Thay đổi thiết đặt hoặc loại bỏ lịch được phát hành vào Office Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thực hiện thay đổi trong, dừng chia sẻ, hoặc loại bỏ lịch mà bạn đã phát hành vào Microsoft Office Online.

Bạn muốn làm gì?

Thực hiện thay đổi trong lịch của bạn được chia sẻ trên Office Online

Cấp quyền truy nhập vào lịch được phát hành của bạn

Thu hồi quyền truy nhập vào lịch của bạn trên Office Online

Loại bỏ lịch của bạn từ Office Online

Thực hiện thay đổi trong lịch của bạn được chia sẻ trên Office Online

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn thực hiện các thay đổi trong.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới phát hành lên Internetvà sau đó bấm phát hành vào Office Online.

 3. Bên cạnh Luôn hiển thị, hãy chọn số ngày mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn.

  Ảnh chụp màn hình phạm vi ngày

 4. Bên cạnh chi tiết, hãy bấm vào mũi tên và chọn số lượng các chi tiết để chia sẻ. Nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thời gian trong giờ làm việc của tôi chỉ để hạn chế được chia sẻ chi tiết chỉ những giờ làm việc đã xác định trong Microsoft Office Outlook 2007.

  Chi tiết lịch

 5. Bên cạnh các quyền, hãy chọn có thông tin lịch của bạn có thể được chỉ đã xác định những người xem hoặc tìm kiếm và xem bởi bất kỳ ai sử dụng Office Online.

  • Chỉ mời người dùng có thể xem lịch này     Nếu bạn bấm Tùy chọn này, một Outlook chia sẻ thông điệp email sẽ mở ra sau khi lịch được phát hành vào Office Online. Bạn có thể gửi thông điệp email chia sẻ cho mỗi người mà bạn muốn cấp quyền truy nhập vào lịch của bạn. Chia sẻ thư tự động bao gồm nối kết đến lịch, và bạn có thể nhập một thông điệp nếu bạn muốn.

  • Bất kỳ ai cũng có thể xem và tìm kiếm cho lịch này trên Office Online      Nếu bạn bấm Tùy chọn này, bất kỳ ai biết nối kết đến lịch của bạn có thể xem nó. Mọi người không cần tài khoản Windows Live ID để đăng nhập hoặc đăng nhập vào dịch vụ. Ngoài ra, người dùng Office Online có thể tìm thấy lịch này khi tìm kiếm lịch.

 6. Nếu bạn phát hành lịch mà bất kỳ ai cũng có thể xem và tìm kiếm, nhập mô tả lịch của bạn trong hộp mô tả . Thông tin này giúp người dùng Office Online khác tìm thấy lịch của bạn.

  Theo mặc định, lịch này sẽ được định kỳ Cập Nhật. Thay đổi đối với lịch được phát hành trong Office Online trong quá trình kế tiếp theo cách thủ công hoặc tự động gửi/nhận. Theo mặc định, không có trong một khoảng 30 phút giữa mỗi gửi/nhận cho mỗi nhóm gửi/nhận. Nếu bạn thay đổi khoảng thời gian tự động gửi/nhận để nhỏ hơn 20 phút, Cập nhật lịch vào Office Online được gửi trong khoảng tối thiểu 20 phút.

  Để tải lên lịch này và sau đó không bao giờ cung cấp các Cập Nhật, hãy bấm nâng cao, sau đó bấm tải lên duy nhất: Cập Nhật sẽ không thể tải lên.

 7. Bấm OK.

Đầu Trang

Cấp quyền truy nhập vào lịch được phát hành của bạn

Ghi chú: Nếu bạn đã hạn chế ai có thể xem lịch, một địa chỉ email Windows Live ID hỗ trợ là bắt buộc để sử dụng Office Online lịch chia sẻ dịch vụ. Có được không chi phí cho Windows Live ID cách cho phép bất kỳ địa chỉ email.

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn đã chia sẻ trên Office Online và muốn mời người khác xem hoặc đăng ký.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới phát hành lên Internet, sau đó bấm Chia sẻ lịch đã phát hành.

 3. Trong thông điệp email mời chia sẻ, hãy nhập tên của những người mà bạn muốn cấp quyền truy nhập.

 4. Trong phần nội dung thư, bạn có thể bao gồm bất kỳ nội dung nào bạn muốn.

  Nối kết đến lịch được phát hành của bạn được đưa vào tự động khi bạn gửi thư.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng để gửi thông điệp chia sẻ, bấm gửi.

Đầu Trang

Thu hồi quyền truy nhập vào lịch của bạn trên Office Online

Bạn có thể ở bất kỳ thời gian ngừng chia sẻ lịch mà bạn đã phát hành vào Office Online. Bạn cũng có thể chọn thu hồi quyền cho những người cụ thể, hoặc dừng tất cả mọi người xem lịch hoàn toàn.

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn dừng chia sẻ trên Office Online.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới phát hành lên Internet, sau đó bấm Dừng chia sẻ.

 3. Trong hộp thoại Loại bỏ quyền lịch , chọn các địa chỉ email của người mà bạn muốn thu hồi quyền truy nhập vào lịch được phát hành của bạn, sau đó bấm loại bỏ.

Đầu Trang

Loại bỏ lịch của bạn từ Office Online

Bạn có thể ở bất kỳ lúc nào loại bỏ một lịch mà bạn đã phát hành vào Office Online.

Ghi chú: Khi bạn loại bỏ lịch, không ai, bao gồm chính bạn, có thể xem lịch trên Office Online. Để tiếp tục chia sẻ lịch, bạn phải phát hành lịch lại.

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn loại bỏ từ Office Online.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới phát hành lên Internet, sau đó bấm loại bỏ khỏi máy chủ.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×