Thay đổi thiết đặt hội thảo quay số vào của bạn

Thay đổi thiết đặt hội thảo quay số vào của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn là người dùng Skype for Business Online và có Microsoft đặt làm nhà cung cấp hội thảo quay số, bạn có thể quản lý thiết đặt liên quan đến trải nghiệm hội thảo quay số vào của bạn mà không cần phải can thiệp từ người quản trị Office 365 của bạn. Thực hiện các thay đổi cho các thiết đặt này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm hội thảo quay số vào cho bạn và những người dự cuộc họp của bạn.

Đặt lại của tôi hội thảo quay số PIN

Một hội thảo quay số PIN là một mã bao gồm các số có thể được dùng bởi bạn xác định bản thân người tổ chức cuộc họp của bạn và nếu yêu cầu, nó sẽ cho phép bạn bắt đầu cuộc họp của bạn trên điện thoại nếu cấu hình của tổ chức của bạn được đặt là sao cho hội thảo quay số vào một mã PIN được yêu cầu để bắt đầu cuộc họp qua điện thoại.

Bất kể cấu hình của tổ chức của bạn để yêu cầu một hội thảo quay số PIN để bắt đầu cuộc họp qua điện thoại, cuộc họp có thể bắt đầu khi người dùng được xác thực nối sử dụng một máy khách Skype for Business . Nếu một trong các cuộc họp đã được bắt đầu bởi những người khác, bạn không cần phải nhập của bạn hội thảo quay số PIN để bắt đầu nó nếu bạn đang tham dự qua điện thoại.

Để đặt lại của bạn quay số vào mã PIN hội thảo
  1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business , bấm vào mũi tên bên cạnh nút tùy chọn Nút tùy chọn trong Skype for Business với mũi tên ở bên phải. và chọn công cụ > Thiết đặt hội thảo quay số vào.

    Công cụ > Thiết đặt hội thảo quay số vào
  2. Trên trang thiết đặt hội thảo quay số, hãy chọn Đặt lại mã PIN.

    Trang thiết đặt hội thảo quay số vào
  3. Bạn mới hội thảo quay số PIN sẽ được hiển thị.

    Lưu ý: Mã PIN chỉ sẽ được hiển thị một lần sau khi được đặt lại. Mã PIN của bạn sẽ không được hiển thị lần sau khi bạn truy cập vào trang thiết đặt hội thảo quay số vào.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×