Thay đổi phương thức thanh toán của bạn đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn mua Office 365, bạn chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng, thanh toán theo hóa đơn, hoặc thanh toán bằng cách sử dụng một khóa sản phẩm trả trước. Bạn có thể chuyển đổi giữa thanh toán bằng thẻ tín dụng và thanh toán theo hóa đơn ở bất kỳ lúc nào trong khi thuê bao của bạn. Nếu bạn đã thanh toán bằng khóa sản phẩm trả trước, bạn có thể chọn để chuyển thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thanh toán theo hóa đơn sau khi đã kết thúc kỳ hạn cấp phép của bạn.

Ghi chú: Sau khi bạn chuyển phương thức thanh toán, người dùng của bạn sẽ tiếp tục có gán giấy phép như trước.

Chỉ muốn thay đổi thông tin thẻ tín dụng của bạn? Hãy xem Thêm, Cập Nhật, hoặc loại bỏ thẻ tín dụng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có số dư tồn đọng?

Nếu bạn di chuyển từ hóa đơn sang thẻ tín dụng, hóa đơn của bạn hiện có các chi phí sẽ không thể được chuyển sang thẻ tín dụng của bạn, vì vậy hãy đảm bảo thanh toán bất cân bằng hóa đơn nổi bật bằng dây truyền. Trong một số khu vực, bạn cũng có thể thanh toán nợ của bạn bằng cách kiểm tra. Xem hóa đơn của bạn để biết thêm thông tin về thanh toán nợ của bạn.

Nếu bạn đang chuyển từ thẻ tín dụng sang hóa đơn, bất kỳ số dư tồn đọng sẽ được chuyển tới hóa đơn tiếp theo của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Mẹo: Các bước sau đây áp dụng cho gói đăng ký chỉ riêng lẻ. Nếu bạn có nhiều thuê bao trong tổ chức của bạn, hãy hoàn thành các bước này cho mỗi thuê bao mà bạn muốn thay đổi.

Khi bạn thay đổi từ thanh toán bằng hóa đơn để thanh toán bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ tự động tạo một thuê bao mới cho bạn, di chuyển người dùng của bạn vào thuê bao mới và sau đó tắt thuê bao cũ của bạn. Đừng lo, người dùng của bạn sẽ không nhìn thấy sự gián đoạn trong dịch vụ và tất cả thông tin của họ sẽ có sẵn thông qua đăng ký mới.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Menu Thanh toán trong Trung tâm Quản trị Office 365 mới với mục Đăng ký được chọn.

 4. Chọn thuê bao mà bạn muốn thay đổi. Trong phần chi tiết thanh toán , chọn thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình của phần 'Phương thức thanh toán' trong một thẻ gói đăng ký một thuê bao trả tiền bằng hóa đơn.

 5. Trong ngăn chi tiết thanh toán thay đổi , hãy chọn thay đổi phương thức thanh toán của bạn.

  Thay đổi thanh toán ngăn chi tiết cho một thuê bao hiện đang được thanh toán bằng hóa đơn.

 6. Trong hộp thoại thay đổi phương thức thanh toán của bạn , hãy chọn Continue.

  Ảnh chụp màn hình của thông báo hiển thị khi bạn chuyển đổi từ hóa đơn sang thẻ tín dụng thanh toán.
 7. Trên các làm cách nào diện mạo này? trang, bạn có thể hoặc bạn có thể tăng số lượng giấy phép người dùng mà bạn muốn cho thuê bao này. Để tiếp tục, chọn tiếp theo.

 8. Một số gói đăng ký có tùy chọn để chọn một cam kết hàng tháng hoặc hàng năm. Nếu bạn thấy một lựa chọn thanh toán theo năm hoặc theo tháng trên các cách bạn muốn thanh toán? , chọn mức độ thường xuyên bạn muốn thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình của phần 'Phương thức thanh toán' trên 'Làm thế nào để bạn muốn thanh toán?' trang, với 'Thẻ tín dụng mới' và 'Thanh toán theo tháng' tùy chọn được chọn.

 9. Trong danh sách phương thức thanh toán , chọn thẻ hiện có hoặc thẻ tín dụng mới.

  Phần phương thức thanh toán trên như thế nào bạn muốn thanh toán? Trang, với hộp thả xuống tùy chọn thanh toán được bung rộng.

