Chia sẻ & đồng tác giả

Theo dõi thay đổi trong Word

Theo dõi thay đổi trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Việc bật Theo dõi thay đổi sẽ mang lại cho bạn và đồng nghiệp phương pháp phát hiện các thay đổi một cách dễ dàng. Các thay đổi cũng giống như đề xuất để bạn có thể xem lại, rồi loại bỏ hoặc áp dụng vĩnh viễn các thay đổi đó.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không ở ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Bật và tắt Theo dõi thay đổi bằng cách đi tới Xem lại > Theo dõi thay đổi.

Theo dõi thay đổi
 • Khi được bật, các phần xóa sẽ được đánh dấu bằng gạch ngang chữ và phần bổ sung sẽ được đánh dấu bằng đường gạch chân. Thay đổi của các tác giả khác nhau sẽ được biểu thị bằng các màu khác nhau.

 • Sau khi đã tắt chức năng, Word sẽ ngừng đánh dấu các thay đổi nhưng những đường gạch dưới và gạch ngang chữ có màu sẽ vẫn còn trong tài liệu.

Thực hành với theo dõi thay đổi và các tính năng cộng tác khác trong Word bằng cách tải xuống cộng tác này trong hướng dẫn về Word Learning.

Xem các thay đổi được đề xuất:

Để xem lại các thay đổi trong tài liệu của bạn, hãy đi đến Xem lại > Theo dõi > Hiển thị để xem lại.

 • Để xem lại các thay đổi được biểu thị bằng đường màu đỏ ở lề, hãy chọn Đánh dấu đơn giản.

 • Đối với dạng xem chi tiết các thay đổi, hãy chọn Tất cả đánh dấu.

 • Đối với bản xem trước về cách tài liệu được hiển thị nếu bạn áp dụng vĩnh viễn mọi thay đổi được đề xuất, hãy chọn Không đánh dấu.

 • Để xem tài liệu gốc dưới dạng đã loại bỏ mọi thay đổi được đề xuất, hãy chọn Gốc.

 • Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, chọn Theo dõi thay đổi.

  Theo dõi thay đổi sẽ được tô sáng, như minh họa trong hình sau đây.

  Nhóm theo dõi có bật theo dõi thay đổi

Lưu ý: Nếu tính năng Theo dõi thay đổi không khả dụng, bạn có thể phải tắt tính năng bảo vệ tài liệu. Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, bấm vào Hạn chế sửa, rồi bấm vào Dừng bảo vệ ở cuối ngăn tác vụ Bảo vệ tài liệu. (Có thể bạn cần biết mật khẩu tài liệu.)

Bạn cũng có thể thêm chỉ báo theo dõi thay đổi vào thanh trạng thái.

 • Bấm chuột phải vào thanh trạng thái rồi chọn Theo dõi thay đổi.

  Thanh trạng thái hiển thị là Theo dõi thay đổi đã bật

  Lưu ý: Bây giờ bạn có thể dùng chỉ báo Theo dõi thay đổi trên thanh trạng thái để bật hoặc tắt tính năng Theo dõi thay đổi.

Khi bạn tắt Theo dõi thay đổi, bạn có thể sửa đổi tài liệu mà không đánh dấu thay đổi. Dẫu vậy, việc tắt tính năng không loại bỏ bất kỳ thay đổi nào đã được theo dõi.

 • Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, chọn nút Theo dõi thay đổi.

  Nút Theo dõi thay đổi sẽ không được tô sáng nữa, như minh họa trong hình ảnh sau đây.

  Nhóm theo dõi

Quan trọng: Để loại bỏ theo dõi thay đổi, hãy sử dụng lệnh Chấp nhậnTừ chối trên tab Xem lại trong nhóm Thay đổi.

Bạn muốn làm gì?

Hiển thị tất cả thay đổi cùng dòng

Mặc định trong Word là hiển thị phần xóa và chú thích trong bóng chú thích ở bên lề tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiện chú thích tại chỗ và mọi phần xóa với đường gạch ngang chữ thay vì bóng chú thích bên trong.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào Hiện đánh dấu.

