Thay đổi phương thức thanh toán của bạn đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Bấm để tìm trợ giúp cho Office 365 Home, Office 365 Personal hoặc Office 365 University Bài viết này dành cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Khi bạn mua Office 365, bạn chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thanh toán bằng hóa đơn. Bạn có thể chuyển giữa các phương thức thanh toán bất kỳ lúc nào trong quá trình dùng thuê bao, hoặc có thể thay đổi mức thường xuyên thực hiện thanh toán. Sau khi bạn chuyển phương thức, người dùng của bạn sẽ tiếp tục có cùng những phần gán giấy phép như trước đây.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có số dư tồn đọng?

Nếu bạn đang chuyển từ hóa đơn sang thẻ tín dụng, chi phí hóa đơn hiện tại của bạn sẽ không được chuyển tới thẻ tín dụng, vì vậy hãy chắc chắn thanh toán bất kỳ số dư tồn đọng trên hóa đơn bằng séc hoặc chuyển khoản.

Nếu bạn đang chuyển từ thẻ tín dụng sang hóa đơn, bất kỳ số dư tồn đọng sẽ được chuyển tới hóa đơn tiếp theo của bạn.

Thay đổi từ hóa đơn sang thẻ tín dụng

 1. Đăng nhập Office 365 với tư cách là người quản trị. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng của công cụ khởi động ứng dụng Nút công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Đi tới trang Thuê bao:

  • Chọn Thanh toán > Thuê bao hoặc

  • Bên dưới thanh toán, chọn Xem và sửa thuê bao (dành cho thuê bao Office 365 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được mua thông qua một đối tác).

 4. Chọn thuê bao mà bạn muốn thay đổi, sau đó chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Chi tiết thuê bao với Thay đổi chi tiết thanh toán được tô sáng.

 5. Trên trang Thay đổi chi tiết thanh toán, hãy chọn Thay đổi phương pháp thanh toán của bạn.

  Thay đổi trang chi tiết thanh toán, với liên kết Thay đổi phương thức thanh toán được tô sáng.

  Ghi chú  Để hoàn tất thay đổi này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mua một thuê bao mới. Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu nào hoặc sẽ không phải trả thêm gì cả (trừ khi bạn chọn thêm nhiều người dùng), đồng thời chúng tôi sẽ chuyển tất cả các người dùng của bạn sang thuê bao mới.

 6. Trên trang Việc này trông như thế nào?, bạn có thể tùy chọn tăng số lượng giấy phép người dùng mà bạn muốn cho thuê bao này, rồi chọn Tiếp.

 7. Trên trang Bạn muốn thanh toán như thế nào?, trong danh sách Kiểu thanh toán, chọn Thẻ hiện tại hoặc Thẻ tín dụng mới.

  Chọn Thẻ hiện có hoặc Thẻ tín dụng mới từ danh sách Kiểu thanh toán.

 8. Chọn xem bạn muốn thanh toán theo năm hay thanh toán mỗi tháng.

  Chọn thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm.

 9. Nếu bạn chọn tùy chọn Thẻ tín dụng mới trong bước 7, hãy điền phần còn lại trong thông tin thanh toán của bạn.

 10. Khi bạn thực hiện xong việc điền biểu mẫu, chọn Đặt đơn hàng.

Khi bạn trở lại trang Thuê bao, bạn sẽ thấy thuê bao cũ được đánh dấu Vô hiệu lực và thuê bao mới được đánh dấu Hiện hoạt. Bạn có thể cho phép thuê bao cũ hết hạn.

Thay đổi từ thẻ tín dụng sang hóa đơn

Ghi chú  Tùy chọn thanh toán bằng hóa đơn chỉ sẵn dùng nếu chi phí thuê bao Office 365 của bạn vượt quá khoản tiền cụ thể (khoản tiền này khác nhau tùy theo địa điểm dịch vụ). Kiểm tra tín dụng có thể cần thiết đối với các khoản thanh toán lớn hơn bằng hóa đơn. Để tìm hiểu thêm, xem Thanh toán theo hóa đơn hoặc thẻ tín dụng.

 1. Đăng nhập Office 365 với tư cách là người quản trị. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng của công cụ khởi động ứng dụng Nút công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Đi tới trang Thuê bao:

  • Chọn Thanh toán > Thuê bao hoặc

  • Bên dưới thanh toán, chọn Xem và sửa thuê bao (dành cho thuê bao Office 365 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được mua thông qua một đối tác).

 4. Chọn thuê bao mà bạn muốn thay đổi, sau đó chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Chi tiết thuê bao với Thay đổi tùy chọn thanh toán được tô sáng
 5. Trên trang Thay đổi chi tiết thanh toán, hãy chọn Thay đổi phương pháp thanh toán của bạn.

  Trang Thay đổi chi tiết thanh toán với nối kết Thay đổi phương thức thanh toán được tô sáng.
 6. Trang tiếp theo cho bạn biết rằng thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến phương thức thanh toán cho tất cả thuê bao được mua cùng với thuê bao này, chẳng hạn như bất kỳ phần bổ trợ nào, như kho lưu trữ bổ sung. Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu hoặc trả thêm phí cho việc thay đổi này. Chọn Tiếp tục.

 7. Chọn OK để trở về trung tâm quản trị.

Thay đổi tần suất thanh toán

Nếu bạn muốn thay đổi tần suất thanh toán của bạn, có thể là từ hàng năm sang hàng tháng hoặc hàng tháng sang hàng năm, bạn cũng sẽ cần gọi bộ phận hỗ trợ Office 365 để được trợ giúp.

Xem Thêm

Cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thông tin thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Người quản trị

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