài liệu. Bạn phải sử dụng các lệnh chấp nhận hay bác bỏ trong nhóm thay đổi để loại bỏ đánh dấu tài liệu.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm in.

 3. Dưới thiết đặt, bấm vào mũi tên cạnh In tất cả các trang.

 4. Bấm In đánh dấu để xóa dấu kiểm.

  Đánh dấu in trong Word

Bạn muốn làm gì?

Xem lại một bản tóm tắt các thay đổi được theo dõi

Ngăn xem lại là một công cụ thuận tiện để đảm bảo rằng tất cả các thay đổi đã được loại bỏ khỏi tài liệu của bạn và sẽ không hiển thị với những người khác có thể xem tài liệu của bạn. Phần tóm tắt ở phía trên cùng của ngăn xem lại Hiển thị số chính xác của Hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích mà vẫn giữ nguyên trong tài liệu của bạn.

Ngăn xem lại cũng cho phép bạn đọc chú thích dài không phù hợp trong một bong bóng chú thích.

Lưu ý: Ngăn xem lại, không giống như tài liệu hoặc bong bóng chú thích, không phải là công cụ tốt nhất để thực hiện thay đổi tài liệu của bạn. Thay vì xóa bỏ văn bản hoặc chú thích hoặc thực hiện thay đổi khác trong ngăn xem lại, thực hiện tất cả thay đổi biên tập trong tài liệu. Những thay đổi đó sẽ được hiển thị trong ngăn xem lại.

Nhóm Theo dõi

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Để xem tóm tắt ở một bên màn hình của bạn, hãy chọn Ngăn xem lại.

  • Để xem tóm tắt ở phần dưới cùng của màn hình của bạn, trong danh sách Ngăn xem lại , hãy chọn Xem lại ngăn ngang.

 2. Chọn Hiển thị tóm tắt chi tiết để xem số lượng mỗi loại thay đổi.

  ngăn tóm tắt

Xem lại từng thay đổi được theo dõi và chú thích theo trình tự

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, bấm Tiếp theo hoặc Trước đó.

  o14 ribbon

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn chấp nhận.

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn từ chối.

  • Trong nhóm chú thích , hãy chọn xóa.

 3. Chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi và xóa bỏ chú thích cho đến khi không có nhiều thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu của bạn, và sau đó xác nhận tất cả thay đổi được theo dõi được chấp nhận hoặc từ chối và tất cả chú thích sẽ bị xóa.

 4. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy chọn Ngăn xem lại.

  Lưu ý: Phần tóm tắt ở phía trên cùng của Ngăn xem lại Hiển thị chính xác số thay đổi được theo dõi và chú thích mà vẫn giữ nguyên trong tài liệu của bạn.

Xem lại thay đổi theo loại chỉnh sửa hoặc bằng một người xem lại cụ thể

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nhóm Theo dõi

  • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , hãy xóa hộp kiểm tất cả ngoại trừ những bên cạnh kiểu thay đổi mà bạn muốn xem lại.

  • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn người xem lại, sau đó xóa hộp kiểm tất cả ngoại trừ những bên cạnh tên của người mà bạn muốn xem các thay đổi.

  • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , hãy chọn những Người xem lại tất cả để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho tất cả những người trong danh sách

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

  o14 ribbon

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn chấp nhận.

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn từ chối.

Chấp nhận tất cả thay đổi cùng lúc

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

  o14 ribbon

 2. Trong danh sách chấp nhận , chọn Chấp nhận tất cả thay đổi trong tài liệu.

Từ chối tất cả thay đổi cùng lúc

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

  o14 ribbon

 2. Trong danh sách bác bỏ , hãy chọn Từ chối tất cả thay đổi trong tài liệu.

Xóa bỏ chú thích

 1. Bấm vào chú thích.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Xóa bỏ.

  Để xóa tất cả chú thích cùng một lúc, bấm vào mũi tên bên dưới xóa, sau đó bấm Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Bạn muốn làm gì?

Bạn có thể dễ dàng thực hiện và xem những thay đổi được theo dõi và chú thích trong khi bạn làm việc trong tài liệu. Theo mặc định, Microsoft Office Word 2007 sử dụng bóng chú thích để hiển thị hoặc xóa, chú thích, thay đổi định dạng và nội dung đã di chuyển. Nếu bạn muốn xem tất cả các thay đổi tại chỗ của bạn, bạn có thể thay đổi thiết đặt để thay đổi được theo dõi và chú thích Hiển thị theo cách bạn muốn.

Theo dõi thay đổi với bóng chú thích

Bóng chú thích (1) Hiển thị định dạng các thay đổi, chú thích, và xóa.

