Thay đổi thiết đặt vùng Windows để sửa đổi hình thức của một số kiểu dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thiết đặt vùng Microsoft Windows sẽ ảnh hưởng đến cách của bạn kiểu dữ liệu ngày/thời gian, số và tiền tệ sẽ xuất hiện khi bạn áp dụng tùy chọn định dạng. Windows hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, cộng với tiền tệ và các định dạng ngày/thời gian cho các quốc gia/khu vực sử dụng các ngôn ngữ đó.

Ví dụ, bạn có thể dùng chuyển tiếp slashes để nhập một giá trị ngày cho trường ngày/giờ (ví dụ, 8/29/2006), nhưng khi bạn áp dụng định dạng hiển thị ngày chung, nó có thể hoặc không có thể hiển thị slashes chuyển tiếp, tùy thuộc vào thiết đặt vùng cho Windows.

Nguyên tắc này cũng áp dụng cho dữ liệu số và tài chính. Bạn có thể nhập số lượng tiền tệ sử dụng ký hiệu dấu thăng tiếng Anh (£), nhưng Access có thể hiển thị các giá trị này trong Euro, vì đó là ký hiệu tiền tệ được chọn cho Windows.

Quy trình sau đây hướng dẫn bạn cách thay đổi thiết đặt vùng Windows cho máy tính của bạn.

Thay đổi thiết đặt vùng

Để thay đổi thiết đặt khu vực, hãy làm theo các bước được mô tả cho hệ điều hành trên máy tính của bạn.

Trong Windows Vista   

 1. Bấm nút Ảnh nút bắt đầu , sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

 2. Bấm đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực, sau đó bấm tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 3. Trên tab định dạng , dưới định dạng hiện tại, bấm tùy chỉnh định dạng này.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 4. Bấm vào tab có chứa các thiết đặt mà bạn muốn sửa đổi, và thực hiện thay đổi của bạn. Ví dụ, để thay đổi phần hoặc tất cả các định dạng số, bấm tab số và thay đổi thiết đặt mà bạn muốn.

Trong Microsoft Windows XP   

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 2. Bấm ngày, thời gian, ngôn ngữ, và tùy chọn khu vực.

 3. Bấm thay đổi định dạng số, ngày tháng, và thời gian.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 4. Bấm tab Tùy chọn khu vực . Bên dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm tùy chỉnh.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 5. Bấm vào tab có chứa các thiết đặt mà bạn muốn sửa đổi, và thực hiện thay đổi của bạn. Ví dụ, để thay đổi phần hoặc tất cả các định dạng số, bấm tab số và thay đổi thiết đặt mà bạn muốn. Để được trợ giúp với tùy chọn, bấm nút Trợ giúp (?), sau đó bấm Tùy chọn.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×