Thay đổi thiết đặt ngôn ngữ và khu vực cá nhân

Thay đổi thiết đặt ngôn ngữ và khu vực cá nhân

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xem ngôn ngữ hiển thị SharePoint, múi thời gian, quốc gia/khu vực và thiết đặt liên quan của bạn ở bất kỳ lúc nào từ trang hồ sơ cá nhân của bạn, có thể truy nhập từ thiết bị di động hoặc trên máy tính của bạn. Nếu chính sách tổ chức của bạn cho phép nó, bạn cũng có thể thay đổi thiết đặt ngôn ngữ và khu vực của bạn. Thiết đặt của bạn chỉ áp dụng cho dạng xem các site SharePoint của tổ chức của bạn và không ảnh hưởng đến cách người khác xem các trang này.

Nếu bạn là người quản trị SharePoint, hãy xem thay đổi thiết đặt vùng cho một site để thay đổi các thiết đặt khu vực trên tuyển tập trang.

Ghi chú: 

 • Nếu bạn đang làm việc trong một môi trường gồm có các trang SharePoint cục bộ mà tổ chức của bạn quản lý nhưng không phải là môi trường Office 365—thì người quản trị tuyển tập trang của bạn phải tạo ngôn ngữ sẵn có để bạn dùng trước khi bạn có thể dùng bản hướng dẫn phụ thuộc vào ngôn ngữ trong bài viết này.

 • Nếu bạn thiết đặt ngôn ngữ của bạn trong SharePoint Online và sau đó thay đổi trong Office 365, thiết đặt Office 365 sẽ ghi đè lên thiết đặt của SharePoint. Hãy xem thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn trong Office 365 để biết thêm thông tin.

 • Các tính năng mô tả trong bài viết này tùy thuộc vào việc tổ chức của bạn đã thiết lập hay tùy chỉnh các trang cá nhân hay hồ sơ người dùng hay chưa. Để biết thêm thông tin, hãy gặp người quản trị của bạn.

Để thay đổi thiết đặt ngôn ngữ và khu vực cá nhân

 1. Bấm ảnh ở trên cùng của bất kỳ trang SharePoint hoặc Office 365 trong tổ chức của bạn hoặc tên của bạn.

  Chọn ảnh của bạn rồi chọn Thông tin về tôi để đi đến Hồ sơ

 2. Bấm thông tin về tôiCập nhật hồ sơ.

 3. Bấm vào liên kết bên dưới mục Tôi có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và khu vực bằng cách nào?

 4. Trên trang Sửa chi tiết , hãy bấm dấu chấm lửng (…), sau đó bấm ngôn ngữ và khu vực.
  Bấm dấu chấm lửng sau đó bấm ngôn ngữ và khu vực

 5. Cập nhật thiết đặt của bạn. Bạn có thể dùng bảng ở sau quy trình này để biết hướng dẫn.

 6. Bấm lưu tất cả và đóng.

Thiết đặt sau đây có thể được đặt để áp dụng cho tất cả mọi người, hoặc Chỉ cho bạn. Nếu họ không thể thay đổi, người quản trị của bạn có thể có hạn đối với các thiết đặt.

Để sửa các thiết đặt ngôn ngữ và khu vực này:

Thực hiện điều này:

Tùy chọn ngôn ngữ

Thay đổi tùy chọn của bạn như sau:

 • Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn trong một môi trường SharePoint, bấm vào chọn một ngôn ngữ mới mũi tên xuống, chọn một ngôn ngữ, sau đó bấm Thêm. Nếu bạn thêm nhiều ngôn ngữ, bạn có thể sắp xếp lại thứ các ngôn ngữ hoặc xóa bỏ một ngôn ngữ như được mô tả tiếp theo cho các thiết đặt ngôn ngữ nâng cao.

 • Để chọn ngôn ngữ cho nội dung và tìm kiếm của bạn, hãy bấm Hiện Thiết đặt Ngôn ngữ Nâng cao, bấm vào mũi tên xuống Chọn ngôn ngữ mới, chọn ngôn ngữ rồi bấm Thêm.

 • Nếu bạn làm việc trên trang Office 365, bạn không thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị và thiết đặt này không áp dụng. Hãy bấm Sửa để tiếp tục cập nhật các thiết đặt trên các trang hồ sơ khác hoặc chuyển sang các tùy chọn khác trên trang này.

Nếu bạn thêm nhiều ngôn ngữ, bạn có thể sử dụng lên và xuống mũi tên lên xuống nút mũi tên hộp nội dung của tôi và tìm kiếm để cho biết thứ tự mà các ngôn ngữ nên dùng. Ví dụ, nếu bạn muốn tiếng Pháp có ngôn ngữ chính và tiếng Anh để dùng chỉ khi tiếng Pháp không có sẵn, bấm vào mũi tên để đảm bảo rằng tiếng Pháp có mức ưu tiên trên cùng.

Để xóa một ngôn ngữ, hãy bấm vào tùy chọn X bên cạnh ngôn ngữ.

Ghi chú:  Để có trải nghiệm xem nhất quán, hãy chọn các thiết đặt tương ứng cho các tùy chọn ngôn ngữ và khu vực của bạn. Bằng cách này bạn có thể tránh được các tình huống, ví dụ như xem tiếng Anh trong lịch tiếng Ả rập.

Múi giờ

Bấm vào hộp múi giờ , và chọn múi giờ hiện tại của bạn từ danh sách. Nếu bạn không thể sửa thiết đặt này, hãy thử bấm luôn dùng thiết đặt khu vực được xác định bởi người quản trị của bạn, trong dòng tiếp theo bên dưới chọn thiết đặt của bạn. Cách làm như vậy sẽ khiến hộp múi thời gian sẵn dùng, trừ khi người quản trị của bạn đã tùy chỉnh các thiết đặt để chặn sửa.

Chọn thiết đặt của bạn

Hãy bấm Luôn dùng thiết đặt khu vực do người quản trị xác định để dùng thiết đặt ngôn ngữ và khu vực đã được người quản trị trang của bạn xác định.

Hãy bấm Luôn dùng thiết đặt cá nhân của tôi để dùng thiết đặt cá nhân của bạn.

Ghi chú: Phải chọn tùy chọn này để sửa thiết đặt khu vực và thời gian.

Bản địa

Hãy bấm vào hộp Bản địa rồi chọn một ngôn ngữ.

Đặt lịch của bạn

Chọn một kiểu lịch từ danh sách thả xuống. Chọn Hiển thị số tuần trong bộ dẫn hướng ngày nếu bạn muốn các số xuất hiện.

Bật lịch thay thế

Hãy chọn một kiểu lịch thay thế nếu bạn muốn.

Xác định tuần làm việc của bạn

Chọn các ngày trong tuần mà bạn xác định tuần làm việc của bạn. Ví dụ, nếu bạn làm việc thứ ba qua thứ bảy, các hộp kiểm.

Định dạng thời gian

Bấm vào hộp Định dạng thời gian , và chọn 12 giờ hay 24 giờ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chọn ngôn ngữ bạn muốn sẵn dùng cho giao diện người dùng của trang web

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×