Lưu ý: Để ngăn bạn vô tình phân phối tài liệu chứa thay đổi được theo dõi và chú thích, Word sẽ hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích theo mặc định. Hiển thị Vết cập nhật Cuối cùng là tùy chọn mặc định trong hộp Hiển thị để Xem lại.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm vào nút Theo dõi thay đổi . Nút theo dõi thay đổi sẽ được tô sáng, như minh họa trong hình dưới đây.

  Nút theo dõi Thay đổi đã bật

 3. Tùy chọn. Thêm một theo dõi thay đổi chỉ báo thanh trạng thái. Bấm chuột phải vào thanh trạng thái, và bấm Theo dõi thay đổi. Bấm vào chỉ báo Theo dõi thay đổi trên thanh trạng thái để bật hoặc tắt tính năng theo dõi thay đổi.

  Chỉ báo Theo dõi thay đổi

 4. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn bằng cách chèn, xóa, di chuyển hoặc định dạng văn bản hoặc đồ họa. Bạn cũng có thể thêm chú thích.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng theo dõi thay đổi và sau đó lưu tài liệu của bạn dưới dạng trang Web (.htm hoặc .html), thay đổi được theo dõi sẽ xuất hiện trên trang Web của bạn.

Để tắt theo dõi thay đổi:

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm vào nút Theo dõi thay đổi .

  Nút Theo dõi thay đổi không còn được tô sáng, như minh họa trong hình sau đây.

  Hình ảnh dải băng Word

Nếu bạn đã tùy chỉnh thanh trạng thái để bao gồm một chỉ báo theo dõi thay đổi, bấm Theo dõi thay đổi trong nhóm theo dõi sẽ cũng tắt chỉ báo trên thanh trạng thái.

Lưu ý: Tắt theo dõi thay đổi không loại bỏ những thay đổi được theo dõi trong tài liệu của bạn. Để đảm bảo rằng không có thay đổi không được theo dõi trong tài liệu của bạn, hãy đảm bảo rằng tất cả thay đổi hiển thị, và rồi dùng các lệnh chấp nhận hoặc bác bỏ mỗi thay đổi trong tài liệu.

Lưu ý rằng có nhiều cách khác để ẩn những thay đổi được theo dõi hoặc chú thích, nhưng các thay đổi được thực hiện khi bật tính năng theo dõi thay đổi và tất cả các chú thích được chèn vẫn là một phần của tài liệu cho đến khi chúng được chấp nhận hoặc từ chối (hoặc trong trường hợp chú thích, đã xóa).

Ẩn được theo dõi thay đổi — ví dụ, bên dưới Hiển thị đánh dấu, xóa dấu kiểm cho chèn và xóa— sẽ không xóa hiện có thay đổi được theo dõi hoặc chú thích khỏi tài liệu. Thay vào đó, ẩn những thay đổi được theo dõi cho phép bạn xem tài liệu mà không cần phải lên lội qua văn bản nằm xuất, gạch dưới và bóng chú thích.

Có vài cách để ẩn thay đổi được theo dõi và chú thích, làm bạn nghĩ rằng chúng không có trong tài liệu. Ví dụ:

 • Hộp Hiển thị để Xem lại    Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, hộp Hiển thị để Xem lại sẽ cho bạn biết bạn đang ở chế độ xem nào. Nó cũng cung cấp tùy chọn bổ sung để xem tài liệu của bạn. Nếu bạn bấm Cuối cùng hoặc Gốc, thay đổi được theo dõi và chú thích được ẩn. Để hiển thị chúng, hãy chọn Hiển thị Vết cập nhật Cuối cùng hoặc Hiển thị Vết cập nhật Gốc.

  Hình ảnh dải băng Word

 • Hiển thị Vết cập nhật    Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bạn có thể sử dụng danh sách Hiển thị Vết cập nhật để ẩn chú thích và thay đổi được theo dõi. Các mục đánh dấu bằng dấu kiểm bên dưới Hiển thị Vết cập nhật được hiển thị; các mục không có dấu kiểm được ẩn. Để hiển thị một mục, chẳng hạn như Chèn và Xóa, bấm vào mục đó trên menu Hiển thị Vết cập nhật.

  Hình ảnh dải băng Word

Mặc định trong Word là hiển thị hoặc xóa và chú thích trong bóng chú thích ở lề của tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiển thị chú thích tại chỗ và xóa tất cả là chéo nhau thay vì bên trong bóng chú thích.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , bấm vào bóng chú thích.

  Hình ảnh dải băng Word

 2. Bấm Hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ để hiển thị hoặc xóa gạch bỏ và chú thích tại chỗ.

Có một vài tùy chọn sẵn có cho thay đổi như thế nào thay đổi được theo dõi (đánh dấu) được hiển thị.

