Thay đổi vị trí của tiêu đề trong biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tránh vấn đề dãn cách gây ra bởi dài biểu đồ hoặc tiêu đề trục trong biểu đồ, bạn có thể thay đổi cách tiêu đề được được định vị. Bạn có thể kéo tiêu đề vào vị trí mà bạn muốn, hoặc bạn có thể chọn một vị trí cụ thể cho các tiêu đề.

Quan trọng: Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có một biểu đồ hiện có. Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu đồ, hãy xem tạo biểu đồ.

Kéo một tiêu đề vào vị trí mà bạn muốn

 1. Trong biểu đồ, bấm vào tiêu đề mà bạn muốn di chuyển đến vị trí khác.

 2. Để di chuyển tiêu đề, đặt con trỏ trên viền của hộp tiêu đề, sao cho nó thay đổi thành một mũi tên bốn hướng di chuyển con chạy , sau đó kéo vào hộp tiêu đề vào vị trí mà bạn muốn.

Sử dụng thiết đặt được xác định trước để định vị lại tiêu đề

 1. Trên biểu đồ, bấm vào tiêu đề biểu đồ hoặc tiêu đề trục mà bạn muốn đặt lại vị trí.

  Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kếĐịnh dạng.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong ngăn Định dạng tiêu đề biểu đồ , hãy bấm vào bố trí và thuộc tính tab Tab bố trí & thuộc tính .

 4. Bung rộng căn chỉnhvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn chỉnh văn bản, trong hộp căn dọc , hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Ghi chú: Thay đổi đối với căn dọc sẽ không thay đổi vị trí của tiêu đề trên trang và sẽ chỉ có hiệu ứng nếu tiêu đề của bạn chứa nhiều hơn một dòng.

  • Để thay đổi hướng của văn bản, trong hộp hướng văn bản , hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để xoay văn bản, trong hộp góc tùy chỉnh , hãy nhập mức độ góc mà bạn muốn.

Mẹo: Để nhanh chóng căn chỉnh hoặc xoay các tiêu đề được chọn trên biểu đồ, bạn cũng có thể bấm vào văn bản căn chỉnh và hướng nút trong nhóm đoạn văn trên tab trang đầu . Tuy nhiên, những thay đổi căn chỉnh văn bản sẽ không thay đổi vị trí của tiêu đề trên trang và sẽ chỉ có hiệu ứng nếu tiêu đề của bạn chứa nhiều hơn một dòng.

Kéo một tiêu đề vào vị trí mà bạn muốn

 1. Trong biểu đồ, bấm vào tiêu đề mà bạn muốn di chuyển đến vị trí khác.

 2. Để di chuyển tiêu đề, đặt con trỏ trên viền của hộp tiêu đề, sao cho nó thay đổi thành một mũi tên bốn hướng di chuyển con chạy , sau đó kéo vào hộp tiêu đề vào vị trí mà bạn muốn.

Sử dụng thiết đặt được xác định trước để định vị lại tiêu đề

 1. Trên biểu đồ, bấm vào tiêu đề biểu đồ hoặc tiêu đề trục mà bạn muốn đặt lại vị trí.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong hộp thoại Định dạng tiêu đề biểu đồ , hãy bấm vào thể loại căn chỉnh .

 4. Bên dưới Bố trí văn bản, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn chỉnh văn bản, trong hộp căn dọc , hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

   Ghi chú: Thay đổi đối với căn dọc sẽ không thay đổi vị trí của tiêu đề trên trang và sẽ chỉ có hiệu ứng nếu tiêu đề của bạn chứa nhiều hơn một dòng.

  • Để thay đổi hướng của văn bản, trong hộp hướng văn bản , hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để xoay văn bản, trong hộp góc tùy chỉnh , hãy nhập mức độ góc mà bạn muốn.

Mẹo: Để nhanh chóng căn chỉnh hoặc xoay các tiêu đề được chọn trên biểu đồ, bạn cũng có thể bấm vào văn bản căn chỉnh và hướng nút trong nhóm đoạn văn trên tab trang đầu . Tuy nhiên, những thay đổi căn chỉnh văn bản sẽ không thay đổi vị trí của tiêu đề trên trang và sẽ chỉ có hiệu ứng nếu tiêu đề của bạn chứa nhiều hơn một dòng.

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×