Thay đổi thiết đặt mặc định cho một hình dạng hoặc hộp văn bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không thích hình thức của một hình dạng hoặc hộp văn bản khi bạn thêm nó vào tệp của bạn, bạn có thể định dạng hộp văn bản hoặc hình dạng, và sau đó chỉ định như định dạng mặc định mới cho tệp đó mở. Sau đó, bất kỳ hình dạng mới hoặc hộp văn bản sẽ dùng định dạng đó.

Nhưng hãy nhớ rằng, các bước sau đây chỉ đặt mặc định cho bảng tính, bản trình bày trang chiếu, thông điệp email hoặc tài liệu đang mở. Để đặt các mặc định cho tất cả các tệp bạn có thể tạo một mẫu

 1. Thêm hình dạng hoặc hộp văn bản vào bảng tính, thông điệp email hoặc bản trình bày trang chiếu của bạn.

 2. Chọn hình hoặc hộp văn bản.

 3. Áp dụng bất kỳ định dạng. Bạn có thể thay đổi màu tô hoặc thêm hiệu ứng, thay đổi màu, kiểu, hoặc độ dày của đường, hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác.

 4. Chọn hộp văn bản hoặc hình dạng, bấm chuột phải vào đường viền, và sau đó bấm đặt làm mặc định trên menu lối tắt.

Khi bạn thêm một hình dạng vào tệp đó, thì tệp này sẽ dùng định dạng bạn đã áp dụng.

 1. Thêm hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi định dạng mặc định cho.

 2. Chọn hình hoặc hộp văn bản.

 3. Thay đổi hình dạng hoặc hộp văn bản tô, màu, kiểu, hoặc độ dày của viền hộp văn bản hoặc hình dạng, màu phông, và bất kỳ thay đổi nào bạn muốn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn hình dạng, bấm chuột phải vào đường viền, sau đó bấm đặt làm mặc định hình dạng.

  • Chọn hộp văn bản, bấm chuột phải vào đường viền, sau đó bấm đặt làm mặc định hộp văn bản.

   Ghi chú: Nếu bạn không thấy thiết đặt làm mặc định hình hoặc tùy chọn đặt làm mặc định hộp văn bản , hãy đảm bảo rằng bạn lần đầu tiên được chọn vào hộp văn bản hoặc hình dạng và sau đó bấm chuột phải vào đường viền hình dạng hoặc viền hộp văn bản, không nằm trong hộp văn bản hoặc hình dạng.

 1. Thêm hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi định dạng mặc định cho.

 2. Chọn hình hoặc hộp văn bản.

 3. Thay đổi tô hình dạng hoặc hộp văn bản , màu, kiểu, hoặc độ dày của viền hộp văn bản hoặc hình dạng, màu văn bản, và bất kỳ thay đổi nào bạn muốn.

 4. Chọn hộp văn bản hoặc hình dạng, bấm chuột phải vào đường viền, sau đó bấm Đặt hình tự động mặc định.

 5. Khi bạn tiếp chèn một hình dạng hoặc hộp văn bản, nó sẽ xuất hiện với định dạng mặc định rằng bạn đã thiết lập.

  Ghi chú: 

  • Không thể thiết riêng biệt mặc định cho hình dạng và hộp văn bản. Vì vậy nếu bạn thay đổi mặc định cho hình, các mặc định cùng được cũng áp dụng cho những hộp văn bản trong thông điệp email.

  • Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Đặt hình tự động mặc định , hãy đảm bảo rằng bạn lần đầu tiên được chọn vào hộp văn bản hoặc hình dạng và sau đó bấm chuột phải vào đường viền hình dạng hoặc viền hộp văn bản, không nằm trong hộp văn bản hoặc hình dạng.

 1. Thêm hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi định dạng mặc định cho.

 2. Chọn hình hoặc hộp văn bản.

 3. Thay đổi tô hình dạng hoặc hộp văn bản , màu, kiểu, hoặc độ dày của viền hộp văn bản hoặc hình dạng, văn bản màu, màu phông, và bất kỳ thay đổi nào bạn muốn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn hình dạng, bấm chuột phải vào đường viền, sau đó bấm đặt làm mặc định hình dạng.

  • Chọn hộp văn bản, bấm chuột phải vào đường viền, sau đó bấm đặt làm mặc định hộp văn bản.

Mẹo: Nếu bạn luôn muốn đây mới mặc định sẵn dùng khi bạn tạo bản trình bày mới, thay đổi chủ đề mặc định được sử dụng cho bản trình bày mới.

Ghi chú: Nếu bạn không thấy thiết đặt làm mặc định hình hoặc tùy chọn đặt làm mặc định hộp văn bản , hãy đảm bảo rằng bạn lần đầu tiên được chọn vào hộp văn bản hoặc hình dạng và sau đó bấm chuột phải vào đường viền hình dạng hoặc viền hộp văn bản, không nằm trong hộp văn bản hoặc hình dạng.

 1. Thêm hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi định dạng mặc định cho.

 2. Chọn hình hoặc hộp văn bản.

 3. Thay đổi tô hình dạng hoặc hộp văn bản , màu, kiểu, hoặc độ dày của viền hộp văn bản hoặc hình dạng, màu văn bản, và bất kỳ thay đổi nào bạn muốn.

 4. Chọn hộp văn bản hoặc hình dạng, bấm chuột phải vào đường viền, sau đó bấm Đặt hình tự động mặc định.

 5. Khi bạn tiếp chèn một hình dạng, nó sẽ xuất hiện với định dạng mặc định mà bạn đã thiết lập. Để chèn hộp văn bản với mặc định định dạng, trong tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, sau đó bấm Vẽ hộp văn bản. Nếu bạn chọn một hộp văn bản từ phần dựng sẵn , nó sẽ không xuất hiện với định dạng mặc định mà bạn đã thiết lập.

  Ghi chú: 

  • Không thể thiết riêng biệt mặc định cho hình dạng và hộp văn bản. Vì vậy nếu bạn thay đổi mặc định cho hình, các mặc định cùng được cũng áp dụng cho những hộp văn bản trong tài liệu.

  • Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Đặt hình tự động mặc định , hãy đảm bảo rằng bạn lần đầu tiên được chọn vào hộp văn bản hoặc hình dạng và sau đó bấm chuột phải vào đường viền hình dạng hoặc viền hộp văn bản, không nằm trong hộp văn bản hoặc hình dạng.

Xem thêm

Đặt hướng văn bản và vị trí trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Thay đổi hoặc loại bỏ viền hình dạng hoặc hộp văn bản

Thêm, sao chép hoặc xóa bỏ hộp văn bản

Ngắt dòng quanh đối tượng trong PowerPoint

Thay đổi hình dạng thành hình dạng khác

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×