Thay đổi màu của văn bản trên bản chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi màu của văn bản cho một hoặc nhiều trang chiếu.

Để thay đổi màu của văn bản trên một trang chiếu

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, chọn Màu phông, và rồi chọn màu mà bạn muốn thay đổi màu của văn bản.

  Dùng các tùy chọn màu phông để thay đổi màu của văn bản

Mẹo: 

 • Nếu bạn không nhìn thấy màu bạn muốn, chọn Màu khác, và sau đó chọn một màu trên tab chuẩn hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh .

 • Chọn cụ ống nhỏ giọt để khớp màu trên trang chiếu của bạn. Khi bạn di chuyển con chuột qua các màu văn bản, xem trước trực tiếp của màu sẽ xuất hiện trong hình vuông. Chọn màu bạn muốn để khớp với để áp dụng nó cho văn bản đã chọn. Công cụ ống nhỏ giọt không sẵn dùng trong PowerPoint 2007.

Để thay đổi màu của văn bản trên nhiều trang chiếu

Việc thay đổi màu văn bản trên trang chiếu cái sẽ áp dụng những thay đổi này cho văn bản trên nhiều trang chiếu cùng một lúc.

 1. Trên tab dạng xem , hãy chọn Trang chiếu cái.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ bên trái, hãy chọn một bố trí có chứa văn bản bạn muốn thay đổi thành một màu khác nhau.

 3. Chọn văn bản trên bố trí mà bạn muốn thay đổi.

 4. Trên thanh công cụ mini xuất hiện, chọn Màu phông, sau đó chọn màu bạn muốn thay đổi màu của văn bản.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy màu bạn muốn, chọn Màu khác, và sau đó chọn một màu trên tab chuẩn hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh .

 5. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Đóng dạng xem bản cái để trở lại bản trình bày của bạn.

  Mẹo: Nếu bạn đang xây dựng bản trình bày có nhiều bản chiếu, nó sẽ giúp tạo trang chiếu cái đầu tiên (hãy xem tạo và lưu mẫu PowerPoint để biết thêm thông tin. Mà sẽ đặt màu văn bản và các kiểu thiết kế trước buổi họp và mỗi trang chiếu mới, bạn tạo đi kèm với màu văn bản bạn muốn.

Để tô sáng văn bản của bạn bằng màu sắc, hãy xem Tô sáng văn bản bằng màu sắc.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×