Thay đổi thiết đặt tài khoản trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Nếu bạn đang dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc giáo dục, bạn có thể thay đổi thiết đặt tài khoản công ty hoặc trường học, bao gồm ngôn ngữ, mật khẩu và nhiều hơn nữa.

Quan trọng   Bài viết này chỉ áp dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc giáo dục, chứ không phải cho Office 365 Home, Office 365 Personal, hoặc Office 365 University. Để thay đổi thiết đặt tài khoản của bạn cho một trong những thuê bao đó, hãy xem bài viết Vị trí đăng nhập vào Office 365.

Trong bài viết này   

Thay đổi thiết đặt của bạn trong Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc giáo dục

Thay đổi thiết đặt quản trị trong Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc giáo dục

Thay đổi thiết đặt của bạn trong Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc giáo dục

Để xem và thay đổi các thiết đặt tài khoản người dùng của bạn
  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Ở phía trên cùng của trang, hãy bấm Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối với điện toán đám mây > Thiết đặt Office 365.

  3. Để xem thiết đặt hiện tại của bạn, hãy chọn thể loại, chẳng hạn như Tôi, Phần mềm, Giao diện, Trang bắt đầu, Thông báo, Mật khẩu, hoặc Ngôn ngữ.

  4. Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào cho thiết đặt của bạn, rồi chọn Lưu.

Bảng sau đây tóm tắt các thiết đặt khác nhau có thể sẵn dùng cho bạn và những gì bạn có thể thực hiện khi đặt cấu hình cho các thiết đặt. Tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn sử dụng Office 365 dành cho doanh nghiệp, một số thiết đặt có thể không sẵn dùng cho bạn để thay đổi.

Thiết đặt

Mô tả

Tôi

Đây là nơi bạn có thể nhìn thấy thông tin liên hệ và thông tin tài khoản của mình, chẳng hạn như thông tin có trong thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn.

Phần mềm

Đây là nơi bạn truy cập để tải xuống và cài đặt phần mềm Office. Nếu bạn muốn trợ giúp về việc này, hãy xem Tải xuống và cài đặt Office bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Giao diện

Đây là nơi bạn có thể thay đổi giao diện của mình trong Office 365 dành cho doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thay đổi giao diện Office 365 của bạn.

Trang bắt đầu

Đây là nơi mà bạn có thể thay đổi trang mà bạn đến khi đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thay đổi trang bắt đầu Office 365 của bạn.

Thông báo

Đây là nơi bạn có thể bật hoặc tắt lời nhắc và thông báo thư mới.

Mật khẩu

Đây là nơi bạn có thể thay đổi mật khẩu Office 365 của mình. Hãy xem Thay đổi mật khẩu của bạn.

Ngôn ngữ

Đây là nơi bạn chọn ngôn ngữ sử dụng cho cổng thông tin Office 365, Nguồn cấp tin tức, OneDrive và các Site. Hãy xem Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn.

Ưu tiên Liên hệ

Một số người có được tab này, cho phép họ kiểm soát những loại hình liên lạc họ nhận được từ Microsoft. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thay đổi ưu tiên liên hệ của bạn.

Thay đổi thiết đặt quản trị trong Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc giáo dục

Người quản trị là người thiết lập Office 365 cho tổ chức. Tổ chức của bạn có thể có một người quản trị hoặc một nhóm người quản trị. Người quản trị có thể thay đổi các thiết đặt vốn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức, và những thiết đặt này khác với những thiết đặt tài khoản cá nhân.

Mẹo   Hãy xem Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp quản trị để biết thêm các nguồn tài nguyên dành cho người quản trị Office 365.

Bảng sau đây tóm tắt các thiết đặt mà người quản trị có thể thay đổi.

Thiết đặt cho người quản trị

Mô tả

Ưu tiên Liên hệ

Yêu cầu Microsoft gửi cho bạn—hoặc ngừng gửi cho bạn—thông tin về các chủ đề như khuyến mãi, nghiên cứu khách hàng và các thông báo về tuân thủ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thay đổi ưu tiên liên hệ của bạn.

Thay đổi thông tin công ty

Thay đổi các chi tiết thuộc về tổ chức, bao gồm địa chỉ công ty. Hãy xem Thay đổi địa chỉ và các thông tin khác trong hồ sơ tổ chức của bạn.

Đặt lại mật khẩu

Đặt lại mật khẩu của chính mình hoặc của người dùng khác khi có người quên mật khẩu hoặc muốn đổi sang một mật khẩu mới. Hoặc xác định thời điểm mật khẩu hết hạn.

Thẻ tín dụng

Thay đổi thẻ tín dụng, là thẻ sẽ nhận hóa đơn cho thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp của tổ chức. Hãy xem bài viết, Cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Nhận trợ giúp về Office 365

Ghé Cộng đồng Hỗ trợ: Office 365 dành cho doanh nghiệpđể được trợ giúp với các câu hỏi kỹ thuật. Bạn có thể đăng câu hỏi mới nếu chưa có ai hỏi câu hỏi đó.

Hủy Office 365

Nếu Office 365 không phù hợp cho tổ chức của bạn thì bạn có thể hủy thuê bao của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hủy thuê bao của tôi.

Xem Thêm

Trung tâm Tìm hiểu Office 365

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