Thay đổi vị trí khẩn cấp cho người dùng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi số điện thoại hiện hoạt phải có một địa chỉ khẩn cấp (liên kết khi bạn nhận được một số điện thoại trong Office 365 hoặc khi bạn chuyển một số điện thoại) khi số điện thoại được gán cho người dùng. Khi bạn kết hợp số với một địa chỉ khẩn cấp, bạn cũng có thể thêm một vị trí khẩn cấp để cung cấp một vị trí chính xác hơn bên trong một vị trí thực. Vị trí khẩn cấp có thể floor, dựng cánh hoặc số văn phòng nơi người dùng được đặt. Bạn có thể có một số không giới hạn của vị trí cho một địa chỉ khẩn cấp đã cho, và bạn có thể thay đổi vị trí khẩn cấp nếu người dùng di chuyển sang office khác nhau hoặc dựng — ví dụ, nếu người dùng di chuyển từ tầng 34 để floor 35.

Để tìm hiểu cách để gọi các gói trong Office 365 và bao nhiêu chi phí, hãy xem Skype for Business bổ trợ cấp phép.

Thay đổi vị trí khẩn cấp cho người dùng

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái đến thoại > người dùng thoại.

  QUAN TRỌNG: Để xem tùy chọn Thoại trong dẫn hướng bên trái ở Trung tâm quản trị Skype for Business, trước tiên bạn phải mua ít nhất một giấy phép Enterprise E5, một giấy phép phần bổ trợ Hệ thống Điện thoại hoặc một giấy phép phần bổ trợ Hội thảo Âm thanh.

 4. Trên trang người dùng thoại , định vị và chọn người dùng mà bạn muốn thay đổi vị trí khẩn cấp cho.

 5. Trong ngăn Hành động, dưới Vị trí khẩn cấp, bấm Thay đổi.

 6. Trên trang gán số , hãy bấm thay đổi vị trí.

 7. Bên dưới thay đổi địa chỉ khẩn cấp tới, hãy nhập tên của thành phố trong hộp và bấm Tìm kiếm.

 8. Chọn vị trí khẩn cấp từ danh sách, sau đó bấm lưu.

  Nếu bạn muốn thêm một vị trí khẩn cấp mới, hãy xem Thêm, thay đổi, hoặc loại bỏ một vị trí khẩn cấp cho tổ chức của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm, thay đổi, hoặc loại bỏ một vị trí khẩn cấp cho tổ chức của bạn

Thêm hoặc loại bỏ khẩn cấp một địa chỉ cho tổ chức của bạn

Gọi khẩn cấp điều khoản và điều kiện

Hội thảo âm thanh lời quay số ra trong kỳ hạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×