Thay đổi phông

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi phông chữ trên một bản chiếu đơn lẻ, hoặc bạn có thể thay đổi phông trong toàn bộ bản trình bày của bạn. Và nếu bạn muốn dùng phông chữ không sẵn dùng trong PowerPoint, hãy xem dùng các phông chữ trang trí từ nhà cung cấp bên thứ ba.

Khi bạn sử dụng một phông chữ không được cài đặt với hệ điều hành Windows hiện tại, bạn có thể nhận được thông báo lỗi, hoặc một số người mà bạn chia sẻ bản trình bày với không thể thấy phông. Một cách để tránh vấn đề này là nhúng phông chữ trong bản trình bày của bạn (tệp > tùy chọn > lưu > nhúng phông chữ trong tệp). Giải pháp khác là để thay thế phông chữ khó giải quyết, như được mô tả trong bài viết này.

Đổi phông của một bản chiếu đơn lẻ

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi phông cho một đoạn văn đơn lẻ hoặc một cụm từ, hãy chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi.

  • Để thay đổi phông cho toàn bộ văn bản trong chỗ dành sẵn, hãy chọn tất cả văn bản trong chỗ dành sẵn, hoặc bấm vào chỗ dành sẵn.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, chọn phông trong danh sách Phông.

Đổi phông cho toàn bộ bản trình bày của bạn

Ghi chú: Chức năng này không sẵn dùng cho PowerPoint Online.

Nếu bạn đang dùng một trang chiếu cái, và bạn thay đổi phông trên bản chiếu cái, thì phông mới sẽ xuất hiện trong toàn bộ bản trình bày của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng nhiều trang chiếu cái (ví dụ, khi bạn áp dụng nhiều hơn một mẫu cho bản trình bày của bạn), bạn phải thay đổi kiểu phông trên mỗi trang chiếu cái.

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm Bản chiếu Cái.

 2. Trong ngăn bên trái chứa bản chiếu cái và bố trí, hãy bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu cái hoặc bố trí có chứa phông mà bạn muốn thay đổi.

 3. Trên bản chiếu cái hoặc bố trí, bấm vào văn bản tiêu đề hoặc cấp văn bản nội dung mà bạn muốn áp dụng kiểu phông mới vào đó.

 4. Trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Nền, bấm Phông rồi chọn một phông từ danh sách.

Lặp lại các bước từ 1 đến 4 đối với bất kỳ phông nào khác mà bạn muốn đổi. Để trở lại soạn thảo bản chiếu, trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Đóng, bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

Bạn cũng có thể đi để thay thế phông chữ để thay đổi phông trong toàn bộ bản trình bày của bạn. Đây là cách:

 1. Trong nhóm sửa , chọn thay thế và sau đó chọn Thay thế phông chữ.

 2. Trong hộp thoại Thay thế phông chữ , trong trường thay thế , hãy chọn phông mà bạn muốn thay thế.

 3. Trong với trường, hãy chọn phông mà bạn muốn dùng, chọn thay thế, sau đó chọn đóng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tìm và thay thế văn bản

Thay đổi phông trong chân trang trên một trang chiếu

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×