Thẻ Tham chiếu Nhanh về Lync

Bắt đầu Làm quen với IM, hiện diện và liên hệ? Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để thiết lập, tham gia hoặc chia sẻ trong một Cuộc họp Lync hoặc thiết lập âm thanh và video của bạn? Các thẻ sau đây có thể giúp bạn.

Tải về và in những hướng dẫn ngắn gọn này để sử dụng như là một tham chiếu đặt bên bàn làm việc. Mỗi hướng dẫn mô tả các tính năng quan trọng và cung cấp các hướng dẫn từng bước nhằm giúp bạn trở thành một chuyên gia Lync nhanh chóng.

Các nguồn tài nguyên khác mà bạn có thể quan tâm:

Đầu Trang

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×