Thay đổi màu và kiểu của danh sách có dấu đầu dòng hoặc đánh số

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn muốn thay đổi màu sắc, phong cách, hoặc kích thước của đạn hoặc số điện thoại trong trình bày PowerPoint của bạn? Hoặc thay đổi số bạn muốn bắt đầu từ? Bạn đang ở đúng nơi.

 1. Để thay đổi một dấu đầu dòng hoặc số, hãy đặt con trỏ ở đầu dòng mà bạn muốn thay đổi. Để thay đổi nhiều dấu đầu dòng hoặc nhiều số, hãy chọn văn bản có tất cả các dấu đầu dòng hoặc số mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm Trang đầu, bấm mũi tên trên nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số, sau đó bấm Dấu đầu dòng và Đánh số.

  Các nút dấu đầu dòng và đánh số

 3. Trong hộp thoại Dấu đầu dòng và Đánh số, trên tab Dấu đầu dòng hoặc tab Đánh số (tùy thuộc vào loại danh sách bạn đang làm việc), hãy chọn những thay đổi về kiểu mà bạn muốn, như:

  • Kiểu dấu đầu dòng hoặc số.

  • Màu.

  • Kích cỡ (để thay đổi kích cỡ dấu đầu dòng hoặc số sao cho nó là một kích cỡ cụ thể tương ứng với văn bản của bạn, hãy bấm Kích cỡ và nhập phần trăm).

  • Số bắt đầu (trên tab Đánh số, hãy nhập số bạn muốn trong hộp Bắt đầu).

  • Ảnh (để dùng ảnh như một dấu đầu dòng, trên tab Dấu đầu dòng, bấm Ảnh, sau đó cuộn để tìm ảnh).

  • Các biểu tượng (để thêm một ký tự từ danh sách ký hiệu vào tab Dấu đầu dòng hoặc Đánh số, trên tab Dấu đầu dòng, bấm Tùy chỉnh, bấm một biểu tượng và bấm OK. Bạn có thể áp dụng các ký hiệu vào trang chiếu của mình từ danh sách kiểu).

  • Đồ họa SmartArt (để chuyển một danh sách đánh số và dấu đầu dòng hiện có đến đồ họa SmartArt, bấm Trang đầu > Chuyển đổi sang Đồ họa SmartArt ).

Ghi chú  PowerPoint không hỗ trợ danh sách đánh số thập phân.

Để tìm hiểu thêm về danh sách có dấu đầu dòng và đánh số, hãy xem các nối kết Xem Thêm trên trang này và xem các bài viết sau:

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2016 Preview, PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