  Lệnh Hiện đánh dấu

 2. Trỏ tới Bóng chú thích, rồi bấm vào Hiển thị mọi hiệu đính cùng dòng để hiển thị phần xóa với gạch ngang chữ và chú thích tại chỗ.

Hiển thị chú thích trong Mách nước thay vì bóng chú thích

Mặc định trong Word là hiển thị phần xóa và chú thích trong bóng chú thích ở bên lề tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiển thị chú thích tại chỗ. Bạn có thể xem chú thích cùng dòng khi đặt con trỏ trên chỉ báo chú thích.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào Hiện đánh dấu.

  Lệnh Hiện đánh dấu

 2. Trỏ tới Bóng chú thích, rồi bấm vào Hiển thị mọi hiệu đính cùng dòng để hiển thị phần xóa với gạch ngang chữ và chú thích tại chỗ.

 3. Đặt con trỏ vào một chú thích trong tài liệu. Chú thích sẽ xuất hiện ở Mách nước.

  Chú thích cùng dòng

Hiển thị thay đổi theo loại chỉnh sửa hoặc theo người đánh giá

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào Hiện đánh dấu.

  Lệnh Hiện đánh dấu

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm để chọn loại thay đổi bạn muốn hiển thị.

   Ví dụ, bấm vào chú thích hoặc insertions và xóa bỏ. Dấu kiểm nằm cạnh mục biểu thị mục đã được chọn.

   Hiển thị danh sách tùy chọn của Đánh dấu
    

   Quan trọng: Ngay cả khi bạn ẩn một kiểu đánh dấu bằng cách xóa kiểu đánh dấu trên menu Hiện đánh dấu, đánh dấu vẫn sẽ tự động xuất hiện mỗi khi bạn hoặc người đánh giá mở tài liệu.

  • Trỏ tới Người đánh giá, rồi bấm để bỏ chọn tất cả hộp kiểm, trừ các hộp kiểm cạnh tên của người đánh giá bạn muốn hiển thị thay đổi và chú thích.

   Lưu ý: Để chọn hoặc bỏ chọn mọi hộp kiểm cho người đánh giá trong danh sách, bấm vào Tất cả người đánh giá.

Hiển thị thay đổi và chú thích cho người đánh giá cụ thể

Người chỉnh sửa hoặc người đánh giá thường muốn xem một tài liệu sẽ xuất hiện sau khi các thay đổi đã được hợp nhất. Quy trình này giúp cho người chỉnh sửa hoặc người đánh giá có cơ hội xem cách tài liệu sẽ hiển thị cùng với các thay đổi.

 • Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào mũi tên trong hộpHiển thị để xem lại, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  Menu tùy chọn Hiển thị để xem lại

  • Hiển thị đánh dấu cuối cùng    Dạng xem này hiển thị tài liệu cuối cùng với tất cả thay đổi được theo dõi và chú thích đều được hiển thị. Đây là dạng xem mặc định cho mọi tài liệu đã mở trong Word.

  • Cuối cùng    Dạng xem này sẽ hiển thị tài liệu với tất cả thay đổi đã hợp nhất vào văn bản và không hiển thị các thay đổi được theo dõi. Tuy nhiên, mọi thay đổi được theo dõi hoặc chú thích không được chấp nhận, bị từ chối, hoặc bị xóa vẫn được giữ nguyên trong tài liệu.

  • Hiện đánh dấu gốc    Dạng xem này hiển thị văn bản gốc với thay đổi được theo dõi và chú thích.

  • Gốc    Dạng xem này hiển thị tài liệu gốc, không hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích. Tuy nhiên, mọi thay đổi được theo dõi hoặc chú thích không được chấp nhận, bị từ chối hoặc bị xóa vẫn được giữ nguyên trong tài liệu.

Lưu ý: Nếu bạn muốn xem chú thích và các thay đổi được theo dõi trong bóng chú thích, bạn phải ở trong Dạng xem Bố trí In hoặc Dạng xem theo Bố trí Web.

