Thay đổi thiết đặt dòng công việc cho một kiểu nội dung site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dòng công việc mặc định được bao gồm trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 bao gồm một số thiết đặt chung cho tất cả các dòng công việc và các thiết đặt dành riêng cho dòng công việc riêng lẻ. Bài viết này mô tả cách cấu hình các thiết đặt chung cho tất cả các dòng công việc.

Bạn muốn làm gì?

Mở trang thay đổi trang dòng công việc

Xác định danh sách nhiệm vụ

Xác định danh sách lịch sử

Thiết lập các tùy chọn bắt đầu dòng công việc

Cập nhật danh sách và trang kiểu nội dung.

Mở trang thay đổi trang dòng công việc

Sử dụng các bước sau đây để mở trang mà bạn có thể thực hiện thay đổi thiết đặt dòng công việc. Mỗi trong các thủ tục sau đó bắt đầu trên trang thay đổi dòng công việc .

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, trên menu Hành động trang , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi tất cả thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần bộ sưu tập , bấm kiểu nội dung trang.

 3. Chọn kiểu nội dung mà dòng công việc được liên kết, sau đó bấm thiết đặt dòng công việc.

 4. Chọn dòng công việc mà bạn muốn sửa đổi và sau đó sử dụng thông tin trong các phần sau đây để thực hiện thay đổi bạn muốn.

Đầu trang

Xác định danh sách nhiệm vụ

Trong mỗi dòng công việc, nhiệm vụ được giao cho các cá nhân hoặc nhóm hoặc cả hai mà sử dòng công việc để hoàn tất. Ví dụ, trong một dòng công việc phê duyệt, bạn gán cá nhân hoặc nhóm nhiệm vụ phê duyệt mục theo một ngày nhất định. Theo mặc định, tất cả nhiệm vụ được lưu trữ trong danh sách nhiệm vụ, nơi bạn có thể xem trạng thái nhiệm vụ và các thuộc tính khác. Lưu trữ các nhiệm vụ dòng công việc trong danh sách nhiệm vụ mặc định này giúp dễ dàng quản lý nhiều nhiệm vụ trong cùng một chỗ. Nó cũng giúp dễ dàng hơn để đồng bộ hóa các tác vụ với Microsoft Office Outlook 2007.

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn cân nhắc việc tạo một danh sách nhiệm vụ duy nhất cho dòng công việc:

 • Bảo mật và quyền riêng tư, bạn muốn giữ riêng khỏi danh sách nhiệm vụ chính danh sách nhiệm vụ cụ thể. Đối với nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu sẽ vẫn riêng tư, bạn có thể cung cấp cho danh sách nhiệm vụ một tên duy nhất.

 • Nếu bạn có nhiều dòng công việc, hoặc nếu dòng công việc của bạn chứa nhiều nhiệm vụ, bạn có thể muốn duy trì riêng biệt danh sách tác vụ cho từng dòng công việc để duy trì hiệu suất tối ưu. Giữ danh sách nhiệm vụ và danh sách lịch sử để ít hơn 2.000 mục đảm bảo rằng các danh sách không can thiệp vào site hiệu suất.

 • Mở trang thay đổi một dòng công việc.

 • Trong phần Danh sách nhiệm vụ , rời khỏi danh sách nhiệm vụ mặc định được hiển thị, hoặc nhập tên cho danh sách nhiệm vụ duy nhất là riêng biệt danh sách nhiệm vụ chính.

  Nếu bạn đã tạo nhiều danh sách nhiệm vụ, họ sẽ không sẵn dùng trong hộp nhập tên danh sách nhiệm vụ .

  Lưu ý: Nếu mẫu dòng công việc đang chạy, bạn sẽ thấy cảnh báo nếu bạn chọn để thay đổi danh sách nhiệm vụ của liên kết.

Đầu trang

Xác định danh sách lịch sử

Giống như với danh sách nhiệm vụ, bạn có thể tạo danh sách lịch sử duy nhất, nếu dữ liệu nhạy cảm được được đăng nhập vào trường chú thích/mô tả. Danh sách lịch sử duy nhất cũng rất hữu ích khi dòng công việc tạo ra các hàng ngàn của mục. Trong các trường hợp, nó được lợi để phân tách các lịch sử dòng công việc.

 1. Mở trang thay đổi một dòng công việc.

 2. Trong phần Danh sách lịch sử , rời khỏi danh sách lịch sử dòng công việc mặc định được hiển thị, hoặc nhập tên cho danh sách lịch sử duy nhất cho dòng công việc này.

Đầu trang

Thiết lập các tùy chọn bắt đầu dòng công việc

Các tính năng trong phần Tùy chọn bắt đầu cho phép bạn xác định cách kích hoạt dòng công việc. Đặt chọn mặc định là cho phép dòng công việc này bắt đầu theo cách thủ công bằng người dùng được xác thực có quyền sửa mục. Tùy chọn này cho phép người dùng để bắt đầu dòng công việc bằng cách chọn dòng công việc từ menu được hiển thị khi người dùng bấm vào một mẫu loại nội dung. Khi người dùng sẽ chọn dòng công việc, trang dòng công việc sẽ mở ra, và người dùng có thể chọn dòng công việc từ phần bắt đầu một dòng công việc mới của trang.

Hai tùy chọn bắt đầu tự động sẵn dùng cho dòng công việc phải chạy để thực thi các chính sách, hoặc vì các lý do tạo dòng công việc bắt buộc.

 1. Mở trang thay đổi một dòng công việc.

 2. Chọn quyền hạn chế dòng công việc vào nhóm quyền cụ thể:

  • Quyền Sửa mục là mặc định. Nó không sẵn dùng để thay đổi trên các mẫu dòng công việc được cung cấp với Office SharePoint Server 2007, vì các mẫu yêu cầu quyền sửa mục hoặc cao hơn. Các mẫu không thể được thiết lập để một phép thấp hơn.

  • Để thiết đặt hạn chế khác trên những ai có thể bắt đầu một dòng công việc, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu quản lý liệt kê quyền để bắt đầu dòng công việc .

 3. Nếu mong muốn, hãy chọn một tùy chọn bắt đầu tự động.

  • Chọn hộp kiểm bắt đầu dòng công việc này khi một mục mới được tạo ra nếu bạn muốn dòng công việc để bắt đầu tự động bất cứ khi nào một mục mới được tạo trong một danh sách hoặc thư viện, bất kể việc người dùng theo cách thủ công bắt đầu dòng công việc. Ví dụ, bạn có thể dòng công việc để bắt đầu bất cứ khi nào một mục của loại nội dung này sẽ được tạo trong một thư viện hoặc danh sách.

  • Chọn hộp kiểm bắt đầu dòng công việc này khi một mục được thay đổi cho dòng công việc mà bạn muốn chạy tự động bất cứ khi nào một mục được sửa đổi. Ví dụ, trong một chính sách duy trì dòng công việc, ngày hết hạn có thể cần phải thay đổi khi mục được thay đổi.

   Lưu ý: Hai tùy chọn bắt đầu tự động có thể cùng tồn tại với thiết đặt mặc định để cho phép một dòng công việc để bắt đầu theo cách thủ công người dùng.

Đầu trang

Cập nhật danh sách và trang kiểu nội dung.

Trên trang thay đổi dòng công việc , trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , bạn có thể xác định xem bạn muốn tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung này cũng có thể sử dụng dòng công việc.

 1. Mở trang thay đổi một dòng công việc.

 2. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , bấm để có những thiết đặt dòng công việc kế thừa bằng tất cả các kiểu nội dung đã được tạo từ kiểu nội dung này.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×