Thay đổi thứ tự mà đối tượng xếp chồng, chỗ dành sẵn hoặc hình dạng xuất hiện trên bản chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xếp chồng mục chẳng hạn như đối tượng, chỗ dành sẵn, hoặc hình dạng (và thậm chí được nhóm đối tượng) để xuất hiện ở trước khác. Bạn có thể thay đổi thứ tự mà mỗi xuất hiện trên bản chiếu.

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng (hoặc bộ đối tượng đã nhóm) mà bạn muốn đưa vào mặt trước hoặc đưa ra sau vào.

  Ghi chú: Nếu bạn không thể chọn một đối tượng vì nó chôn bên dưới các đối tượng khác, hãy xem chọn thành phần trang chiếu riêng lẻ mà được xếp chồng.

  Thay đổi thứ tự của các đối tượng xếp chồng
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị một đối tượng trang chiếu lên trước một nhóm đối tượng xếp chồng trang chiếu, trỏ đến đưa lên trướcvà sau đó bấm đưa lên trước.

  • Để di chuyển một đối tượng trang chiếu lên một vị trí lên trước trong thứ tự xếp chồng, trỏ đến đưa lên trướcvà sau đó bấm Đưa ra trước.

  • Để gửi một đối tượng trang chiếu vào mặt sau của một nhóm đối tượng xếp chồng trang chiếu, trỏ đến đưa ra sau, sau đó bấm đưa ra sau.

  • Để gửi một trang chiếu đối tượng một vị trí để trở lại trong thứ tự xếp chồng, trỏ đến đưa ra sau, sau đó bấm Đưa ra sau.

Xem thêm

Nhóm hoặc rã nhóm hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×