Ẩn thay đổi được theo dõi và chú thích khi in

Hoạt động ẩn thay đổi sẽ không loại bỏ thay đổi từ tài liệu. Bạn phải sử dụng lệnh Chấp nhậnTừ chối trong nhóm Thay đổi để loại bỏ đánh dấu khỏi tài liệu của mình.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào In.

 3. Bên dưới Cài đặt, bấm vào mũi tên bên cạnh In tất cả trang.

 4. Bấm vào In đánh dấu để xóa dấu kiểm.

  Đánh dấu in trong Word

Bạn muốn làm gì?

Xem lại tóm tắt các thay đổi được theo dõi

Ngăn xem lại là một công cụ hữu ích để đảm bảo rằng mọi thay đổi được theo dõi đã bị loại bỏ khỏi tài liệu của bạn và không hiển thị cho những người khác có thể xem tài liệu của bạn. Mục tóm tắt ở đầu Ngăn xem lại sẽ hiển thị số lượng chính xác các thay đổi được theo dõi được hiển thị và chú thích được duy trì trong tài liệu của bạn.

Ngăn xem lại cũng cho phép bạn đọc những chú thích dài không khớp bên trong bong bóng chú thích.

Lưu ý: Ngăn xem lại, không giống như tài liệu hoặc bong bóng chú thích, không phải là công cụ tốt nhất để thực hiện thay đổi cho tài liệu của bạn. Thay vì xóa văn bản hoặc chú thích hay thực hiện thay đổi khác trong Ngăn xem lại, hãy thực hiện tất cả các thay đổi có thể chỉnh sửa trong tài liệu. Các thay đổi sau đó sẽ hiển thị trong Ngăn xem lại.

Nhóm theo dõi

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, chọn một trong số các mục sau:

  • Để xem tóm tắt ở cạnh bên màn hình của bạn, hãy chọn Ngăn xem lại.

  • Để xem tóm tắt ở cuối màn hình của bạn, trong danh sách Ngăn xem lại, chọn Ngăn xem lại ngang.

 2. Chọn Hiển thị tóm tắt chi tiết để xem số lượng mỗi loại thay đổi.

  ngăn tóm tắt

Xem lại từng thay đổi được theo dõi và chú thích theo trình tự

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, bấm Tiếp theo hoặc Trước đó.

  dải băng o14

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Chấp nhận.

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Từ chối.

  • Trong nhóm Chú thích, chọn Xóa.

 3. Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi và xóa chú thích cho đến khi không còn thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu của bạn, rồi xác nhận mọi thay đổi được theo dõi được chấp nhận hoặc từ chối và tất cả chú thích đã bị xóa.

 4. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, chọn Ngăn xem lại.

  Lưu ý: Mục tóm tắt ở đầu Ngăn xem lại sẽ hiển thị chính xác số lượng thay đổi được theo dõi và chú thích được duy trì trong tài liệu của bạn.

Xem lại thay đổi theo loại chỉnh sửa hoặc theo người đánh giá cụ thể

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, thực hiện một trong số các hoạt động sau:

  Nhóm theo dõi

  • Trong danh sách Hiện đánh dấu, bỏ chọn tất cả hộp kiểm ngoại trừ những hộp kiểm bên cạnh các loại thay đổi mà bạn muốn xem lại.

  • Trong danh sách Hiện đánh dấu, chọn Người đánh giá, rồi bỏ chọn tất cả hộp kiểm, trừ các hộp kiểm cạnh tên của người đánh giá bạn muốn hiển thị thay đổi.

  • Trong danh sách Hiện đánh dấu, chọn Tất cả người đánh giá để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho tất cả người đánh giá trong danh sách

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, chọn Tiếp theo hoặc Trước đó.

  dải băng o14

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Chấp nhận.

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Từ chối.

Chấp nhận tất cả thay đổi cùng một lúc

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, chọn Tiếp theo hoặc Trước đó.

  dải băng o14

 2. Trong danh sách Chấp nhận, chọn Chấp nhận tất cả thay đổi trong tài liệu.

Từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, chọn Tiếp theo hoặc Trước đó.

  dải băng o14

 2. Trong danh sách Từ chối, chọn Từ chối tất cả thay đổi trong tài liệu.

Xóa chú thích

 1. Bấm vào chú thích.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Xóa.

  Để xóa tất cả chú thích cùng một lúc, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Xóa, rồi bấm vào Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Bạn muốn làm gì?