 • Bạn có thể thay đổi màu và các định dạng Word sử dụng để đánh dấu đã thay đổi văn bản và đồ họa bằng cách bấm vào mũi tên cạnh Theo dõi thay đổi , rồi bấm Thay đổi các tùy chọn theo dõi.

  Lưu ý: Trong khi bạn không thể gán màu cụ thể để thay đổi được thực hiện bởi những người khác, mỗi người xem lại thay đổi xuất hiện dưới dạng một màu khác nhau trong tài liệu sao cho bạn có thể theo dõi nhiều người xem lại.

 • Bạn có thể xem tất cả thay đổi, bao gồm hoặc xóa, tại chỗ thay vì bên trong bóng chú thích xuất hiện trong lề tài liệu của bạn. Để hiện thay đổi tại chỗ, trong nhóm theo dõi , bấm vào bóng chú thích, sau đó bấm hiện tất cả chỉnh sửa kèm theo.

  Khi bạn bấm hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ, tất cả các chỉnh sửa và chú thích trong tài liệu xuất hiện tại chỗ.

 • Để tô sáng khu vực lề nơi xuất hiện tất cả bóng chú thích, bên dưới Hiển thị đánh dấu, bấm Đánh dấu vùng tô sáng.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào mũi tên bên cạnh Hiển thị Vết cập nhật.

  Hình ảnh dải băng Word

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn loại thay đổi mà bạn muốn hiển thị.

   Lưu ý: Ngay cả khi bạn ẩn một kiểu vết Cập Nhật bỏ trên menu Hiển thị đánh dấu , đánh dấu sẽ tự động xuất hiện mỗi lần mở tài liệu của bạn hoặc một người xem lại.

  • Trỏ tới người xem lại, sau đó bấm để xóa hộp kiểm tất cả ngoại trừ những bên cạnh tên của người xem xét mà sẽ thay đổi và chú thích bạn muốn hiển thị.

   Lưu ý: Để chọn hoặc xóa tất cả các hộp kiểm cho tất cả những người trong danh sách, hãy bấm Người xem lại tất cả.

Bạn có thể sử dụng danh sách Hiển thị để xem lại , trong nhóm theo dõi , để xem tài liệu ở các giai đoạn khác nhau của quá trình sửa. Mỗi bốn tùy chọn trong danh sách cung cấp một dạng xem khác của tài liệu. Cuối cùng Hiển thị đánh dấu là mặc định khi bạn mở bất kỳ tài liệu.

Hình ảnh dải băng Word

 • Cuối cùng Hiển thị đánh dấu    Dạng xem này hiển thị tài liệu cuối cùng với tất cả các thay đổi được theo dõi và chú thích Hiển thị. Đây là dạng xem mặc định cho tất cả tài liệu mở trong Word.

 • Cuối cùng    Dạng xem này hiển thị tài liệu với tất cả thay đổi kết hợp thành văn bản và không được theo dõi thay đổi hiển thị. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi được theo dõi hoặc chú thích không được chấp nhận, bác bỏ, hoặc đã xóa vẫn giữ nguyên trong tài liệu.

 • Ban đầu hiển thị đánh dấu    Dạng xem này hiển thị văn bản gốc với thay đổi được theo dõi và chú thích.

 • Ban đầu    Dạng xem này hiển thị tài liệu ban đầu mà không thay đổi được theo dõi và chú thích Hiển thị. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu không được chấp nhận, bác bỏ, hoặc đã xóa vẫn giữ nguyên trong tài liệu.

Mặc định trong Word là hiển thị hoặc xóa và chú thích trong bóng chú thích ở lề của tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiển thị chú thích tại chỗ. Chú thích tại chỗ có thể xem khi bạn đặt con trỏ trên chỉ báo chú thích.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , bấm vào bóng chú thích.

  Hình ảnh dải băng Word

 2. Bấm Hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ để hiển thị hoặc xóa gạch bỏ và chú thích tại chỗ.

 3. Đặt con trỏ trên một chú thích trong tài liệu. Chú thích xuất hiện trong Mẹo màn hình.

  Chú thích cùng dòng

Để tìm hiểu thêm về chú thích, hãy xem chèn và xóa bỏ chú thích.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, bấm Tiếp theo hoặc Trước đó.

  o14 ribbon

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn chấp nhận.

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn từ chối.

  • Trong nhóm chú thích , hãy chọn xóa.

 3. Chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi và xóa bỏ chú thích cho đến khi không có nhiều thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu của bạn, và sau đó xác nhận tất cả thay đổi được theo dõi được chấp nhận hoặc từ chối và tất cả chú thích sẽ bị xóa.

 4. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy chọn Ngăn xem lại.

  Lưu ý: Phần tóm tắt ở phía trên cùng của Ngăn xem lại Hiển thị chính xác số thay đổi được theo dõi và chú thích mà vẫn giữ nguyên trong tài liệu của bạn.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

  o14 ribbon

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  Trong danh sách chấp nhận , chọn Chấp nhận tất cả thay đổi trong tài liệu.

