Thay đổi thứ tự các thư mục trong Ngăn Thư mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Outlook giúp bạn sắp xếp lại các thư mục bạn tạo trong ngăn thư mục.

  • Trong Ngăn Thư mục, hãy kéo thư mục đến vị trí mới trong danh sách thư mục.

Không thể di chuyển Thư mục Tìm kiếm và nó là bộ thư mục cuối cùng của một tài khoản.

Mẹo: Bạn cũng có thể Thêm thư mục vào phần ưa chuộng, được xuất hiện ở phía trên cùng của Ngăn Thư mục.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×