Bạn có thể dễ dàng thực hiện và xem thay đổi được theo dõi và chú thích khi làm việc trong tài liệu. Theo mặc định, Microsoft Office Word 2007 sử dụng bóng chú thích để hiển thị phần xóa, chú thích, thay đổi định dạng và nội dung đã di chuyển. Nếu bạn muốn xem tất cả thay đổi cùng dòng của mình, bạn có thể thay đổi cài đặt để thay đổi được theo dõi và chú thích hiển thị theo cách bạn muốn.

Theo dõi thay đổi với bóng chú thích

Bóng chú thích (1) hiển thị thay đổi về định dạng, chú thích và các phần xóa.

Lưu ý: Để ngăn bạn vô tình phân phối tài liệu chứa thay đổi được theo dõi và chú thích, Word sẽ hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích theo mặc định. Hiển thị Vết cập nhật Cuối cùng là tùy chọn mặc định trong hộp Hiển thị để Xem lại.

 1. Mở tài liệu bạn muốn sửa đổi.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào nút Theo dõi thay đổi. Nút Thay đổi theo dõi sẽ được tô sáng, như minh họa trong hình sau đây.

  Đã bật nút Theo dõi thay đổi

 3. Tùy chọn. Thêm chỉ báo theo dõi thay đổi vào thanh trạng thái. Bấm chuột phải vào thanh trạng thái rồi bấm Theo dõi thay đổi. Bấm vào chỉ báo Theo dõi thay đổi trên thanh trạng thái để bật hoặc tắt tính năng theo dõi thay đổi.

  Chỉ báo Theo dõi thay đổi

 4. Thực hiện các thay đổi bạn muốn bằng cách chèn, xóa, di chuyển hoặc định dạng văn bản hoặc đồ họa. Bạn cũng có thể thêm chú thích.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng theo dõi thay đổi, sau đó lưu tài liệu của bạn dưới dạng trang Web (.htm hoặc .html), thay đổi được theo dõi sẽ xuất hiện trên trang Web của bạn.

Để tắt Theo dõi thay đổi:

 • Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào nút Theo dõi thay đổi.

  Nút Theo dõi thay đổi sẽ không được tô sáng nữa, như minh họa trong hình ảnh sau đây.

  Hình ảnh dải băng Word

Nếu bạn tùy chỉnh thanh trạng thái để bao gồm chỉ báo theo dõi thay đổi, hoạt động bấm vào Theo dõi thay đổi trong nhóm Theo dõi cũng sẽ tắt chỉ báo trên thanh trạng thái.

Lưu ý: Việc tắt theo dõi thay đổi không loại bỏ những thay đổi được theo dõi trong tài liệu của bạn. Nhằm đảm bảo rằng không còn thay đổi được theo dõi trong tài liệu của bạn, hãy đảm bảo rằng tất cả thay đổi đều hiển thị, sau đó sử dụng lệnh Chấp nhận hoặc Từ chối cho mỗi thay đổi trong tài liệu.

Hãy lưu ý rằng có nhiều cách khác nhau để ẩn thay đổi hoặc chú thích được theo dõi nhưng tất cả những thay đổi được thực hiện khi bật tính năng Theo dõi thay đổi và tất cả chú thích được chèn vẫn là một phần của tài liệu cho đến khi các thay đổi đó được chấp nhận hoặc từ chối (hoặc bị xóa, đối với chú thích).

Ẩn các thay đổi được theo dõi — ví dụ: bên dưới mục Hiển thị đánh dấu, hoạt động xóa dấu kiểm cho Chèn và xóa — sẽ không xóa những thay đổi hoặc chú thích được theo dõi hiện có khỏi tài liệu. Thay vào đó, hoạt động ẩn thay đổi được theo dõi cho phép bạn xem tài liệu mà không cần phải lướt qua văn bản được gạch ngang chữ, gạch dưới và bóng chú thích.

