Thay thế văn bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn tìm và thay thế văn bản, hãy mở hộp Tìm và Thay thế bằng cách bấm Trang chủ > Thay thế.

  1. Bấm Trang chủ > Thay thế.

nút thay thế

  1. Trong hộp Tìm gì, hãy gõ văn bản bạn muốn tìm kiếm và thay thế.

  2. Trong hộp Thay thế bằng, hãy gõ văn bản thay thế.

  3. Chọn Thay thế để thay đổi thể hiện đó của văn bản, hoặc bấm Kết quả Tiếp theo kết quả tiếp theo để bỏ qua thể hiện đó của văn bản và đi tới bước tiếp theo.

    Để thay đổi từng thể hiện của văn bản đó trong toàn bộ tài liệu, bấm Thay thế Tất cả.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×