Theo cách thủ công quy trình dữ liệu tuyển tập thư trả lời

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thu thập và cập nhật dữ liệu bằng cách sử dụng email, bạn dùng Microsoft Office Access 2007 và Microsoft Office Outlook 2007 để tạo và gửi thông điệp email có chứa một biểu mẫu nhập dữ liệu. Người nhận email rồi điền vào biểu mẫu và gửi lại đến bạn như trả lời. Bạn phải xử lý thư trả lời theo cách thủ công nếu một trong các trường hợp sau đây là đúng:

  • Bạn chọn để có Office Outlook 2007 và Office Access 2007 xử lý thư trả lời tự động (nghĩa là nếu bạn không có phải chọn hộp kiểm tự động xử lý thư trả lời và thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trong hộp thoại Tùy chọn email tuyển tập dữ liệu khi bạn tạo thông điệp email tuyển tập dữ liệu lần đầu tiên).

  • Bạn chọn để trả lời xử lý tự động, nhưng không thành công việc xử lý. Trong trường hợp này, bạn phải khắc phục sự cố lỗi gây ra sự thất bại trước khi tìm cách xử lý theo cách thủ công các câu trả lời.

    Để biết thêm thông tin về khắc phục sự cố xử lý tự động, hãy xem bài viết thư trả lời tuyển tập dữ liệu của tôi không nhận xử lý tự động.

Xử lý theo cách thủ công trong một câu trả lời liên quan đến bắt đầu thao tác xuất từ Office Outlook 2007. Bạn có thể xuất chỉ có một câu trả lời tại một thời điểm.

Quan trọng: Tránh trả lời mà cột thể loại Hiển thị hình vuông màu lục. Hình vuông màu lục cho biết rằng thư có đã được xử lý thành công.

  1. Trong Office Outlook 2007, bấm chuột phải vào câu trả lời mà bạn muốn xử lý theo cách thủ công.

  2. Bấm xuất dữ liệu vào Microsoft Office Access.

  3. Trong hộp thoại xuất dữ liệu Microsoft Access , xem lại chi tiết của thư trả lời, và bấm OK để xuất.

    Nếu thao tác xuất thành công, Access sẽ hiển thị thông báo dữ liệu thành công xuất sang cơ sở dữ liệu. Nếu thao tác không thành công, Access sẽ hiển thị thông báo không thể nhập dữ liệu do lỗi, theo sau mô tả về các vấn đề đã biết gây ra sự thất bại.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×