Thay đổi thiết đặt Wi-Fi của bạn để chia sẻ màn hình và video (Windows Phone)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông thường Skype for Business cho Windows Phone sẽ không hiển thị nội dung cuộc họp hoặc nguồn cấp video của người dự trong khi đang họp trừ khi bạn có kết nối Wi-Fi. Nếu bạn tắt các tùy chọn này và không kết nối Wi-Fi, thì Skype for Business sẽ tìm cách sử dụng kết nối dữ liệu của bạn để hiển thị tính năng chia sẻ màn hình và video. Để thay đổi thiết đặt Wi-Fi của bạn:

  • Đi đến Thêm Nút thiết đặt khác ở cuối màn hình > Thiết đặt > Yêu cầu Wi-Fi cho Video hoặc Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung.

Quan trọng: Việc tắt một hoặc cả hai tùy chọn này có thể làm cho phí dữ liệu cao hơn, khó xem nội dung hoặc video được chia sẻ, hoặc cả hai.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thiết đặt Thoại

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×