Thay đổi trình soạn thảo email Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Word 2007-trình soạn thảo email dựa trên là trình soạn thảo email chỉ cung cấp trong Microsoft Office Outlook 2007. Trình soạn thảo Word 2007 luôn bật và không thể bị vô hiệu hóa.

Trình soạn thảo Outlook không còn sẵn dùng trong Office Outlook 2007.

Bạn không phải có Office Word 2007 cài đặt trên máy tính của bạn. Trình soạn thảo hiện tại được xây dựng vào Outlook 2007, và nhiều tính năng Word 2007 và lệnh đầy đủ được tích hợp vào trình soạn thảo.

Ghi chú: Nếu bạn có Word 2007 cài đặt trên máy tính của bạn, tính năng bổ sung và các lệnh sẵn dùng.

Để biết danh sách tính năng và lệnh, hãy xem sử dụng Outlook 2007 có hoặc không có Word 2007 được cài đặt.

Thiếu từ trình soạn thảo email mới là gì?

Một số chức năng từ các phiên bản trước của trình soạn thảo email không còn sẵn dùng, bao gồm .gifs hoạt hình, đối tượng nhúng flash, và một số HTML và CSS định dạng nâng cao. Bạn có thể dùng trình duyệt Web của bạn để tìm trên Web để tìm thông tin về cách thay thế để tái tạo một số chức năng này.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×