Có vài cách để ẩn thay đổi được theo dõi và chú thích, làm bạn nghĩ rằng chúng không có trong tài liệu. Ví dụ:

 • Hộp Hiển thị để Xem lại    Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, hộp Hiển thị để Xem lại sẽ cho bạn biết bạn đang ở chế độ xem nào. Nó cũng cung cấp tùy chọn bổ sung để xem tài liệu của bạn. Nếu bạn bấm Cuối cùng hoặc Gốc, thay đổi được theo dõi và chú thích được ẩn. Để hiển thị chúng, hãy chọn Hiển thị Vết cập nhật Cuối cùng hoặc Hiển thị Vết cập nhật Gốc.

  Hình ảnh dải băng Word

 • Hiển thị Vết cập nhật    Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bạn có thể sử dụng danh sách Hiển thị Vết cập nhật để ẩn chú thích và thay đổi được theo dõi. Các mục đánh dấu bằng dấu kiểm bên dưới Hiển thị Vết cập nhật được hiển thị; các mục không có dấu kiểm được ẩn. Để hiển thị một mục, chẳng hạn như Chèn và Xóa, bấm vào mục đó trên menu Hiển thị Vết cập nhật.

  Hình ảnh dải băng Word

Mặc định trong Word là hiển thị phần xóa và chú thích trong bóng chú thích ở bên lề tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiện chú thích tại chỗ và tất cả các phần xóa dưới dạng đoạn gạch ngang chữ thay vì bên trong bóng chú thích.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào Bóng chú thích.

  Hình ảnh dải băng Word

 2. Bấm vào Hiển thị mọi hiệu đính cùng dòng để hiển thị phần xóa dưới dạng đoạn gạch ngang chữ và chú thích tại chỗ.

Có sẵn một số tùy chọn để thay đổi cách thay đổi được theo dõi (đánh dấu) được hiển thị.

 • Bạn có thể thay đổi màu và định dạng khác được Word sử dụng để đánh dấu văn bản và đồ họa thay đổi bằng cách bấm vào mũi tên bên cạnh Theo dõi thay đổi rồi bấm vào Thay đổi tùy chọn theo dõi.

  Lưu ý: Cho dù bạn không thể gán màu cụ thể cho các thay đổi được tạo bởi người đánh giá khác nhau, thay đổi của từng người đánh giá sẽ xuất hiện dưới dạng màu khác nhau trong tài liệu để bạn có thể theo dõi nhiều người đánh giá.

 • Bạn có thể xem tất cả thay đổi, bao gồm cả các phần xóa cùng dòng thay vì bên trong bóng chú thích xuất hiện trong lề tài liệu của bạn. Để hiển thị thay đổi cùng dòng, trong nhóm Theo dõi, bấm vào Bóng chú thích, rồi bấm vào Hiển thị tất cả hiệu đính cùng dòng.

  Khi bạn bấm vào Hiển thị tất cả hiệu đính cùng dòng, tất cả các chỉnh sửa và chú thích trong tài liệu sẽ xuất hiện cùng dòng.

 • Để tô sáng khu vực lề nơi tất cả bóng chú thích xuất hiện, bên dưới mục Hiện đánh dấu, bấm vào Tô sáng vùng đánh dấu.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào mũi tên bên cạnh Hiện đánh dấu.

  Hình ảnh dải băng Word

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn loại thay đổi bạn muốn hiển thị.

   Lưu ý: Ngay cả khi bạn ẩn một kiểu đánh dấu bằng cách xóa kiểu đánh dấu trên menu Hiện đánh dấu, đánh dấu vẫn sẽ tự động xuất hiện mỗi khi bạn hoặc người đánh giá mở tài liệu.

  • Trỏ tới Người đánh giá, rồi bấm để bỏ chọn tất cả hộp kiểm, trừ các hộp kiểm cạnh tên của người đánh giá bạn muốn hiển thị thay đổi và chú thích.

