Thay đổi thứ tự tab mặc định cho điều khiển trên biểu mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi điền vào biểu mẫu, nhiều người dùng bàn phím thay vì chuột để di chuyển trường trường. Do đó, điều quan trọng mà các điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn có một lô-gic thứ tự tablà.

Theo mặc định, thứ tự tab trong một mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath còn lại để trên cùng bên phải, xuống dưới, giống như nó nằm trên một trang Web. Trong một số trường hợp bạn có thể cần thay đổi thứ tự tab mặc định cho mẫu biểu mẫu của bạn. Ví dụ, bạn có thể xác định một thứ tự tab tùy chỉnh cho một bảng lặp sao cho người dùng có thể dẫn hướng cột bằng cột chứ không phải là hàng theo hàng.

  1. Bấm chuột phải vào điều khiển mà bạn muốn thay đổi thứ tự tab, sau đó bấm Thuộc tính điều khiển. Ví dụ, để mở các thuộc tính của điều khiển hộp văn bản, bấm chuột phải vào điều khiển, sau đó bấm Thuộc tính hộp văn bản.

  2. Bấm tab Nâng cao .

  3. Trong hộp Tab chỉ mục , hãy nhập số không phải là 0. Ví dụ, để xác định người dùng dẫn hướng đến điều khiển này lần đầu tiên họ nhấn phím TAB, hãy nhập 1.

  4. Để thay đổi thứ tự tab cho điều khiển bổ sung, hãy lặp lại bước 1 đến 3.

  5. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Ghi chú: 

  • Thiết lập chỉ mục tab mặc định cho tất cả các điều khiển trên mẫu biểu mẫu là 0, nhưng thứ tự tab bắt đầu bằng 1. Đó là, điều khiển với 1 trong hộp Tab chỉ mục đã truy cập đầu tiên khi người dùng nhấn phím TAB, điều khiển với 2 trong hộp Tab chỉ mục đã vào thứ hai, vân vân. Điều khiển với 0 trong hộp Tab chỉ mục sẽ đến cuối cùng trong thứ tự tab. Để bỏ qua bất kỳ điều khiển trong thứ tự tab, hãy nhập -1 trong hộp Tab chỉ mục .

  • Thay đổi thiết đặt chỉ mục tab không thay đổi thứ tự mà bạn di chuyển qua các điều khiển trong chế độ thiết kế.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×