 10. Nếu bạn chọn tùy chọn thẻ tín dụng mới trong bước 9, điền vào phần còn lại của thông tin thanh toán của bạn.

 11. Khi bạn thực hiện xong việc điền biểu mẫu, chọn Đặt đơn hàng.

Khi bạn trở lại trang thuê bao , bạn sẽ thấy thuê bao cũ đánh dấu vô hiệu hóa và bao mới đánh dấu hiện hoạt. Bạn có thể để thuê bao cũ hết hạn.

Ghi chú: Tùy chọn thanh toán theo hóa đơn được chỉ sẵn dùng nếu chi phí thuê bao Office 365 của bạn qua một số (mà biến đổi theo vị trí dịch vụ). Kiểm tra tín dụng có thể cần thiết để khoản thanh toán hóa đơn lớn hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem thanh toán theo hóa đơn hoặc thẻ tín dụng.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Menu Thanh toán trong Trung tâm Quản trị Office 365 mới với mục Đăng ký được chọn.

 4. Chọn thuê bao mà bạn muốn thay đổi. Trong phần phương thức thanh toán , chọn thay đổi chi tiết thanh toán.

  Phần phương thức thanh toán của một gói đăng ký thẻ cho một thuê bao trả tiền bằng thẻ tín dụng.
 5. Trong ngăn chi tiết thanh toán thay đổi , hãy chọn thay đổi phương thức thanh toán của bạn.

  Mẹo: Nếu nối kết thay đổi phương thức thanh toán của bạn không được hiển thị, nó có nghĩa là rằng chuyển đổi từ thẻ tín dụng sang hóa đơn không sẵn dùng cho thuê bao vì thuê bao không đáp ứng số lượng tối thiểu chi phí cho thanh toán bằng hóa đơn. Giá trị tối thiểu chi phí cần được tính hóa đơn bằng hóa đơn khác nhau theo vị trí địa lý.

  Thay đổi thanh toán ngăn chi tiết cho một thuê bao hiện đang được thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 6. Trong hộp thoại thay đổi phương thức thanh toán của bạn , hãy chọn Continue.

  Thay đổi thông điệp phương thức thanh toán của bạn.
 7. Chọn OK để trở về trung tâm quản trị.

  Ảnh chụp của thông báo xác nhận Hiển thị sau khi thuê bao của bạn được chuyển đổi sang hóa đơn thanh toán màn hình.

Bạn có thể dùng các bước sau đây vào bất kỳ lúc nào để xác nhận được cấu hình phương thức thanh toán cho gói đăng ký cụ thể.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Menu Thanh toán trong Trung tâm Quản trị Office 365 mới với mục Đăng ký được chọn.

 4. Chọn thuê bao mà bạn muốn xác nhận. Được cấu hình phương thức thanh toán cho thuê bao xuất hiện trong phần phương thức thanh toán và có thể trông giống như một trong các ảnh chụp màn hình sau đây:

  Giao diện người dùng phương pháp Mayment cho thuê bao này được cấu hình để thanh toán theo hóa đơn. Phần phương thức thanh toán của một gói đăng ký thẻ cho một thuê bao trả tiền bằng thẻ tín dụng.

Nếu bạn muốn thay đổi mức độ thường xuyên bạn thanh toán cho thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp , thể là từ hàng năm sang hàng tháng hoặc hàng tháng sang hàng năm, bạn sẽ cần gọi bộ phận hỗ trợ Office 365 để được trợ giúp.

Làm thế nào để xem tần suất thanh toán hiện tại của bạn
 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Menu Thanh toán trong Trung tâm Quản trị Office 365 mới với mục Đăng ký được chọn.

 4. Chọn thuê bao mà bạn muốn xem tần suất thanh toán. Phần phương thức thanh toán sẽ cho biết một trong hai thanh toán: tháng hoặc thanh toán: hàng năm.

  Phần thanh toán của một thuê bao cho thấy rằng thuê bao được thanh toán hàng tháng. Phần thanh toán của trang Trung tâm quản trị cho biết thuê bao được thanh toán hàng năm

  Hãy nhớ, bạn không thể thay đổi tần suất thanh toán bạn. Thay vào đó, bạn sẽ cần gọi bộ phận hỗ trợ Office 365 và họ sẽ hỗ trợ cho bạn.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Với tư cách là người quản trị của Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có quyền tiếp cận miễn phí với các nhân viên hỗ trợ am hiểu của chúng tôi để được hỗ trợ trước bán hàng, hỗ trợ về tài khoản và thanh toán, cũng như để được trợ giúp giải quyết các sự cố kỹ thuật. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ thay mặt cho người dùng Office 365 trong tổ chức của mình.

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm, Cập Nhật, hoặc loại bỏ thẻ tín dụng của bạn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – trợ giúp quản trị

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×