Thay đổi trang chính trang đơn vào trang chính hai trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thay đổi trang chính trang đơn vào trang chính hai trang, phát hành nội dung trùng lặp đối tượng trên trang cái trang đơn mặt trang mới của trang chính hai trang. Publisher cũng gương vào bên trái và lề phải của trang cái trang đơn, trở thành bên trong và bên ngoài lề trang chính hai trang.

  1. Trên menu dạng xem , bấm Trang chính.

  2. Trong ngăn tác vụ Sửa trang chính , bấm vào mũi tên bên cạnh trang chính trang đơn mà bạn muốn thay đổi trang chính hai trang, sau đó bấm thay đổi thành hai trang.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×