   Lưu ý: Để chọn hoặc bỏ chọn mọi hộp kiểm cho người đánh giá trong danh sách, bấm vào Tất cả người đánh giá.

Bạn có thể sử dụng danh sách Hiển thị để xem lại, trong nhóm Theo dõi để xem tài liệu ở nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình chỉnh sửa. Mỗi tùy chọn trong số bốn tùy chọn thuộc danh sách cung cấp dạng xem tài liệu khác nhau. Đánh dấu hiển thị cuối cùng là tùy chọn mặc định khi bạn mở bất kỳ tài liệu nào.

Hình ảnh dải băng Word

 • Hiển thị đánh dấu cuối cùng    Dạng xem này hiển thị tài liệu cuối cùng với tất cả thay đổi được theo dõi và chú thích đều được hiển thị. Đây là dạng xem mặc định cho mọi tài liệu đã mở trong Word.

 • Cuối cùng    Dạng xem này sẽ hiển thị tài liệu với tất cả thay đổi đã hợp nhất vào văn bản và không hiển thị các thay đổi được theo dõi. Tuy nhiên, mọi thay đổi được theo dõi hoặc chú thích không được chấp nhận, bị từ chối, hoặc bị xóa vẫn được giữ nguyên trong tài liệu.

 • Hiện đánh dấu gốc    Dạng xem này hiển thị văn bản gốc với thay đổi được theo dõi và chú thích.

 • Gốc    Dạng xem này hiển thị tài liệu gốc, không hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích. Tuy nhiên, mọi thay đổi được theo dõi hoặc chú thích không được chấp nhận, bị từ chối hoặc bị xóa vẫn được giữ nguyên trong tài liệu.

Mặc định trong Word là hiển thị phần xóa và chú thích trong bóng chú thích ở bên lề tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiển thị chú thích tại chỗ. Bạn có thể xem chú thích cùng dòng khi đặt con trỏ trên chỉ báo chú thích.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào Bóng chú thích.

  Hình ảnh dải băng Word

 2. Bấm vào Hiển thị mọi hiệu đính cùng dòng để hiển thị phần xóa dưới dạng đoạn gạch ngang chữ và chú thích tại chỗ.

 3. Đặt con trỏ vào một chú thích trong tài liệu. Chú thích sẽ xuất hiện ở Mách nước.

  Chú thích cùng dòng

Để tìm hiểu thêm về chú thích, hãy xem mục Chèn và xóa chú thích.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, bấm Tiếp theo hoặc Trước đó.

  dải băng o14

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Chấp nhận.

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Từ chối.

  • Trong nhóm Chú thích, chọn Xóa.

 3. Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi và xóa chú thích cho đến khi không còn thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu của bạn, rồi xác nhận mọi thay đổi được theo dõi được chấp nhận hoặc từ chối và tất cả chú thích đã bị xóa.

 4. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, chọn Ngăn xem lại.

  Lưu ý: Mục tóm tắt ở đầu Ngăn xem lại sẽ hiển thị chính xác số lượng thay đổi được theo dõi và chú thích được duy trì trong tài liệu của bạn.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, chọn Tiếp theo hoặc Trước đó.

  dải băng o14

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Trong danh sách Chấp nhận, chọn Chấp nhận tất cả thay đổi trong tài liệu.

  Trong danh sách Từ chối, chọn Từ chối tất cả thay đổi trong tài liệu.

Office Word 2007 cung cấp một tính năng được gọi là Giám định viên Tài liệu cho phép bạn kiểm tra các thay đổi được theo dõi, chú thích, văn bản ẩn và thông tin cá nhân khác trong bất kỳ tài liệu nào. Để kiểm tra tài liệu:

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn kiểm tra các thay đổi được theo dõi và chú thích.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , trỏ tới Chuẩn bị và sau đó bấm Kiểm tra Tài liệu.

 3. Trong hộp thoại Giám định viên Tài liệu, bấm Kiểm tra.

 4. Xem lại kết quả kiểm tra. Nếu Giám định viên Tài liệu tìm thấy chú thích và thay đổi được theo dõi, bạn sẽ được nhắc bấm Loại bỏ Tất cả bên cạnh Chú thích, Hiệu đính, Phiên bản và Chú giải.

