Thay đổi thiết kế của bảng bố trí

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, nó là một ý kiến hay để căn chỉnh hộp văn bản, hộp kiểm và các thành phần dọc theo đường ngang và dọc của một lưới ảo. Bạn có thể sử dụng bố trí bảng để xác định ranh giới của lưới của bạn và giúp căn chỉnh các thành phần trên mẫu biểu mẫu. Sau khi bạn chèn bảng bố trí, bạn có thể thay đổi thiết kế của nó bằng cách tách ô riêng lẻ vào nhiều ô, sáp nhập một hoặc nhiều ô vào một ô, và thêm hàng và cột vào bảng bố trí.

Bạn muốn làm gì?

Tách ô

Phối nhiều ô vào một ô

Thêm hàng và cột

Tách ô

Bằng cách tách một ô, bạn có thể chuyển ô đó thành hai cột dọc, thành hai ngang hàng, hoặc bạn có thể chỉ rõ số hàng và cột mà bạn muốn tạo trong ô đó.

Ví dụ sau đây Hiển thị một bảng với ba hàng.

Bảng có ba hàng

Dưới đây, trình thiết kế biểu mẫu sử dụng lệnh Tách bảng ô theo chiều dọc để chia hàng thứ ba vào hai cột:

Ô trong bảng, sau khi tách theo chiều dọc

 1. Nếu ngăn tác vụ bố trí không hiển thị, bấm bố trí trên menu định dạng , hoặc nhấn ALT + O, Lê

 2. Trong bảng bố trí, hãy chọn một hoặc nhiều ô mà bạn muốn tách.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn chia tách ô trong nhiều bảng cùng một lúc, họ phải nằm liền kề với nhau. Nếu không, các sáp nhập và tách các ô lệnh xuất hiện mờ trong ngăn tác vụ bố trí .

 3. Trong bố trí ngăn tác vụ, dưới sáp nhập và tách các ô, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để phân tách các ô đã chọn thành hai cột, hãy bấm Chia tách bảng ô theo chiều dọc.

  • Để phân tách các ô đã chọn thành hai hàng, hãy bấm Chia tách bảng ô theo chiều ngang.

  • Để xác định số lượng hàng và cột mà bạn muốn tách các ô đã chọn vào, bấm Tùy chỉnh tách, và sau đó trong hộp thoại Chia tách ô , chọn số hàng hoặc cột.

  • Để phối nhiều ô trước khi chúng được tách, hãy chọn hộp kiểm sáp nhập ô trước khi tách .

Đầu Trang

Phối nhiều ô vào một ô

 1. Nếu ngăn tác vụ bố trí không hiển thị, bấm bố trí trên menu định dạng , hoặc nhấn ALT + O, Lê

 2. Trong bảng bố trí, hãy chọn các ô mà bạn muốn phối.

 3. Trong bố trí ngăn tác vụ, dưới sáp nhập và tách các ô, bấm Phối ô của bảng.

Đầu Trang

Thêm hàng và cột

 1. Nếu ngăn tác vụ bố trí không hiển thị, bấm bố trí trên menu định dạng , hoặc nhấn ALT + O, Lê

 2. Trong bố trí bảng, bấm vào vị trí nơi bạn muốn thêm một hàng hoặc cột.

 3. Trong bố trí ngăn tác vụ, dưới sáp nhập và tách các ô, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một hàng, hãy bấm thêm bảng hàng.

  • Để thêm một cột, hãy bấm Thêm cột trong bảng.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×