  Trong danh sách bác bỏ , hãy chọn Từ chối tất cả thay đổi trong tài liệu.

Office Word 2007 cung cấp một tính năng được gọi là Giám định viên Tài liệu cho phép bạn kiểm tra các thay đổi được theo dõi, chú thích, văn bản ẩn và thông tin cá nhân khác trong bất kỳ tài liệu nào. Để kiểm tra tài liệu:

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn kiểm tra các thay đổi được theo dõi và chú thích.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , trỏ tới Chuẩn bị và sau đó bấm Kiểm tra Tài liệu.

 3. Trong hộp thoại Giám định viên Tài liệu, bấm Kiểm tra.

 4. Xem lại kết quả kiểm tra. Nếu Giám định viên Tài liệu tìm thấy chú thích và thay đổi được theo dõi, bạn sẽ được nhắc bấm Loại bỏ Tất cả bên cạnh Chú thích, Hiệu đính, Phiên bản và Chú giải.

 5. Bấm Kiểm tra lại hoặc Đóng.

Trước khi in tài liệu, chuyển sang Dạng xem Bố trí In và hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích theo cách bạn muốn chúng xuất hiện trong tài liệu được in. Bạn có một vài tùy chọn.

 • In Hiển thị tất cả đánh dấu    Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm Hiển thị đánh dấu.

  Hình ảnh dải băng Word

  Lưu ý: Bấm vào Hiển thị đánh dấu sẽ hiển thị hoặc ẩn tất cả vết cập nhật trong tài liệu cho người xem xét đã chọn. Khi bạn hiển thị tất cả đánh dấu, tất cả các kiểu vết Cập Nhật được chọn trên menu Hiển thị đánh dấu .

 • In Hiển thị thay đổi và chú thích theo kiểu hoặc người xem lại    Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm Hiển thị đánh dấu, sau đó chọn loại thay đổi mà bạn muốn hiển thị.

  Hình ảnh dải băng Word

 • In những thay đổi và chú thích cho người chỉnh sửa hoặc người khác xem lại    Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi công, trong hộp Hiển thị để xem lại , bấm Đánh dấu cuối cùng Hiển thị.

  Hình ảnh dải băng Word

Khi đánh dấu sẽ xuất hiện theo cách mà bạn muốn, bạn đã sẵn sàng để in tài liệu.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào In.

 2. Trong hộp thoại in , trong hộp in gì , bấm tài liệu Hiển thị vết Cập Nhật, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Theo mặc định, Microsoft Word chọn thu phóng mức và trang hướng để hiển thị các thay đổi được theo dõi trong tài liệu được in.

  • Nếu bóng chú thích được bật, tài liệu sẽ thu nhỏ cho vừa khớp với bóng chú thích trên trang in ra. Để làm cho các trang được in của bạn có thể đọc được, bạn có thể tắt bóng chú thích bằng cách bấm vào bóng chú thích trong nhóm theo dõi , rồi bấm hiện tất cả chỉnh sửa tại chỗ. Bạn cũng có thể thiết lập bố trí trang sang hướng nằm ngang để in bóng chú thích vào và văn bản trong một định dạng dễ đọc hơn. Trên tab Bố trí trang , dưới Thiết lập trang, bấm hướng, sau đó bấm ngang.

Thay đổi bố trí cho in theo dõi thay đổi

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm vào mũi tên cạnh Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Tùy chọn theo dõi thay đổi.

 2. Bên dưới bóng chú thích, trong danh sách hướng giấy trong in , bấm vào một trong các thao tác sau:

  • Tự động     Khi bạn chọn tùy chọn này, Word sẽ quyết định hướng sẽ cung cấp bố trí tốt nhất cho tài liệu của bạn.

  • Giữ nguyên     Khi bạn chọn tùy chọn này, Word in tài liệu với hướng được xác định trong hộp thoại Thiết lập trang .

  • Bắt buộc ngang     Khi bạn chọn tùy chọn này, hướng nằm ngang và phòng hầu hết được phép dùng cho bóng chú thích.

In danh sách các thay đổi đối với một tài liệu

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào In.

 2. Trong hộp in gì , hãy bấm danh sách đánh dấu.

Ẩn những thay đổi sẽ không loại bỏ thay đổi từ tài liệu. Bạn phải sử dụng các lệnh chấp nhận hay bác bỏ trong nhóm thay đổi để loại bỏ đánh dấu tài liệu.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào In.

 2. Trong hộp in gì , hãy bấm tài liệu (thay vì tài liệu Hiển thị vết Cập Nhật).

Xem thêm

Chèn hoặc xóa bỏ chú thích

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×