Thay đổi thiết đặt cho một cầu hội thảo âm thanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thiết lập hội thảo âm thanh trong Office 365, bạn sẽ nhận được số điện thoại cho người dùng của bạn từ những gì được gọi là một cầu hội thảo âm thanh. Cầu hội thảo có thể chứa một hoặc nhiều số điện thoại. Các số điện thoại được dùng khi người gọi quay số vào cuộc họp. Số điện thoại được đưa vào ở dưới cùng của Skype for Business hoặc Microsoft Teams mời họp.

Hội thảo cầu câu trả lời cuộc gọi và sẽ nhắc người gọi với lời nhắc thoại bằng cách dùng tự động cuộc họp một tổng đài, sau đó, tùy thuộc vào thiết đặt của bạn, nó có thể phát thông báo, yêu cầu người gọi để ghi lại tên của họ, và kiểm soát các thiết đặt mã PIN. Ghim sẽ được cung cấp cho người tổ chức cuộc họp để cho phép họ để bắt đầu một cuộc họp khi họ đang không sử dụng Skype for Business hoặc ứng dụng Microsoft Teams.

Quan trọng: Mã PIN chỉ là bắt buộc cho tổ chức cuộc họp khi Skype for Business hay người dùng ứng dụng Microsoft Teams chưa bắt đầu cuộc họp. Nếu tất cả mọi người gọi vào cuộc họp, mã PIN là cần thiết cho tổ chức cuộc họp để bắt đầu cuộc họp.

Thay đổi thiết đặt cho một cầu hội thảo âm thanh

Thiết lập trải nghiệm họp khi người gọi tham dự cuộc họp

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong thanh dẫn hướng bên trái đến hội thảo âm thanh > thiết đặt cầu Microsoft.

 4. Trên trang thiết đặt cầu Microsoft , bên dưới gia nhập cuộc họp gặp, hãy chọn:

  • Cho phép mục nhập cuộc họp và thoát khỏi các thông báo để được bật Điều này được chọn theo mặc định. Nếu bạn xóa hộp kiểm, người dùng đã gia nhập cuộc họp sẽ không được thông báo khi người tham gia hoặc rời khỏi cuộc họp.

   Khi bạn chọn cho phép mục nhập cuộc họp và thoát khỏi các thông báo để được bật, bạn có thể chọn các tùy chọn từ danh sách mục nhập/thoát ra thông báo về kiểu :

   • Tên hoặc số điện thoại Khi người dùng quay số vào cuộc họp, số điện thoại của họ sẽ được phát ra khi họ gia nhập nó.

   • Tông Khi người dùng quay số vào cuộc họp, một âm âm thanh sẽ được phát ra khi họ gia nhập nó.

    Ghi chú: Sử dụng âm là loại thông báo là hiện đang sẵn dùng cho tất cả các khách hàng như là một tính năng xem trước.

  • Yêu cầu người gọi để ghi lại tên của họ trước khi gia nhập cuộc họp Điều này được chọn theo mặc định. Nếu bạn xóa hộp kiểm, người gọi sẽ không được yêu cầu để ghi lại tên của họ trước khi họ gia nhập cuộc họp.

 5. Sau khi bạn thực hiện thay đổi, bấm Lưu.

Đặt độ dài PIN cho cuộc họp

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong phần dẫn hướng bên trái, đi tới hội thảo âm thanh > thiết đặt cầu Microsoft.

 4. Trên trang thiết đặt cầu Microsoft , bên dưới bảo mật, hãy nhập số chữ số bạn muốn cho mã PIN trong danh sách mã PIN độ dài , sau đó bấm lưu.

  Quan trọng: Mã PIN phải giữa 4 và 12 chữ số.

Chọn gửi email đến người dùng của bạn

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong phần dẫn hướng bên trái, đi tới hội thảo âm thanh > thiết đặt cầu Microsoft.

 4. Trên trang thiết đặt cầu Microsoft , chọn hoặc bỏ chọn tự động gửi email cho người dùng nếu thay đổi cấu hình hội thảo âm thanh của họ, sau đó bấm lưu.

  Hãy xem email đó được tự động gửi đến người dùng khi thay đổi thiết đặt hội thảo âm thanh của họ để biết thêm thông tin.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thiết lập hội thảo âm thanh cho Skype for Business và Microsoft Teams

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×