Thay đổi phông

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi phông chữ trên một slide duy nhất, hoặc bạn có thể thay đổi các phông chữ trong suốt trình bày của bạn. Và nếu bạn muốn sử dụng phông chữ không có sẵn trong PowerPoint, xem sử dụng trang trí phông chữ từ nhà cung cấp bên thứ ba.

Đổi phông của một bản chiếu đơn lẻ

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Để thay đổi phông cho một đoạn văn đơn lẻ hoặc một cụm từ, hãy chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi.

    • Để thay đổi phông chữ cho tất cả các văn bản trong một giữ chỗ, hoặc chọn tất cả các văn bản trong giữ chỗ, hoặc bấm giữ chỗ.

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, chọn phông trong danh sách Phông.

Đổi phông cho toàn bộ bản trình bày của bạn

Nếu bạn dùng một bản chiếu cái và bạn đổi phông trên bản chiếu cái, thì phông mới sẽ xuất hiện trên toàn bộ bản trình bày.

Nếu bạn đang sử dụng nhiều slide Thạc sĩ (ví dụ, khi bạn áp dụng nhiều hơn một mẫu cho trình bày của bạn), bạn phải thay đổi kiểu phông trên mỗi tổng thể trượt.

  1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm Bản chiếu Cái.

  2. Trong ngăn bên trái có chứa trượt Thạc sĩ và bố trí, nhấp vào hình thu nhỏ chủ trượt hoặc bố trí có phông chữ mà bạn muốn thay đổi.

  3. Trên bản chiếu cái hoặc bố trí, bấm vào văn bản tiêu đề hoặc cấp văn bản nội dung mà bạn muốn áp dụng kiểu phông mới vào đó.

  4. Trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Nền, bấm Phông rồi chọn một phông từ danh sách.

Lặp lại các bước từ 1 đến 4 đối với bất kỳ phông nào khác mà bạn muốn đổi. Để trở lại soạn thảo bản chiếu, trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Đóng, bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