Thay đổi thiết đặt thanh lỗi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn chọn một thanh lỗi, bất kỳ thay đổi bạn thực hiện ảnh hưởng đến tất cả các thanh lỗi trong chuỗi dữ liệu liên kết của nó.

  1. Bấm chuỗi dữ liệu có các thanh lỗi bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu định dạng , bấm vào Chuỗi dữ liệu chọn.

  3. Bấm tab Thanh lỗi Y hoặc tab Thanh lỗi X , tùy thuộc vào kiểu bạn muốn thay đổi thanh lỗi.

    Để chọn một kiểu khác nhau của thanh lỗi, hãy bấm vào kiểu bạn muốn dưới Hiển thị.

    Để thay đổi phương thức được dùng để xác định lỗi, hãy chọn phương pháp mà bạn muốn bên dưới số lỗi.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×