Thay thế phông chữ thiếu trong ấn phẩm của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu một ấn phẩm chứa phông mà không phải trên máy tính của bạn cũng như không được nhúng trong ấn phẩm, Hệ điều hành Microsoft Windows cung cấp mặc định thay thế cho phông thiếu. Khi bạn mở một ấn phẩm trong Publisher có chứa phông chữ không được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể chọn các tùy chọn để tạm thời hay vĩnh viễn thay thế phông chữ trên máy tính của bạn cho phông thiếu được dùng trong ấn phẩm.

Thay thế phông chữ rất hữu ích khi bạn muốn xem Ấn phẩm của bạn trên máy tính khác và bạn muốn đảm bảo rằng văn bản được dễ đọc hơn cho dù phông chữ nào sẵn dùng trên máy tính khác. Ký tự thiếu đông á là một trường hợp đặc biệt và xử lý riêng lẻ từ phông chữ khác.

Trong hầu hết các trường hợp, thay thế phông chữ sẽ khiến văn bản thành dòng khác. Dấu ngắt dòng, dấu ngắt cột, dấu ngắt trang, dãn cách dòng và gạch nối sẽ có thể thay đổi, ngay cả khi phông substitute là tương tự như phông thiếu. Vì thay thế phông chữ đáng kể thể ảnh hưởng đến bố trí của Ấn phẩm của bạn, bạn có thể muốn tránh hoặc tắt tính năng thay thế phông chữ.

Bạn muốn làm gì?

Gán thay thế phông chữ cho thiếu phông

Thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á

Tránh thay thế phông chữ

Tắt tính năng thay thế phông chữ khi bạn in

Gán thay thế phông chữ cho thiếu phông

Khi thay thế phông chữ được bật lên và bạn hoặc dịch vụ in của bạn mở tệp của bạn trên máy tính khác không có cùng một phông mà bạn đã dùng, Microsoft Windows thay thế phông chữ mà bạn đã chọn, để giúp bạn có thể đọc văn bản trong ấn phẩm của bạn.

 1. Trong hộp thoại phông chữ , hãy bấm thay thế phông chữ.

  Ghi chú: Nếu hộp thoại phông chữ không mở ra khi bạn mở Ấn phẩm của bạn, bấm vào nút tệp , trỏ tới Thiết đặt in thương mại, sau đó bấm Quản lý phông nhúng. Trong hộp thoại phông chữ , hãy bấm thay thế phông chữ.

 2. Trong hộp thoại Thay thế phông chữ , hãy chọn một phông thiếu từ danh sách phông.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để sử dụng được đề nghị lựa chọn thay thế phông chữ cho phiên này chỉ, bấm tạm thời thay thế phông chữ này để hiển thị và in.

   Ghi chú: Phông chữ được liệt kê là tạm thời không được lưu với Ấn phẩm.

  • Để thay thế phông chữ thiếu với lựa chọn được gợi ý của thay thế phông chữ từ nay trở về, bấm vĩnh viễn thay thế phông chữ này trong ấn phẩm.

   Ghi chú: Đây là một thay đổi vĩnh viễn và không thể hoàn tác sau khi bạn bấm OK, nhưng bạn có thể sử dụng phông ban đầu nếu bạn cài đặt nó sau này.

  • Để gán phông được thay thế, hãy làm như sau:

   1. Trong danh sách Thay thế phông chữ , hãy chọn một phông khác nhau.

   2. Bấm tạm thời thay thế phông chữ này để hiển thị và in hoặc vĩnh viễn thay thế phông chữ này trong ấn phẩm.

Đầu trang

Thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á

Nếu phông chữ mà bạn đang dùng không chứa ký tự cụ thể và bạn đã xóa tự động thay thế phông chữ cho ký tự đông á thiếu hộp kiểm (núttệp , chọn tùy chọnvà sau đó chọnnâng cao), bạn thấy một hộp nhỏ thay cho thiếu ký tự bất kỳ lúc nào xuất hiện của ký tự trong văn bản của bạn.

