Thay đổi thành viên vai trò và quyền trong một thư mục dùng chung trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn thay đổi thành viên vai trò và quyền trong một thư mục được chia sẻ bằng cách chọn tùy chọn trong hộp thoại Thuộc tính Workspace .

Thay đổi vai trò thành viên trong một thư mục dùng chung

 1. Bấm Hiển thị thuộc tính cho tên thư mục gốc trong ngăn Tác vụ đồng bộ hóa để mở hộp thoại thuộc tính .

  Ngoài ra, bấm chuột phải vào thư mục được chia sẻ trong thanh khởi động và sau đó bấm thuộc tính.

 2. Bấm vào tab vai trò .

 3. Chọn phần tử có vai trò mà bạn muốn thay đổi.

 4. Bấm thay đổi vai trò... để mở hộp thoại Thay đổi vai trò .

 5. Chọn vai trò bạn muốn và bấm OK.

 6. Bấm áp dụng nếu bạn muốn áp dụng thay đổi vai trò hiện tại và thực hiện các hoạt động khác trong hộp thoại này, hoặc bấm OK để áp dụng thay đổi và đóng hộp thoại.

Thay đổi quyền được gán cho các vai trò trong một thư mục dùng chung

 1. Bấm Hiển thị thuộc tính cho tên thư mục gốc trong phần Các tác vụ đồng bộ hóa để mở hộp thoại thuộc tính .

  Ngoài ra, bấm chuột phải vào thư mục được chia sẻ trong thanh khởi động và sau đó bấm thuộc tính.

 2. Bấm tab quyền .

 3. Chọn vai trò mà bạn muốn thay đổi quyền.

  Các quyền được chọn thay đổi để phản ánh các quyền hiện đang được gán cho người có vai trò đã chọn.

 4. Chọn hoặc bỏ chọn các quyền được giao vai trò đã chọn.

 5. Bấm áp dụng (nếu bạn muốn chọn vai trò khác cho việc Cập Nhật) hoặc bấm OK , nếu bạn đang thực hiện thay đổi quyền.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×