Theo cách thủ công yêu cầu tìm kéo và lập lại chỉ mục của một trang web, thư viện hoặc danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong SharePoint Online, nội dung được tự động tìm kéo dựa trên một kế hoạch tìm kéo đã xác định. Trình tìm kéo chọn lên nội dung mà đã thay đổi kể từ lần cuối tìm kéo và Cập Nhật chỉ mục. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn theo cách thủ công yêu cầu tìm kéo và đầy đủ lại chỉ mục của một trang web, thư viện tài liệu hoặc danh sách.

Tái tạo chỉ mục một trang web

Cảnh báo: Lập lại chỉ mục một trang web có thể gây ra tải lớn trên hệ thống tìm kiếm. Không tái tạo chỉ mục trang web của bạn, trừ khi bạn đã thực hiện thay đổi yêu cầu tất cả các mục được lại chỉ mục.

 1. Trên site, hãy bấm Thiết đặt > Thiết đặt Site.

 2. Dưới Tìm kiếm, bấm Tìm kiếm và khả dụng ngoại tuyến.

 3. Trong phần lập chỉ mục lại trang web , bấm lập chỉ mục lại site.

 4. Cảnh báo xuất hiện, hãy bấm lập chỉ mục lại trang một lần nữa để xác nhận. Nội dung sẽ được lập chỉ mục lại trong quá trình tìm kéo đã lên lịch tiếp theo.

Tái tạo chỉ mục thư viện tài liệu hoặc danh sách

 1. Trên trang, hãy đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tái tạo chỉ mục nhất.

 2. Trên ruy-băng, bấm vào tab Thư viện hoặc tab Danh sách.

 3. Trên ruy-băng Thư viện, chọn Thiết đặt Thư viện,
  hoặc,

Trên ruy-băng Danh sách chọn Thiết đặt Danh sách.

 1. Trên trang Thiết đặt, trong Thiết đặt Chung, bấm Thiết đặt nâng cao.

 2. Cuộn xuống đến Thư viện tài liệu lập chỉ mục lại hoặc Lập chỉ mục lại danh sáchvà bấm vào nút. Nội dung sẽ được lập chỉ mục lại trong quá trình tìm kéo đã lên lịch tiếp theo.

Tái tạo chỉ mục sau khi thay đổi thuộc tính được quản lý

Khi mọi người tìm kiếm nội dung trên site SharePoint của bạn, là gì trong chỉ mục tìm kiếm của bạn quyết định chúng sẽ tìm thấy. Chỉ mục tìm kiếm chứa thông tin từ tất cả các tài liệu và trang trên trang web của bạn.

Chỉ mục tìm kiếm được xây dựng bằng cách tìm kéo nội dung trên site SharePoint của bạn. Trình tìm kéo chọn lên nội dung và siêu dữ liệu từ các tài liệu trong biểu mẫu được tìm kéo thuộc tính. Để lấy nội dung và siêu dữ liệu từ các tài liệu được chỉ mục tìm kiếm, các thuộc tính được tìm kéo phải được ánh xạ thuộc tính được quản lý. Thuộc tính được quản lý chỉ được giữ trong chỉ mục. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ có thể tìm kiếm trên thuộc tính được quản lý.

Khi bạn đã thay đổi thuộc tính được quản lý, hoặc khi bạn đã thay đổi ánh xạ của tìm kéo và được quản lý thuộc tính, trang phải được tìm kéo lại trước khi thay đổi của bạn sẽ được phản ánh trong chỉ mục tìm kiếm. Vì các thay đổi được thực hiện trong lược đồ tìm kiếm, chứ không phải cho trang thực tế, trình tìm kéo sẽ không tự động lại lập chỉ mục cho site. Để đảm bảo rằng các thay đổi của bạn được tìm kéo và đầy đủ lại chỉ mục, bạn phải yêu cầu một lập lại chỉ mục của trang. Nội dung trang được tìm kéo lại và lại chỉ mục sao cho bạn có thể bắt đầu sử dụng các thuộc tính được quản lý trong truy vấn, quy tắc truy vấn và hiển thị mẫu.

Bạn cũng có thể chọn chỉ lại chỉ mục thư viện tài liệu hoặc danh sách. Khi bạn đã thay đổi thuộc tính được quản lý có được dùng trong một thư viện hoặc danh sách, hoặc đã thay đổi ánh xạ của tìm kéo và được quản lý thuộc tính, bạn có thể đặc biệt là yêu cầu một lập lại chỉ mục của thư viện đó hoặc danh sách chỉ. Tất cả nội dung trong đó thư viện hoặc danh sách được đánh dấu là đã thay đổi, và nội dung được chọn trong quá trình tìm kéo đã lên lịch tiếp theo và lại chỉ mục.

Tìm hiểu thêm về tìm kiếm và thuộc tính được tìm kéo và được quản lý trong quản lý lược đồ tìm kiếm trong SharePoint Online.

Xem thêm: bật nội dung trên site có thể tìm kiếm

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×