Thay đổi màu của văn bản trên bản chiếu

Bạn có thể thay đổi màu của văn bản cho một hoặc nhiều bản chiếu.

Để thay đổi màu của văn bản trên một bản chiếu, hãy thực hiện như sau:

 1. Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Khi thanh công cụ mini xuất hiện, bấm vào Màu Phông rồi chọn màu mà bạn muốn thay đổi màu sắc của văn bản thành màu đó.

Mẹo    Nếu bạn không nhìn thấy màu mong muốn, hãy bấm Thêm Màu, rồi bấm vào một màu trên tab Chuẩn hoặc trộn màu của riêng mình trên tab Tùy chỉnh.

Để thay đổi màu của văn bản trên nhiều bản chiếu, hãy thực hiện như sau:

Việc thay đổi màu văn bản trên bản chiếu cái sẽ áp dụng những thay đổi này cho văn bản trên nhiều bản chiếu cùng một lúc.

 1. Bấm Dạng xem > Bản chiếu Cái.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ bên trái, bấm vào bố trí có văn bản mà bạn muốn thay đổi sang một màu khác nhau.

 3. Chọn văn bản trên bố trí mà bạn muốn thay đổi.

 4. Khi thanh công cụ mini xuất hiện, bấm vào Màu Phông rồi chọn màu mà bạn muốn thay đổi màu sắc của văn bản thành màu đó.

  Mẹo    Nếu bạn không nhìn thấy màu mong muốn, hãy bấm Thêm Màu, rồi bấm vào một màu trên tab Chuẩn hoặc trộn màu của riêng mình trên tab Tùy chỉnh.

 5. Khi bạn đã làm xong, hãy bấm Đóng Dạng xem Bản cái để trở lại bản trình bày.

  Mẹo    Nếu bạn đang lập một bản trình bày có nhiều bản chiếu, sẽ có ích nếu bạn tạo bản chiếu cái trước. Làm như vậy sẽ thiết lập trước màu văn bản và các kiểu thiết kế khác và mỗi bản chiếu bạn tạo sau này sẽ có sẵn màu văn bản mà bạn muốn.

Để tô sáng văn bản của bạn bằng màu sắc, hãy xem Tô sáng văn bản bằng màu sắc.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