Thay đổi việc hợp nhất dữ liệu trong nhiều trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn đã tổng hợp dữ liệu từ nhiều trang tính, bạn có thể muốn thay đổi cách dữ liệu được tổng hợp. Ví dụ, bạn có thể muốn thêm trang tính từ mới văn phòng khu vực, xóa bỏ trang tính từ bộ phận không còn tồn tại, hoặc thay đổi công thức với tham chiếu 3-D.

Bạn muốn làm gì?

Thay đổi được thực hiện bởi vị trí hoặc thể loại tổng hợp

Thay đổi việc hợp nhất theo công thức

Thay đổi được thực hiện bởi vị trí hoặc thể loại tổng hợp

Ghi chú: Bạn có thể thay đổi hợp nhất chỉ khi bạn đã làm không đã chọn hộp kiểm tạo nối kết với nguồn dữ liệu trong hộp thoại hợp nhất . Nếu hộp kiểm được chọn, bấm đóng, sau đó tạo lại hợp nhất.

 1. Bấm vào ô trên cùng bên trái trong dữ liệu hợp nhất.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Công cụ Dữ liệu, hãy bấm Hợp nhất.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  Thêm một phạm vi nguồn để hợp nhất

  Phạm vi nguồn mới phải có một trong hai dữ liệu trong cùng một vị trí (nếu bạn đã tổng hợp theo vị trí) hoặc cột nhãn mà khớp với những người trong hộp phạm vi khác trong hợp nhất (nếu bạn đã tổng hợp theo thể loại).

  1. Nếu trang tính nằm trong một sổ làm việc khác, hãy bấm Duyệt để định vị tệp, rồi bấm OK để đóng hộp thoại Duyệt.

   Đường dẫn tệp được nhập trong hộp Tham chiếu theo sau là một dấu chấm than.

  2. Nhập tên bạn cung cấp cho phạm vi, sau đó bấm Thêm.

  Điều chỉnh kích cỡ hoặc hình dạng của một phạm vi nguồn

  1. Bên dưới tất cả tham chiếu, hãy bấm phạm vi nguồn mà bạn muốn thay đổi.

  2. Trong hộp tham chiếu , hãy sửa tham chiếu đã chọn.

  3. Bấm Thêm.

  Xóa một phạm vi nguồn từ hợp nhất

  1. Bên dưới tất cả tham chiếu, hãy bấm phạm vi nguồn mà bạn muốn xóa.

  2. Bấm Xóa.

  Thực hiện tự động Cập Nhật hợp nhất

  Quan trọng: Bạn chỉ có thể chọn hộp kiểm này nếu trang tính nằm trong một sổ làm việc khác. Khi bạn chọn hộp kiểm này, bạn sẽ không thể thay đổi các ô hoặc các phạm vi đã được đưa vào trong hợp nhất đó.

  Chọn hộp kiểm tạo nối kết tới dữ liệu nguồn .

 4. Để Cập Nhật hợp nhất với các thay đổi, hãy bấm OK.

Đầu trang

Thay đổi việc hợp nhất theo công thức

Bạn thay đổi việc hợp nhất theo công thức bằng cách sửa công thức, chẳng hạn như thay đổi hàm hoặc biểu thức. Về tham chiếu ô, bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

Nếu dữ liệu để hợp nhất nằm trong ô khác nhau trên trang tính khác nhau   

 • Thêm, thay đổi hoặc xóa các tham chiếu ô đến các trang tính khác. Ví dụ, để thêm một tham chiếu đến ô G3 trong một trang tính nghi mà bạn đã chèn vào sau trang tính tiếp thị, bạn có thể sửa công thức như minh họa trong ví dụ sau đây.

  Trước khi:

  Công thức để hợp nhất các ô từ ba trang tính dùng các tham chiếu ô

  Sau khi:

  Công thức để hợp nhất các ô từ ba trang tính dùng các tham chiếu ô (Đã sửa)

Nếu dữ liệu để hợp nhất nằm trong cùng một ô trên trang tính khác nhau   

 • Để thêm một trang tính khác để hợp nhất, di chuyển bảng thành phạm vi công thức tham chiếu đến. Ví dụ, để thêm một tham chiếu đến ô B3 trong trang tính nghi, di chuyển trang tính nghi giữa các trang tính bán và HR, như minh họa trong ví dụ sau đây.

  Chèn một trang tính khác vào bảng tổng hợp

  Vì công thức của bạn có chứa tham chiếu 3-D tới một phạm vi tên trang tính, Kinh doanh:Tiếp thị!B3, tất cả các trang tính trong phạm vi này đều được đưa vào tính toán mới.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×