Khi chọn hộp kiểm tự động thay thế phông thiếu ký tự đông á , Publisher tự động áp dụng một phông substitute với ký tự tiếng Đông á thiếu. Theo mặc định, hộp kiểm tự động thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á được chọn. Chúng tôi khuyên bạn bỏ chọn hộp kiểm này được chọn nếu bạn dự định in ấn phẩm của bạn từ máy tính của riêng bạn.

Nếu bạn có kế hoạch tốn Ấn phẩm của bạn với máy tính khác hoặc để in thương mại, Tuy nhiên, đó là tốt nhất để tắt tự động phông thay thế trước khi bạn nhập bất kỳ văn bản vào trong ấn phẩm. Sau đó, bất cứ khi nào bạn nhìn thấy hộp nhỏ thay vì thiếu ký tự, bạn có thể theo cách thủ công thay thế vào hộp nhỏ với phông chữ khác có chứa ký tự bạn muốn.

Để ngăn không cho nhà in thương mại hoặc bất kỳ người dùng nào khác áp dụng thay thế phông chữ cho các ký tự trong ấn phẩm của bạn, bạn nên nhúng phông trong ấn phẩm của bạn trước khi gửi đi được in ra.

Bật thay thế phông chữ hoặc tắt cho thiếu ký tự đông á

 1. Bấm vào nút tệp , chọn tùy chọn, sau đó bấm nâng cao.

 2. Chọn hoặc xóa hộp kiểm tự động thay thế phông chữ cho thiếu ký tự đông á .

Đầu trang

Tránh thay thế phông chữ

Nếu bạn muốn duy trì bố trí của Ấn phẩm của bạn — bao gồm dấu ngắt dòng, dấu ngắt cột và trang, dãn cách dòng và gạch nối — bạn có thể muốn tránh thay thế phông chữ.

Để tránh thay thế phông chữ, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Nhúng Phông TrueType trong ấn phẩm của bạn. Khi bạn nhúng Phông TrueType, chúng được lưu trong ấn phẩm của bạn. Ấn phẩm với phông nhúng có thể hiển thị và in văn bản trong các phông chữ ban đầu, ngay cả khi những phông chữ không thường cài đặt trên máy tính mà bạn đang dùng.

  Ghi chú: Phông TrueType chỉ có thể nhúng và chỉ nếu chúng được cấp phép để nhúng.

 • Nếu bạn đang dùng Ấn phẩm của bạn với máy tính khác, xác nhận rằng máy tính có cùng một phông được cài đặt mà bạn đã dùng trong ấn phẩm của bạn.

 • Nếu bạn đã sử dụng phông PostScript trong ấn phẩm của bạn và bạn đang dùng nó để in thương mại, yêu cầu cho dù máy in có phông mà bạn đã sử dụng hoặc sẽ mua chúng.

Đầu trang

Tắt tính năng thay thế phông chữ khi bạn in

Khi bạn in một ấn phẩm với một máy in PostScript , máy in thay thế phông chữ PostScript trên máy in cho bất kỳ phông TrueType có cùng tên được dùng trong ấn phẩm của bạn. Điều này có thể khiến văn bản dàn lại nội dung, dẫn đến kết quả ngắt dòng không mong muốn, gạch nối và tràn mà có thể thay đổi diện mạo Ấn phẩm của bạn. Để tắt tính năng thay thế phông chữ khi bạn in và sử dụng chỉ phông được nhúng trong ấn phẩm của bạn hoặc đã cài đặt trên máy tính của bạn, hãy làm như sau:

 1. Bấm nút tệp , chọn in, sau đó bấm tab Chi tiết máy in .

 2. Trong hộp máy in , hãy chọn máy in PostScript mà bạn sẽ dùng để in đầu ra cuối cùng của bạn.

 3. Bấm Thiết đặt đầu ra nâng cao, sau đó bấm vào tab phông chữ và đồ họa .

 4. Bên dưới phông, bấm dùng chỉ Ấn phẩm phông chữ.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×