Thay đổi trang chủ trên site SharePoint cổ điển

Thay đổi trang chủ trên site SharePoint cổ điển

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hiện đại trang là một cách tuyệt vời để chia sẻ ý tưởng bằng cách dùng hình ảnh, Excel, Word và PowerPoint tài liệu, video và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tạo và phát hành trang nhanh chóng và dễ dàng, và chúng trông đẹp hơn trên bất kỳ thiết bị. Bạn cũng có thể thay đổi trang chủ của trang web cổ điển SharePoint để sử dụng trang của bạn hiện đại. Đây là cách:

Nếu bạn chưa tạo một trang, bạn có thể làm bằng cách dùng các bước trong Thêm trang vào một trang. Khi bạn đã được phát hành trang bạn muốn dùng cho trang chủ của bạn, hãy làm như sau:

  1. Trên trang web của bạn, hãy bấm trang trong thanh dẫn hướng bên trái. Hoặc, nếu bạn không nhìn thấy trang, đến Nội dung Site trên bên trái, sau đó Trang của trang web.

  2. Chọn trang bạn muốn dùng làm trang chủ.

  3. Di chuột qua trang và bấm vào dấu chấm lửng (), hoặc, trong thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm vào dấu chấm lửng (), sau đó bấm làm trang chủ.

    Thực hiện các mục menu Trang chủ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×