Thay đổi văn bản thành phông chữ hoa, chữ thường hoặc viết hoa ký tự đầu tiên trong mỗi chữ (thông thường)

Nếu bạn cần thay đổi nhanh kiểu chữ văn bản thành chữ hoa, chữ thường hoặc viết hoa ký tự đầu tiên (thông thường), hãy dùng Tự hoàn tất có Xem trước thay vì gõ lại toàn bộ văn bản.

Ví dụ, cột A có một danh sách các tên viết bằng chữ thường. Đây là cách bạn có thể thay đổi tên thành kiểu chữ viết hoa ký tự đầu tiên.

 1. Trong ô B2 hoặc cột kế bên dữ liệu của bạn, hãy nhập họ và tên, viết hoa ký tự đầu tiên của họ và tên, rồi nhấn Enter.

  Danh sách tên viết bằng chữ thường

 2. Nhấn Ctrl + E, hoặc bấm Dữ liệu > Tự hoàn tất có Xem trước.

  Bằng cách dùng Tự hoàn tất có Xem trước, tất cả tên trong cột B bây giờ sẽ có Kiểu chữ thích hợp

Tự hoàn tất có Xem trước sẽ tự động hoàn tất các tên còn lại trong cột B, theo kiểu viết hoa ký tự đầu tiên.

Viết hoa không nhất quán? Dùng các hàm

Tự hoàn tất có Xem trước hoạt động tốt nhất trên dữ liệu nhất quán và không hoạt động trên văn bản bị đánh máy sai như thế này.

Một cột tên được viết hoa không nhất quán

Với văn bản không nhất quán, hãy sử dụng các hàm để thay đổi kiểu chữ hoa chữ thường của văn bản hiện tại. Vì tất cả các hàm sau đây hoạt động như nhau, nên chúng ta chỉ cần xem cách sử dụng một hàm trong số đó.

 • Hàm PROPER – Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ.

 • Hàm UPPER – đổi tất cả văn bản thành chữ hoa.

 • Hàm LOWER – đổi tất cả văn bản thành chữ thường.

Thay đổi văn bản thành kiểu chữ viết hoa ký tự đầu tiên với hàm PROPER

 1. Để đổi tên của Annik thành kiểu chữ viết hoa ký tự đầu tiên, hãy chọn ô B1. Nhập =PROPER(A1), rồi nhấn Enter.

  Danh sách các tên bị đánh máy sai nằm trong cột A, còn tên có kiểu chữ thích hợp nằm trong ô B1

 2. Để sao chép công thức xuống đến ô B5, bấm đúp vào hình vuông màu xanh lục ở góc dưới bên phải của ô B1.

Các tên trong cột B đã có kiểu chữ viết hoa ký tự đầu tiên.

Công thức được sao chép xuống cột B, tất cả các tên đã có kiểu chữ thích hợp

Loại bỏ cột đầu tiên

Chỉ cần xóa cột tên bị đánh máy sai có thể dẫn đến lỗi công thức (#REF!). Đây là cách để loại bỏ cột:

 1. Sao chép tên trong cột B bằng cách kéo xuống cột và nhấn Ctrl+C.

 2. Bấm chuột phải vào ô A1.

 3. Bấm Dán Đặc biệt > Giá trị > OK để dán các tên trong cột A mà không cần công thức.

 4. Chọn cột B.

 5. Bấm chuột phải vào vùng chọn và bấm Xóa > Toàn bộ Cột > OK.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×