Thay đổi vùng in đã chọn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Excel Online, bạn có thể xác định vùng bạn muốn in hoặc bạn có thể in toàn bộ trang tính. Nếu bạn chọn một vùng in, rồi quyết định thay đổi vùng đã chọn, bạn có thể xem trước các thay đổi bằng cách làm như sau:

  1. Trên trang tính, bấm và kéo để chọn những ô bạn muốn in.

  2. Bấm Tệp > In > In.

  3. Để chỉ in vùng đã chọn, trong Tùy chọn In, bấm Vùng chọn Hiện tại.

  4. Nếu dạng xem trước in thể hiện đúng những gì bạn muốn, hãy bấm In.

Để thay đổi vùng chọn in, hãy bấm vào dấu X để đóng dạng xem trước in và lặp lại các bước trên đây.

Để in toàn bộ trang tính, bấm Tệp > In > In. Bảo đảm chọn Toàn bộ Trang, rồi bấm In.

Các Tùy chọn In sau khi bấm Tệp > In

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể đặt tùy chọn in khác. Bấm mở trong Excelchọn nhiều vùng in trên một trang tính.

Nút Mở trong Excel

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×