 5. Bấm Kiểm tra lại hoặc Đóng.

Trước khi in tài liệu, chuyển sang Dạng xem Bố trí In, cũng như hiển thị các thay đổi được theo dõi và chú thích theo cách bạn muốn chúng xuất hiện trong tài liệu được in. Bạn sẽ có một vài tùy chọn.

 • In phần hiển thị tất cả đánh dấu    Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào Hiện đánh dấu.

  Hình ảnh dải băng Word

  Lưu ý: Việc bấm vào Hiện đánh dấu sẽ hiển thị hoặc ẩn tất cả vết cập nhật trong tài liệu cho người đánh giá được chọn. Khi bạn hiển thị tất cả đánh dấu, tất cả các loại đánh dấu sẽ được chọn trên menu Hiện đánh dấu.

 • In phần hiển thị các thay đổi và chú thích theo loại hoặc người đánh giá    Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào Hiện đánh dấu, rồi chọn loại thay đổi bạn muốn hiển thị.

  Hình ảnh dải băng Word

 • In các thay đổi và chú thích cho một người hiệu đính hoặc người xem lại    Trên các tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, trong hộp Hiển thị để xem lại, bấm Đánh dấu hiển thị cuối cùng.

  Hình ảnh dải băng Word

Khi đánh dấu xuất hiện theo cách bạn muốn, bạn đã sẵn sàng để in tài liệu.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm In.

 2. Trong hộp thoại In, ở hộp In gì, hãy bấm Tài liệu hiển thị đánh dấu, rồi bấm vào OK.

  Lưu ý: 

  • Theo mặc định, Microsoft Word sẽ chọn mức thu phóng và hướng trang để hiển thị các thay đổi được theo dõi một cách phù hợp nhất trong tài liệu được in.

  • Nếu bóng chú thích được bật, tài liệu sẽ thu nhỏ để khớp với các bóng chú thích trên trang được in. Để giúp cho trang in của bạn dễ đọc, bạn có thể tắt bóng chú thích bằng cách bấm vào Bóng chú thích trong nhóm Theo dõi, rồi bấm Hiển thị tất cả hiệu đính tại chỗ. Bạn cũng có thể đặt bố trí trang thành khổ ngang để in bóng chú thích và văn bản trong một định dạng dễ đọc hơn. Trên tab Bố trí trang, bên dưới mục Thiết lập trang, bấm Hướng, rồi bấm Ngang.

Thay đổi bố trí để in thay đổi được theo dõi

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào mũi tên bên cạnh Theo dõi thay đổi, rồi bấm vào Thay đổi tùy chọn theo dõi.

 2. Bên dưới mục Bóng chú thích, trong danh sách Hướng trang in, bấm vào một trong các tùy chọn sau:

  • Tự động     Khi bạn chọn tùy chọn này, Word sẽ quyết định hướng sẽ đảm bảo bố trí tốt nhất cho tài liệu của bạn.

  • Giữ nguyên     Khi bạn chọn tùy chọn này, Word sẽ in tài liệu với hướng đã được chỉ định trong hộp thoại Thiết lập trang.

  • Bắt buộc ngang     Khi bạn chọn tùy chọn này, hướng trang sẽ là hướng ngang và đa số khoảng trống được phép dùng cho bóng chú thích.

In danh sách các thay đổi đã được thực hiện cho tài liệu

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm In.

 2. Trong hộp In gì, bấm Danh sách đánh dấu.

Hoạt động ẩn thay đổi sẽ không loại bỏ thay đổi từ tài liệu. Bạn phải sử dụng lệnh Chấp nhậnTừ chối trong nhóm Thay đổi để loại bỏ đánh dấu khỏi tài liệu của mình.

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào In.

 2. Trong hộp In gì, bấm Tài liệu (thay vì Tài liệu hiển thị đánh dấu).

Xem thêm

Chèn hoặc xóa chú thích

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×